Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Olemme nyt saaneet kampanjan vaativan minimisumman, kiitos kaikille tähän asti tukeneille ja eritoten Muumeille (Moomin Characters Oy Ltd), jotka tukivat meitä tarvittavalla 50.000 eurolla. Se tarkoittaa että kampanja onnistuu ja saamme pitää kaikki keräämämme rahat! Jo kerätyllä rahalla teemme työtä tämän vuoden loppuun ja maksamme nutrigenomiikan analyysejä. Mutta tammikuussa 2017 olemme uudestaan nollassa eli yritämme nyt tällä samalla rykäyksellä vielä saada ainakin yhden vuoden työrauhaa ja rahaa datan ja näytteiden analyyseihin. Ihanaa olisi saada koko 4 vuotta työrauhaa!

Jos olet jo päättänyt tukea tutkimushankettamme, voit heti painaa Rahoita -nappia ja valita sopivan summan ja mieleisesi vastikkeen. Maksu tapahtuu verkkopankin kautta tai luottokortilla.

Jos olette yritys, yhdistys, muu yhteisö tai yksityishenkilö ja haluatte rahoittaa tutkimusta isommalla summalla, niin laittakaa yhteydenottoviesti numeroon Puh: 044-3270462 niin otamme teihin heti yhteyttä.

Olemme avanneet ”Koiratutkimuksen tukijat” -albumin Facebook-sivuillemme.Tukemalla koirien tutkimusta saat siihen nimesi tai firmasi logon. Välität välittämistä, kun nimesi on tukijoiden joukossa.

Jaa myös linkkiä eteenpäin – Kampanja onnistuu vain koirien ystävien kansanliikkeenä. Kiitos!

Dogrisk-tutkimus: tutkittua terveyttä koirille

Koirat sairastavat samoja tauteja joista me ihmisetkin kärsimme, kuten syöpiä, sydänsairauksia, nivelrikkoa, epilepsiaa, diabetesta, kroonista kipua, ruoansulatuselimistön sairauksia ja kilpirauhasen vajaatoimintaa. DOGRISK-projektissa tutkitaan koirien sairauksien riskitekijöitä käyttäen aineistona tavallisten lemmikkikoirien omistajilta kerättyä tietoa.

Tutkimusryhmämme toimii Helsingin Yliopistossa. Olemme keränneet yli kymmenentuhannen koiran aineiston kyselytutkimusaineiston koirien ruokavaliosta, muista elinympäristön muuttujista ja terveydestä. Näin laaja ja perusteellinen koiratutkimus on maailmanlaajuisestikin harvinainen. Olemme jo analysoineet ravinnon ja ympäristötekijöiden yhteyttä atopiaan, epilepsiaan, nivelrikkoon sekä hammaskiveen ja saaneet kiinnostavia alustavia tuloksia. Seuraavassa vaiheessa nämä tulokset testataan ruokintakokeissa. Näissä kokeissa koirat jaetaan eri ruokaa saaviin ryhmiin, ja ne käyvät klinikalla ennen koetta, kokeen aikana ja kokeen jälkeen. Näillä käynneillä koirat tutkitaan kliinisesti ja niistä otetaan uloste-, virtsa-, veri- ja karvanäytteitä.

Koirien terveystutkimus hyödyttää myös ihmisiä

Koira elää samassa ympäristössä kuin omistajansa, syö osin samanlaista ruokaa ja usein muistuttaa omistajaansa myös liikunta-aktiivisuudeltaan. Koirat ja ihmiset kärsivät samoista yleisistä sairauksista, joiden puhkeamiseen johtavat syyt ovat on edelleen epäselviä. Tästä syystä koirien tutkimuksesta saatavat tulokset tulevat olemaan arvokkaita myös ihmisten terveystutkimukselle. Ihmisten sairauksia mallinnetaan usein käyttäen laboratoriossa eläviä koe-eläimiä. Me emme tee tutkimusta laboratorioeläimillä. Se on paitsi epäeettistä, myös tuloksiltaan epävarmaa: saatujen tulosten yleistäminen ihmisiin on vaikeaa johtuen tiukasti kontrolloiduista laboratorio-olosuhteista ja siitä, että sairaudet aiheutetaan usein keinotekoisesti. Koirilla “itsestään” puhkeavat sairaudet ovat samankaltaisia kuin ihmisten vastaavat sairaudet.

Ihmisten ruokavalio on monimuotoinen ja vaihteleva, ja ihmisillä pitkän aikavälin ruokavalion mittaaminen sekä ravintointerventioiden toteuttaminen on haastavaa. Koirat sen sijaan syövät tyytyväisenä samaa ruokaa kuukausia ja vuosia, ja samalla koirien omistajat ruokkivat koiriaan monin eri tavoin: kuivamuonalla, koiranmakkaroilla, tölkki- ja purkkiruoilla, kotiruoalla, raakaruoalla, sekaruoalla jne. Tämän vuoksi koirien ravitsemustutkimus saattaakin olla monessa suhteessa helpompaa ja luotettavampaa kuin ihmisten ravitsemustutkimus.

Monet modernit sairaudet johtuvat ruokavaliosta ja ympäristöstä, vaikka tarkkoja syytekijöitä ei aina vielä tunnetakaan. Tämä tutkimushanke tähtää koirien ja sen myötä myös ihmisten sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tarvitsemme lisää rahoitusta

Tutkimusrahoitus on vähentynyt Suomessa huomattavasti, ja tarvitsemmekin nyt koirien terveydestä kiinnostuneiden ihmisten ja organisaatioiden apua. Tavoitteenamme on kerätä rahoitus neljäksi vuodeksi, jona aikana voimme toteuttaa Dogrisk-kyselydatan mittavan analysoimistyön sekä kaksi ruokintakoetta, jotka alustavan suunnitelman mukaan kohdistuvat epilepsiaan ja lonkkaniveldysplasiaan. Kun tuet meitä itsellesi sopivalla summalla ja haastat kaikki ystäväsi tekemään samoin, tutkimusryhmämme saa työtään eteenpäin.

budjettiympyra

Voit auttaa meitä myös levittämällä tietoa kampanjasta ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille. Kiitos!

Dogrisk-tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme vahvuutena on valtava tiedon jano, rohkea ajattelu ja rakkaus tutkimukseen. Dogrisk-projekti on olemassa, koska haluamme oppia, miksi ja miten lemmikkikoiriemme sairaudet puhkeavat ja miten me voimme niitä ennaltaehkäistä ja jopa parantaa.

Anna Hielm-Björkman (ELT, Kliinisen eläinlääketieteen dosentti ja DOGRISK ryhmän vetäjä). Anna on ainoa ryhmästä, jolla on palkka yliopistolta.

“Olen hoitanut eläimiä melkein 30 vuotta ja käyttänyt sekä ruokaa, ravintoaineita että lääkkeitä hoitoina. Olen tutkinut lähinnä koiria mutta tautikirjo on ollut hyvin kattava; nivelrikkoa, kroonista kipua, vanhenemista, epilepsiaa, syöpää, kroonista ripulia, kroonisia virtsatietulehduksia jne. Tällä hetkellä ruokien ja sairauksien yhteydet kiinnostavat eniten ja toivoisin että pääsisimme tutkimaan isoa ruokintakysely dataamme ja tekemään dieettikokeita sekä epilepsia että dysplasia koirille.”

Liisa Uusitalo (FT, ETM (ravitsemustiede)) on taustaltaan ihmispuolen ravitsemusepidemiologi ja on tutkinut aiemmassa työssään esimerkiksi ravintotekijöiden yhteyksiä tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen.

“Olen työskennellyt DOGRISK-projektissa puolitoista vuotta, ja uskon että ravitsemusepidemiologialla on paljon annettavaa koirien terveystutkimukseen, ja että koirilla tehtävä tutkimus puolestaan tukee ja täydentää ihmisillä tehtävää tutkimusta. Odotan kovasti pääseväni tekemään analyyseja ravinnon yhteyksistä esimerkiksi syöpään, epilepsiaan, diabetekseen, atopiaan ja nivelsairauksiin, jotka kaikki ovat merkittäviä tauteja niin ihmisillä kuin koirillakin.”

Johanna Anturaniemi; MMM (agronomi)

“Olen kotieläinjalostusta pääaineenani lukenut, vuonna 2010 valmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteri sekä agronomi. Väitöskirjani aiheena on ruoan ja geenien yhteisvaikutukset koirien atopiassa. Kiinnostuin valmistumiseni jälkeen nutrigenomiikasta, joka tutkii juuri ravinnon ja perintötekijöiden yhteisvaikutusta terveyteen, sillä huomasin tutkimustulosten usein olevan hyvin ristiriitaisia. Uskon tämän johtuvan siitä, että yksi tapa elää ei ole oikea kaikille, sillä geeneillämme on suuri vaikutus siihen, miten elimistömme asioihin reagoi. ”

Noora Sjögren, Eläinlääkäri, MSci (Kotieläinten ravitsemustiede), agronomi, residentti ECVCN (eläinten kliininen ravitsemustiede)

”Olen 35-vuotias eläinlääkäri, kotieläinten ravitsemustieteen maiseteri ja agronomi. Keväällä 2016 minut hyväksyttiin ECVCN (The European College of Veterinary and Comparative Nutrition) jatkokoutultettavaksi eläinlääkäriksi, ja tavoitteenani on eläinten kliinisen ravitsemustieteen diplomaattitutkinto. Eläinten ravitsemus ja ravitsemustiede ovat aina olleet mielenkiinnonkohteenani, ja erityisesti ravitsemuksen tuomat mahdollisuudet niin sairauksien hoidossa kuin niiden ennaltaehkäisyssäkin. Jokapäiväisessa praktiikkatyössäni eläinlääkärinä tahdon hoitaa potilaani mahdollisimman hyvin, ja mieluummin ennaltaehkäistä sairauksia kuin joutua hoitamaan niitä. Omat koirani, länsiylämaanterrierit ’Tarmo’ ja ’Tyyne’, sekä kaniinimäyräkoira ’Hilkka’ ovat inspiraationlähteinäni työssäni – haluan löytää ja tutkia sairauksia, jotka voisivat olla ennaltaehkäistävissä ravitsemuksellisin keinoin.”

Yhdessä pystymme kulkemaan tutkimuksen kautta kohti terveellisempää tulevaisuutta – sekä koirille että ihmisille! Tule mukaan mahdollistamaan tätä tärkeää tiedehanketta!

 

Kansainvälinen hiihtokoulu

Kansainvälinen hiihtokoulu on syyskuussa 2015 alkanut talvinen projekti maahanmuuttajalapsien auttamiseksi ja kotouttamiseksi.

Tutustutimme ensimmäisenä talvena 14 lasta hienoimpaan asiaan, jonka Suomi voi tarjota: murtomaahiihtoon. Opetimme heidät hiihtämään hyvin ja tarjosimme lapsille omat huippuluokan hiihtovälineet. Opettajat olivat kovinta mahdollista luokkaa. Ladulla lapsia neuvoivat mm. Aino-Kaisa Saarinen, Marjo Matikainen-Kallström ja Martti Jylhä.

Veimme lapset myös leirille Pajulahteen ja Lappiin Kiilopäälle.

Yhteinen talvi lasten kanssa ladulla oli loistava kokemus. He paitsi oppivat hiihtämään hienosti, saivat uusia ystäviä, kokivat elämyksiä turvallisessa seurassa, oppivat suomea ja nauttivat talvesta, niin kuin vain lapset voivat nauttia.

Nyt rakennamme seuraavaa hiihtokautta. Viemme laduille yli 100 lasta ja 10 aikuista maahanmuuttajahiihtäjää.

Kaudella 2017-18 otetaan mukaan myös syrjäytymisvaarassa olevat kantasuomalaislapset.
Ensin kokoamme verkkoon materiaalipaketin, jonka avulla muut voivat tehdä saman.

Tavalla tai toisella mukaan haluavat voivat ottaa yhteyttä tämän sivun kautta.

Kansainvälisen hiihtokoulun toimintaa pyörittämään on perustettu yhdistys, Kansainvälinen hiihtokoulu ry (rek.nro 217.374). Sen perustajajäsenet ovat Marjo Matikainen-Kallström (pj.), Inka Kärkkäinen, Simo-Viljami Ojanen, Mattias Therman ja Axa Sorjanen, joka on myös yhdistyksen toiminnanjohtaja.

NAHJUS ENKELINI -elokuva

79679917A859476F9C75534525F5DB16

NAHJUS ENKELINI on kotimainen elokuvatuotanto, jota kuvataan heinä-elokuun aikana Tampereella ja Vaasassa. Tarina kertoo 6-vuotiaan pojan kasvutarinan taiteilijaksi, lyyrikoksi. Nykypäivään sijoittuvassa, täysin fiktiivisessä tarinassa ”Juice tulee takaisin” opastaakseen poikaa kivikkoisella taiteen tiellä.

Elokuva on kunnianosoitus paitsi Juicelle, myös taiteelle. Alunperäinen idea on tehdä elokuva, joka ei nosta jalustalle yhtä taiteilijaa vaan taidekentän laajemmin. Emme tee henkilökuvaelokuvaa, emme puutu Juicen henkilökohtaiseen elämään millään tasolla.

Elokuvan tuottaa tamperelainen Petsamo Productions Osk ja sen toimitusjohtaja/tuottaja Anna-Karin Tukkiniemi.

Elokuvan pääosissa nähdään Juice-hahmona Ilkka Aro (Porin teatteri) sekä Karoliina Kudjoi ja pikkupojan roolissa Aaro Virtanen. Elokuvan käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Timo Tapio.

Elokuva valmistuu vielä 2016 vuoden puolella ja tulee nähtäväksi ympäri Suomen.

Mikäli ja toivottavasti haluat olla mukana tukemassa uudenlaista kotimaista tarinankerrontaa, voit tutustua vastikkeisiimme.

Tervetuloa mukaan elokuvan kiehtovaan maailmaan!

Panssarimuseon tankkikatos

UUTISIA: Tankkikatoskampanjamme on kerännyt jo yli 300 osallistujaa ja 26 000 euroa – hienoa! Äsken meni kaupaksi myös ensimmäinen Tali-Ihantala -paketti 2 000 euron hintaan. Nyt on todellisen loppukirin aika! Jakakaa tätä viestiä tutuille ja erityisesti isänmaan asialla oleville yrityksille ja yhteisöille, jotta saisimme lisää näitä suurempien pakettien ostajia. Pottiin on nyt kertynyt noin puolet minimitavoitteesta – aikaa on vielä tämän kuun loppuun saakka.

Sana kiirimään ja hihat heilumaan, periksi ei anneta!

Olemme saaneet merkittävän materiaalilahjoituksen SSAB:ltä tulevan katoksen kattamiseen Ruukin kattopelleillä. Lisäksi toinen yhteistyökumppanimme on lupautunut avustamaan työpanoksella tulevissa maansiirtotöissä. Hanke etenee siis myötätuulessa, mutta vielä tarvitaan lisää osallistujia joukkorahoituskampanjaan!

Kampanjamme sai yllättävästi huomiota Japanissa.

Lähtölaukaus tälle huomiolle syntyi kun yksi suojattavista vaunuista, BT-42, esiintyi suomalais-japanilaisen tiimin manga-sarjakuvassa sympaattisena sankarina. Nyt Parolan museolla käy japanilaisturisteja – ja jo sata on löytänyt ja rahoittanut joukkorahoituskampanjaa. Japanilaisten lisäksi rahoittajia on ilmestynyt ympäri maailmaa, kuten Australiasta, USA:sta, Venäjältä, Saksasta, Ruotsista, Itävallasta, Englannista, Sveitsistä… historiallisten panssareiden säilyttäminen koetaan siis tärkeäksi joka puolella.

Panssarimuseon näyttelyrinteeseen on koottu näyttävä ja ainutlaatuinen kokoelma vuosina 1939 – 45 Suomen käymissä sodissa käytettyjä panssarivaunuja. Vaunut ovat olleet säiden armoilla pääosin vuodesta 1961 alkaen. Ajan hammas on syönyt niitä merkittävästi. Jotta tämä merkittävä osa panssarijoukkojen historiaa saadaan tallennettua tuleville sukupolville, pitää ne saada suojaan sään vaikutuksilta.

Olisi suorastaan häpeällistä jättää nämä aikansa teknistä edelläkävijyyttä ja sodissa ihmeeksikin luonnehditun puolustusvoiton tukipilarit rapistumaan.

Taas tarvitaan yhteistä tahtoa!

Joukkorahoituskohteena tankkikatos

Panssarimuseon tehtävänä on säilyttää ja koota suomalaisen panssari- ja panssaritorjunta-joukkojen historiaa. Tämä edellyttää historian ja esineistön keräämistä, tallentamista, tutkimista ja entisöintiä. Tehtävänä on myös näytteille asettaminen ja alan julkaisutoiminta. Tätä tehtävää täyttää Panssarimuseosäätiö, mikä on voittoa tavoittelematon yhteisö.

Nykyinen Panssarimuseon rahoituspohja mahdollistaa vain toiminnan jatkumisen nykyisellään, mutta ei kestä ulkona olevien näyttelyesineiden sääsuojan rakentamista. Kokoelma on arvokas, niin rahallisesti kuin tärkeämmilläkin mittareilla mitattuna. Se sisältää uniikkeja, lajissaan maailman viimeisiä esillä olevia panssarivaunuja, puhumattakaan niiden historiasta – siihen liittyneiden sotiemme veteraanien uhrauksista ja sankariteoista.

Kahden katoksen rakentamisen kokonaisbudjetti on yli 500 000 euroa, josta joukkorahoituksella tarvittava osuus on 200 000 euroa.

Joukkorahoituskampanjan 60 000 euron minimitavoitteen täyttyminen mahdollistaa valaistujen sääsuojakatosten rakentamisen käynnistämisen. Katokset parantavat museovieraiden viihtyvyyttä, mahdollistavat ulkonäyttelyn ympärivuotisen aukiolon sekä ainutlaatuisen panssarihistorian säilymisen jälkipolville.

Sotaveteraanien perinnön säilyttäminen on tärkeää!

panssarimuseo

 Joukkorahoituskampanjan portaat:

Kannetaan siis yhdessä kortemme kekoon – minimitavoitteen 60 000 € täyttyessä Panssarimuseosäätiö kykenee ja sitoutuu käynnistämään katosten rakentamisen.

Minimitavoite 60 000:

Alatasanteen maansirtotyöt ja perustukset rinnekatoksia varten valmiina sekä 20 metriä alatasanteen rinnekatosta valmiina.

Välitavoite 120 000 euroa:

40 metriä alatasanteen rinnekatosta valmiina.

Joukkorahoituskampanjan maali 200 000 euroa:

Alatasanteen katos valmis.

Ylemmän katoksen valmistuminen pyritään rahoittamaan hyväntekeväisyyskonsertin, suorien rahalahjoitusten, materiaalilahjoitusten ja muiden panssarimuseon hakemien tukien keinoin.

PastedGraphic-4

PastedGraphic-4

PastedGraphic-4PastedGraphic-4

PastedGraphic-4

Joukkorahoituspaketit:

Olemme koostaneet usean tasoisia valmiita rahoituspaketteja, edullisimmat on nimetty suojattavien historiallisten panssarivaunujen nimillä.

Toivottavasti koet asiamme tärkeäksi ja valitset oheisista vastikepaketeista sopivimman.

Kunkin vastikepaketin nimikkovaunun historiaan voit tutustua kampanjamme nettisivulla oheisista linkeistä:

Pikkusotka: https://youtu.be/pWNkE7B9M_c

Klimi: https://youtu.be/ujoei6mHjGQ

Sotka: https://youtu.be/PVaRaZn8hsM

Postijuna: https://youtu.be/MrrIqhj8Q40

Sturmi: https://youtu.be/AdJCDOS4Fc4

Tank Commander: https://youtu.be/aAt9W_gop8Y

Arvokkaimmat vastikepaketit on puolestaan nimetty itsenäisyyden sotiemme panssaritaisteluin. Kuvaukset näiden vastikepakettien mukaan nimetyistä taisteluista löytyy linkeistä:

Honkaniemi: https://youtu.be/qS4FSvI_lss

Kuuterselkä: https://youtu.be/gQKIg4i_B0g

Tuulosjoki: https://youtu.be/wskFGDwREHQ

Tali-Ihantala: https://youtu.be/pGLyEwsZ1tk

Näiden lisäksi on tarjoilla yksi VIP-kabinetti Tankkikatoksen hyväntekeväisyyskonseriin, mikä on myynnissä 15.6. saakka.

Tutustu paketteihin ja liity joukooomme: yhdessä mahdollistamme tankkikatoksen rakentemisen!

Lainapanimo – Panimo Kuppi

Panimo Kuppi on perustettava yhtiö, joka vuokraa pieniä panimolaitteistoja ja tilaa, joilla sinä voit panna juuri sellaisen oluen kuin haluat.

Valittuasi reseptin ja varattuasi ajan verkkokaupassamme saat avainkoodin Kupin Lainapanimoon Helsingin Vallilassa. Lainapanimon laitteet ovat käytössäsi yhden päivän, käymisastiat kaksi viikkoa.

Lainapanimo sisältää kaikki tarvittavat välineet laadukkaan oluen panemiseen sekä ohjeet, joilla ensikertalainenkin onnistuu. Et siis tarvitse aiempaa kokemusta oluenpanosta. Kun oluenpanon aktiivinen vaihe on ohi, voit jättää oluesi käymään naapurissa sijaitsevaan varastoon. Voit lukita oluen omalla lukollasi tai viedä oluen kotiisi. Oluenpanossa on työtä noin 4-5 tuntia, olut käy reilusta viikosta kahteen.

Kun oluesi on käynyt, voit tulla Lainapanimolle pullottamaan sen. Panimolta löytyy välineet myös pullojen pesemiseen ja desinfiointiin sekä pullottamiseen.

Jos olet jo kokenut oluenpanija, voit tuoda mukanasi omat maltaat ja humalasi. Me tarjoamme tilan sekä laadukkaat Braumeisterin panimojärjestelmät ja muut välineet. Voit myös tuoda mukanasi yhden ystäväsi. Jos haluat tulla isommalla ryhmällä, voit ottaa yhteyttä info@lainapanimo.fi

Tiimissämme on kolme henkilöä. Olemme työskennelleet yrittäjinä, konsultteina sekä ravintola-alalla erilaisissa tehtävissä. Luonnollisesti olemme myös olutharrastajia. Perustamme Lainapanimon, jotta jokainen voi nauttia laadukkaasta kotioluesta.

Idea Lainapanimoon lähti kotiolutkokeiluista. Kotioluen paneminen on kokemus, joka paitsi opettaa ja antaa paljon, myös sotkee paljon ja aiheuttaa paljon isojen astioiden pesemistä hankalissa oloissa. Kotioloissa myös mäskäyslämpötilojen säätäminen tarkasti on mahdotonta ja lopputulos on sitä, mitä siitä sattuu tulemaan – hyvää toki silti. Halusimme kuitenkin parasta. Meillä, kuten monella muullakaan, ei kuitenkaan ole mahdollisuutta hankkia kotiimme tuhansien eurojen laitteita, joten ainut vaihtoehto on Lainapanimo.

Joukkorahoitusvaiheessa emme selkeyden vuoksi myy raaka-aineita. Kun joukkorahoituskampanja on päättynyt, tarjoamme kaikille ostaneille mahdollisuuden valita resepteistämme sopivimman. Voit myös hankkia raaka-aineet itse. Raaka-aineiden kustannus on noin 20 euroa per 20 litran erä olutta.

Lähetämme kaikille joukkorahoituskampanjaamme osallistuneille tietoa siitä, koska voitte varata ajan oluenpanollenne. Kaikki joukkorahoituskampanjan ostokset ovat voimassa vuoden, joten varmasti löydät itsellesi sopivan ajan. Panimo aukeaa syyskuussa 2016 ja ensimmäisenä pääset varaamaan osallistumalla joukkorahoituskampanjaan.

Tutustumiskierroksia panimolla aletaan järjestämään heti, kun tila on valmis. Tästäkin lähetämme lisätietoa ensi tilassa.

Osallistu joukkorahoitukseen ja tee unelmiesi olut!

Suomi100

Suomi täyttää ensi vuonna (2017) sata vuotta. Juhlavuosihankkeita on ympäri maan eri toimijoiden toimesta ja minun hankkeeni on Suomi100-kirjateos.

Kirja tulee sisältämään maamme historiaa ja nykyhetkeä muun muassa kuvin ja haastatteluin teemana:
Mitä Suomi ja suomalaisuus merkitsee ja mistä voimme olla maassamme erityisen ylpeitä? Kirjateos pyrkii tuomaan myös esille mitä monikultturisuus merkitsee suomalaisille, onko se uhka vai voimavara?

Suomi100-hankkeella on nettisivut osoitteessa http://suomi100.webnode.fi/, jonka sisällön tuottamiseen voi osallistua kuka tahansa ja sen kautta voi seurata hankkeen edistymistä.

Voit olla osa tätä ainutlaatuista hanketta rahoittamalla Suomi100-kirjateosta. Teosta painetaan rajoitettu erä. Saat 20 euron rahoituksella ensimmäisenä kirjan itsellesi joulukuussa 2016. Jos rahoituksen tavoite ei toteudu, saat rahasi takaisin.

Kiitos yhteistyöstä!
– Nina-

Herra Caitanyan nukketeatteri

Herra Caitanyan teatteri on nukketeatteriprojekti, jonka tarkoituksena on rakentaa ajatuksia herättävää kulttuuriohjelmaa kaiken ikäisille. Tämä mahdollistetaan teatterirakenteilla, nukeilla, studio- ja äänentoistovarusteilla, yms. yms.

Vastineeksi sijoittajille luvataan ilmaista kulttuuriohjelmaa, kahdella kielellä, aluksi ainakin Suomessa.

Lisäksi jos playback-äänentoisto osoittautuu tehokkaaksi tavaksi tehdä tällaista teatteria, ääniefektien ollessa aina synkronissa, voidaan ajatella teatterin kopioimista. Myös tallenteiden teko mahdollistuu rakenteita käyttäen. Käytössäni on myös videoprojektori.

Näytelmien aiheina on tietysti Herra Caitanyan elämä, mutta myös Srī​mad Bhāgavatam, itihāsat kuten Mahābharata ja Rāmāyana sekä muu Vaishnava kirjallisuus, joka on laaja.

Playback idea on mielestämme ollut tehokas, mutta vaatii studion, johon minulla on ohjelmistot, mutta koneen windows hajosi, joka ei muuten minua estä paitsi moniraitaisessa studiotyöskentelyssä. Käytän Shuren N-1 mikkiä ja Behringerin pöytää tällä hetkellä, mutta mahd. uusi tietokone, valot, maaleja, verhot, nukkeja, PA-laitteet, studiotarvikkeet, painotuotteet, varusteiden siirtely ja mahdollinen virtalähde, materiaaleja yms. tarvitaan. Eikä itse teatterirakennekaan ole täysin ilmainen, vaan vaatii paljon esim. hitsauslankaa sekä naulauslevyjä, ja huomattavasti aikaa.

Projektin etenemistä voi seurata: http://www.hc-teatteri.weebly.com

Kulttuuri on prosessia. Hare Krishna

Tue lapsena seksuaalisen hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneita

Lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö tai kaltoinkohtelu vaikuttaa uhrin koko loppuelämään monin tavoin haitallisesti.
Kerättävillä varoilla järjestetään ryhmätoimintaa lapsena seksuaalisen hyväksikäytön tai kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneille.

Keräysluvan numero POL-2015-5062

Uusia tuulia Tuiskulle Skotlannista

Pirita on toiminut tanssinkentällä yksitoista vuotta. Viimeiset viisi vuotta hän on painottanut työtään yhä enemmän tanssitaiteen tekemiseen ja tanssin opettamiseen. Pirita on tehnyt tanssiproduktiota ammattilaisryhmien ja Oulun alueella toimivien tanssinharrastajien kanssa, sekä kasvattanut omaa tanssikouluaan Cross Move Companyä.

Hän on opiskellut tanssinopettajaksi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa sekä täydentänyt opintojaan vaihdossa Hollannissa Fontys akatemiassa tanssijoiden linjalla tanssiteatterin ja modernin tanssitaiteen suuntaan.

Tällä mesenaattituella hän vie loppuun jo aloitetun työprosessin kansainvälisestä yhteistyöstä. Usein pohjoisen kasvattien tie vie työn perässä pääkaupunkiseudulle, koska pohjoisen mahdollisuudet koetaan kovin rajalliseksi. Vuonna 2015 tehdyn lyhyen Edinburghin residenssijakson ja Norjan tanssitaiteilijoiden seminaarissa Pirita oivalsi, että yksi mahdollisuus pitää tanssitaiteilijat kotikaupungeissaan on kansainväliset kontaktit ja yhteistyö. Nyt mesenoitavan työsuunnitelman ydiin onkin lisätä kansinvälisiä kontakteja ja sitä kautta kehittää omaa osaamista ja työmahdollisuuksia.

Pirita tulee asumaan Edinburghissa työskentelyjaksollaan sekä vierailee saatujen kontaktien maissa. Tavoiteena on luoda kansainvälistä tanssitaiteilijaverkostoa ja samalla saattaa loppuun uusi tanssiteos Drow. Matkan jälkeen Pirita pitää avoimen tilaisuuden Cross Move Companylla jakaen oppimaansa kotikaupunkinsa tanssinystäville, mikäli toivotaan Pirta tulee myös sinun kotikaupunkiisi.

Drown- teos

Kolme-viisi tanssijaa tuo lavalle ihmisten omakohtaisia kokemuksia menetyksestä: ystävän menettämisestä sairaudelle, ystäväpiirin muuttumisesta sekä esimerkiksi liikuntakyvyn tai jonkin opitun asian menettämisestä. Kuinka ihminen hukkuu kaiken muutoksen keskellä vahvoihin tunteisiin ja ikäänkuin hukkaa itsensä. Miten tämä kaikki vaikuttaa meihin ja liikkeeseemme?

Teoksen esiintyjät ovat ammattilaisia sekä katutanssin että nykytanssin saralta. Markkinoimme teosta aktiivisesti tanssifestivaleille. Tähtäämme esityksiin työryhmän jokaisen taiteilijan kotimaassa.

Koreografi Pirita Tuisku aloitti teoksen työstämisen Edinburghissa kesäkuussa 2015 residenssijaksollaan. Kaksi ensimmäistä päivää hän kiersi kaupunkia ja teki haastatteluita, joita sai yhteensä 25 kpl ikäjakaumaltaan 18-60 v., joukossa sekä miehiä että naisia. Haastatteluiden kautta kerättiin aineistoa ihmisten kokemuksista elämästä ja tunteista muutoksen ja menetysten keskellä tilanteessa kun lähipiiristä joku sairastuu, nukkuu pois tai muuttaa toiselle puolelle maailmaa. Tämä haastattelumateriaali käytetään myös sellaisenaan teoksessa.

Drown –teos saa aikaan ja yhdistää

* Kansainvälistä yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Iso-Britannian tanssitaiteilijoita sekä valo-ja äänisuunnittelijoiden välille.
* Teoksen liikekielessä yhdistyy katutanssi ja nykytanssi.
* Teos käsittelee menetystä, surua, uudelleen oppimista useista eri näkökulmista.
* Teos yhdistää haastatteluiden kautta kerättyjä kokemuksia elämästä ja tunteista ja tulkitsee niitä sekä nykytanssin että katutanssin keinoin.

Opintomatka Skotlantiin aiheuttaa kustannuksia mm. matkoista ja asumisesta Edinburghissa. Osan kuluista Pirita voi kattaa opetustyöllään, mutta kaikkia kuluja opettaminenkaan ei kata. Ja eikä opettaminen koko päiväisesti ole järkevää siksikään, että teoksen valmistelu, kontaktien luominen ja oma oppiminen vie runsaasti aikaa. Tavoitteena on kerätä vähintään 2 000 euroa ja kokonaistavoite koko vuodeksi on 10 000.

Opintomatkansa jälkeen Pirita järjestää seuraavia asioita mesenaattirahoitukseen osallistuneille:

Kultatason mesenaateilleen järjestetään yksityistunti! Pirita antaa ryhmälle tai yhdelle henkilölle aihe listan asioistaan mitä on käsitellyt ja oppinut niin tanssin kuin ilmajoogan kentällä. Ryhmä/yksi henkilö voi listalta valita haluamiaansa asioita tunnille. HUOMAA ETTÄ PIRITA VOI TULLA MYÖS MUUALLE KUIN OULUN ALUEELLE!

Hopeatason mesenaateilleeen hän järjestää OULUSSA Skotlanti-aiheisen tapahtuman, jossa luvassa ylämaan herkkuja, musiikkia, tanssia, kuvamatka Skotlantiin sekä ihanaa yhdessäoloa. Impro muotoiset tanssijamit, osallistua saaa tanssimaankin jos haluaa, mutta saa olla myös katseluoppilaana.

Pronssitason mesenaateilleen hän lähettää mesenaattivastikkeena t-paita missä on opintomatkaan viittaava kuva ja teksti. Ihana kuva ja elämän aforismi.

KITKERIEN NEITSYIDEN 20-VUOTISJUHLALEVY

Kitkerat_Neitsyet_20v

Kitkerät Neitsyet on yhdeksänhenkinen, huikeaa kulttimainetta nauttiva kabareemusiikkiyhtye, jonka ominaispiirteisiin kuuluvat satiiriset, yhteiskunnallisesti kantaaottavat sanoitukset sekä suvereenisti lajityypistä toiseen hyppelehtivä musiikki.

”Jos nainen ei saa kunnon panoa, hän voi alkaa kiinnostua yhteiskunnasta.” – Feministirock

Kitkerien Neitsyiden 20-vuotisjuhlajulkaisu on kokoelmalevy, jolla on sekä suosituimpia klassikkopoimintoja Kitkerien aiemmasta tuotannosta että AIVAN UUTTA JA TUORETTA BIISIMATERIAALIA!

”Innovoikaa! Älkää itkekö, innovoikaa! Kun en tunne yhtään köyhää, en nää kurjistamisessa minkäänlaista ongelmaa!” – Setä on nyt vihainen

Uusissa kappaleissa yhtye jatkaa tutulla, humoristisen kulmikkaalla linjallaan. Jo biisien nimistä voi päätellä, ettei kitkerä kynä ole tylsynyt: tuoretta tuotantoa edustavat mm. letkeä lattaribiisi “Setä on nyt vihainen”, aor-balladimaisen riipivillä sävyillä leikittelevä “Lapsiperhe myrkyttää aina” sekä luottamushenkilön opportunismille iloisesti irvaileva “Poliittinen broileri”. Budjetin salliessa levylle päätyy myös sosiaalisen median viehkoimpia piirteitä erittelevä “#” sekä taannoisessa uusien yhteiskunnallisten laulujen kilpailussa menestynyt “Muurahainen eli sovelluksen käytettävyys, suorituskyky ja elinkaari (optimoitu)”.

”Kun lapsiperhe tulee luoksesi kylään / se lähtiessään jättää taakseen hävitetyn maan / viinilasinsirpaleet ja mattoon littautuneen perunan / ja kahden päivän päästä alkavan kauhean vatsataudin” – Lapsiperhe myrkyttää aina

Kitkerien sanoituksista vastaa Vappu Rossi, joka on myös yksi yhtyeen neljästä laulajasta. Sävellystyöhön osallistuvat Rossin lisäksi mm. basisti Kai Herdin, saksofonisti Juha Nurmi ja pianisti Antti Mattila, sovitukset syntyvät koko bändin monialaisena ja -mutkaisena yhteistyönä.

”Pikkuhiljaa tämä muuttuu ikiliikkujaksi / ja sitten minä kutsun tätä demokratiaksi / ja kuin broileri kovenevan paineen alla / puolustaudun lajitovereita nokkimalla” – Poliittinen broileri

Kitkerät Neitsyet on julkaissut kolme albumia: Paras pysyä kotona (2003), Todellisen menestyksen salaisuus (2005) sekä En vielä tahtoisi nöyrtyä (2012). Kaikki aiemmat albumit ovat kuultavissa mm. Spotify-suoratoistopalvelussa.

Lisätietoa yhtyeestä www.kitkeratneitsyet.fi, www.facebook.com/KitkeratNeitsyet/

”Täytyy sosiologeillakin olla matskua tutkimuksiin, kunhan se matsku ei vaan muuta meidän naapuriin” – Tango Pecunia

Kitkerien ensimmäinen levy on ollut loppuunmyyty jo kymmenisen vuotta ja uusintapainosta on kiivaasti kyselty. Albumin lauluntekstejä on siteerattu niin naisliikkeen historiaa ja nykyisiä virtauksia valottavassa museonäyttelyssä kuin presidentti Halosen ensimmäisestä presidenttivuodesta kertovassa kirjassa. Nyt ykköslevyn parhaita paloja noukitaan kuultavaksi kokoelmalevylle – muutamat niistä uudelleen sovitettuna! Osa biiseistä onkin ajankohtaisempia kuin syntyhetkellään.

Yhtye on sitkeä kuin rikkaruoho, kukkii harvoin mutta on vaikeasti kitkettävissä. Ironiset, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja eksistentialistisiin kysymyksiin pureutuvat lyriikat ovat saaneet pikku hiljaa yhä laajemman yleisön. Vaikka Kitkerät toimii täysin independent-pohjalta, on se miltei 20-vuotisen taipaleensa aikana kiertänyt kaikki Suomen keskeisimmät soittolavat ja esiintynyt myös useilla festareilla.

Auta Kitkerien 20-vuotisjuhlajulkaisua näkemään päivänvalo!
Lähde tukemaan tätä pienimuotoista mutta merkittävää toimijaa!

”Pystyn kaikkeen, multitasking, aikataulu laatikaa / antaa aivokurkiaisen poksahtaa!” – Muurahainen eli sovelluksen käytettävyys, suorituskyky ja elinkaari (optimoitu)
*****

Yhtyeen materiaaliin voit tutustua lisäksi mm. Youtubessa:
– musiikkivideokilpailuissa ja -äänestyksissä suosiota niittänyt, Pete Veijalaisen ohjaama Hei poika -musiikkivideo:

– keikkataltiointeja 15-vuotisjuhlakonsertista:

Tango pecunia

Viime kesän hittibiisi

Laulu ritari Pertistä

KAMPANJATAVOITTEET

Mikäli saavutamme kampanjallamme minimitavoitteen 3000 €, julkaisemme digitallenteen. Välitavoitteen 5000 € saavutettuamme pystymme julkaisemaan CD:n, välitavoite 7000 € mahdollistaa LP:n ja maksimitavoite 14 000 € musiikkivideon julkaisemisen.

Tarkempia tietoja kampanjan lahjoitusvarojen käytöstä:

JOS LAHJOITUKSET YLITTÄVÄT MAINITUT SUMMAT, ON LEVYLLE MAHDOLLISTA OTTAA USEAMPIA KAPPALEITA: mitä enemmän lahjoituksia, sitä pulleampi albumi.

Lahjoitusten ylittäessä kampanjaselosteessa mainitut summat on periaate rahojen käyttöön seuraava:
– yhtyeen on mahdollista ottaa levylle useampia kappaleita
– yhtyeen on mahdollista käyttää kappaleiden tekoon enemmän studioaikaa (äänitykset, miksaus, lisäsoittimet) eli lopputulos on laadullisesti hiotumpi ja rikkaampi
– yhtyeen on mahdollista tehdä cd:n kansilehtisestä useampisivuinen ja siihen on mahdollista sisällyttää enemmän kuvamateriaalia
– yhtyeen on mahdollista ottaa levylle vierailevia muusikoita (esimerkiksi torvet, jouset)

Kaikki lahjoitukset käytetään levyn tai musiikkivideon etc. levyyn liittyvän materiaalin julkaisukustannusten tukemiseen. Mikäli lahjoituksia tulee hulppean avokätisesti, on yhtyeen mainittujen seikkojen lisäksi mahdollista käyttää rahoja markkinointiin, promovalokuviin, julisteisiin tai muihin vastaaviin levyn julkaisemiseen liittyviin kuluihin.