Kirjaudu sisään

Tätä kautta pääset luomaan oman projektisi

Saat salasanan sähköpostissa

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Alkoi 16.06.2016

Päättyi 31.10.2016

Koirat sairastavat nykyään huomattavasti enemmän kuin ennen. Ne sairastavat myös lähinnä samoja tauteja kuin ihmisetkin - syövästä diabetekseen ja epilepsiasta nivelrikkoon. DOGRISK-tutkimusprojekti on kerännyt yli 10 000 koiran aineiston, jonka avulla voimme selvittää koirien ruokinnan ja elinympäristön yhteyttä koirien sairauksiin. Kotikoirien ruokintakokeiden kautta testaamme sitten löydettyjä ravinnon ja sairauksien yhteyksiä. Uuden tiedon avulla voidaan lisätä koirien hyvinvointia. Pitkällä tähtäimellä tulokset tukevat myös ihmisten terveyttä. Tutkimusryhmämme rahoitus on kuitenkin loppunut, ja tarvitsemme kipeästi lisää, jotta tutkimus voisi jatkua. Voit auttaa meitä tukemalla tutkimusta itsellesi sopivalla summalla.

Olemme nyt saaneet kampanjan vaativan minimisumman, kiitos kaikille tähän asti tukeneille ja eritoten Muumeille (Moomin Characters Oy Ltd), jotka tukivat meitä tarvittavalla 50.000 eurolla. Se tarkoittaa että kampanja onnistuu ja saamme pitää kaikki keräämämme rahat! Jo kerätyllä rahalla teemme työtä tämän vuoden loppuun ja maksamme nutrigenomiikan analyysejä. Mutta tammikuussa 2017 olemme uudestaan nollassa eli yritämme nyt tällä samalla rykäyksellä vielä saada ainakin yhden vuoden työrauhaa ja rahaa datan ja näytteiden analyyseihin. Ihanaa olisi saada koko 4 vuotta työrauhaa!

Jos olet jo päättänyt tukea tutkimushankettamme, voit heti painaa Rahoita -nappia ja valita sopivan summan ja mieleisesi vastikkeen. Maksu tapahtuu verkkopankin kautta tai luottokortilla.

Jos olette yritys, yhdistys, muu yhteisö tai yksityishenkilö ja haluatte rahoittaa tutkimusta isommalla summalla, niin laittakaa yhteydenottoviesti numeroon Puh: 044-3270462 niin otamme teihin heti yhteyttä.

Olemme avanneet ”Koiratutkimuksen tukijat” -albumin Facebook-sivuillemme.Tukemalla koirien tutkimusta saat siihen nimesi tai firmasi logon. Välität välittämistä, kun nimesi on tukijoiden joukossa.

Jaa myös linkkiä eteenpäin – Kampanja onnistuu vain koirien ystävien kansanliikkeenä. Kiitos!

Dogrisk-tutkimus: tutkittua terveyttä koirille

Koirat sairastavat samoja tauteja joista me ihmisetkin kärsimme, kuten syöpiä, sydänsairauksia, nivelrikkoa, epilepsiaa, diabetesta, kroonista kipua, ruoansulatuselimistön sairauksia ja kilpirauhasen vajaatoimintaa. DOGRISK-projektissa tutkitaan koirien sairauksien riskitekijöitä käyttäen aineistona tavallisten lemmikkikoirien omistajilta kerättyä tietoa.

Tutkimusryhmämme toimii Helsingin Yliopistossa. Olemme keränneet yli kymmenentuhannen koiran aineiston kyselytutkimusaineiston koirien ruokavaliosta, muista elinympäristön muuttujista ja terveydestä. Näin laaja ja perusteellinen koiratutkimus on maailmanlaajuisestikin harvinainen. Olemme jo analysoineet ravinnon ja ympäristötekijöiden yhteyttä atopiaan, epilepsiaan, nivelrikkoon sekä hammaskiveen ja saaneet kiinnostavia alustavia tuloksia. Seuraavassa vaiheessa nämä tulokset testataan ruokintakokeissa. Näissä kokeissa koirat jaetaan eri ruokaa saaviin ryhmiin, ja ne käyvät klinikalla ennen koetta, kokeen aikana ja kokeen jälkeen. Näillä käynneillä koirat tutkitaan kliinisesti ja niistä otetaan uloste-, virtsa-, veri- ja karvanäytteitä.

Koirien terveystutkimus hyödyttää myös ihmisiä

Koira elää samassa ympäristössä kuin omistajansa, syö osin samanlaista ruokaa ja usein muistuttaa omistajaansa myös liikunta-aktiivisuudeltaan. Koirat ja ihmiset kärsivät samoista yleisistä sairauksista, joiden puhkeamiseen johtavat syyt ovat on edelleen epäselviä. Tästä syystä koirien tutkimuksesta saatavat tulokset tulevat olemaan arvokkaita myös ihmisten terveystutkimukselle. Ihmisten sairauksia mallinnetaan usein käyttäen laboratoriossa eläviä koe-eläimiä. Me emme tee tutkimusta laboratorioeläimillä. Se on paitsi epäeettistä, myös tuloksiltaan epävarmaa: saatujen tulosten yleistäminen ihmisiin on vaikeaa johtuen tiukasti kontrolloiduista laboratorio-olosuhteista ja siitä, että sairaudet aiheutetaan usein keinotekoisesti. Koirilla “itsestään” puhkeavat sairaudet ovat samankaltaisia kuin ihmisten vastaavat sairaudet.

Ihmisten ruokavalio on monimuotoinen ja vaihteleva, ja ihmisillä pitkän aikavälin ruokavalion mittaaminen sekä ravintointerventioiden toteuttaminen on haastavaa. Koirat sen sijaan syövät tyytyväisenä samaa ruokaa kuukausia ja vuosia, ja samalla koirien omistajat ruokkivat koiriaan monin eri tavoin: kuivamuonalla, koiranmakkaroilla, tölkki- ja purkkiruoilla, kotiruoalla, raakaruoalla, sekaruoalla jne. Tämän vuoksi koirien ravitsemustutkimus saattaakin olla monessa suhteessa helpompaa ja luotettavampaa kuin ihmisten ravitsemustutkimus.

Monet modernit sairaudet johtuvat ruokavaliosta ja ympäristöstä, vaikka tarkkoja syytekijöitä ei aina vielä tunnetakaan. Tämä tutkimushanke tähtää koirien ja sen myötä myös ihmisten sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tarvitsemme lisää rahoitusta

Tutkimusrahoitus on vähentynyt Suomessa huomattavasti, ja tarvitsemmekin nyt koirien terveydestä kiinnostuneiden ihmisten ja organisaatioiden apua. Tavoitteenamme on kerätä rahoitus neljäksi vuodeksi, jona aikana voimme toteuttaa Dogrisk-kyselydatan mittavan analysoimistyön sekä kaksi ruokintakoetta, jotka alustavan suunnitelman mukaan kohdistuvat epilepsiaan ja lonkkaniveldysplasiaan. Kun tuet meitä itsellesi sopivalla summalla ja haastat kaikki ystäväsi tekemään samoin, tutkimusryhmämme saa työtään eteenpäin.

budjettiympyra

Voit auttaa meitä myös levittämällä tietoa kampanjasta ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille. Kiitos!

Dogrisk-tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme vahvuutena on valtava tiedon jano, rohkea ajattelu ja rakkaus tutkimukseen. Dogrisk-projekti on olemassa, koska haluamme oppia, miksi ja miten lemmikkikoiriemme sairaudet puhkeavat ja miten me voimme niitä ennaltaehkäistä ja jopa parantaa.

Anna Hielm-Björkman (ELT, Kliinisen eläinlääketieteen dosentti ja DOGRISK ryhmän vetäjä). Anna on ainoa ryhmästä, jolla on palkka yliopistolta.

“Olen hoitanut eläimiä melkein 30 vuotta ja käyttänyt sekä ruokaa, ravintoaineita että lääkkeitä hoitoina. Olen tutkinut lähinnä koiria mutta tautikirjo on ollut hyvin kattava; nivelrikkoa, kroonista kipua, vanhenemista, epilepsiaa, syöpää, kroonista ripulia, kroonisia virtsatietulehduksia jne. Tällä hetkellä ruokien ja sairauksien yhteydet kiinnostavat eniten ja toivoisin että pääsisimme tutkimaan isoa ruokintakysely dataamme ja tekemään dieettikokeita sekä epilepsia että dysplasia koirille.”

Liisa Uusitalo (FT, ETM (ravitsemustiede)) on taustaltaan ihmispuolen ravitsemusepidemiologi ja on tutkinut aiemmassa työssään esimerkiksi ravintotekijöiden yhteyksiä tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen.

“Olen työskennellyt DOGRISK-projektissa puolitoista vuotta, ja uskon että ravitsemusepidemiologialla on paljon annettavaa koirien terveystutkimukseen, ja että koirilla tehtävä tutkimus puolestaan tukee ja täydentää ihmisillä tehtävää tutkimusta. Odotan kovasti pääseväni tekemään analyyseja ravinnon yhteyksistä esimerkiksi syöpään, epilepsiaan, diabetekseen, atopiaan ja nivelsairauksiin, jotka kaikki ovat merkittäviä tauteja niin ihmisillä kuin koirillakin.”

Johanna Anturaniemi; MMM (agronomi)

“Olen kotieläinjalostusta pääaineenani lukenut, vuonna 2010 valmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteri sekä agronomi. Väitöskirjani aiheena on ruoan ja geenien yhteisvaikutukset koirien atopiassa. Kiinnostuin valmistumiseni jälkeen nutrigenomiikasta, joka tutkii juuri ravinnon ja perintötekijöiden yhteisvaikutusta terveyteen, sillä huomasin tutkimustulosten usein olevan hyvin ristiriitaisia. Uskon tämän johtuvan siitä, että yksi tapa elää ei ole oikea kaikille, sillä geeneillämme on suuri vaikutus siihen, miten elimistömme asioihin reagoi. ”

Noora Sjögren, Eläinlääkäri, MSci (Kotieläinten ravitsemustiede), agronomi, residentti ECVCN (eläinten kliininen ravitsemustiede)

”Olen 35-vuotias eläinlääkäri, kotieläinten ravitsemustieteen maiseteri ja agronomi. Keväällä 2016 minut hyväksyttiin ECVCN (The European College of Veterinary and Comparative Nutrition) jatkokoutultettavaksi eläinlääkäriksi, ja tavoitteenani on eläinten kliinisen ravitsemustieteen diplomaattitutkinto. Eläinten ravitsemus ja ravitsemustiede ovat aina olleet mielenkiinnonkohteenani, ja erityisesti ravitsemuksen tuomat mahdollisuudet niin sairauksien hoidossa kuin niiden ennaltaehkäisyssäkin. Jokapäiväisessa praktiikkatyössäni eläinlääkärinä tahdon hoitaa potilaani mahdollisimman hyvin, ja mieluummin ennaltaehkäistä sairauksia kuin joutua hoitamaan niitä. Omat koirani, länsiylämaanterrierit ’Tarmo’ ja ’Tyyne’, sekä kaniinimäyräkoira ’Hilkka’ ovat inspiraationlähteinäni työssäni – haluan löytää ja tutkia sairauksia, jotka voisivat olla ennaltaehkäistävissä ravitsemuksellisin keinoin.”

Yhdessä pystymme kulkemaan tutkimuksen kautta kohti terveellisempää tulevaisuutta – sekä koirille että ihmisille! Tule mukaan mahdollistamaan tätä tärkeää tiedehanketta!

 


Anna kiitosta, vinkkejä, kysy ja keskustele muiden kanssa.


126 Mesenaattia

54306 € Tavoite 1800000 €
Minimitavoite 50000 €

 Rahoitus on päättynyt 31.10.2016

Kiitos

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Fb

www

Vastikkeet

DOGRISK-uutiskirje kolmesti
50.00 €

Saat kolme DOGRISK-uutiskirjettä suoraan sähköpostiisi (10/2016, 2/2017 ja 6/2017). Uutiskirjeessä raportoidaan tuoreeltaan uusista tutkimustuloksista sekä avataan niiden taustaa ja merkitystä. Kurkistamme myös kulissien taakse kertomalla tutkijoistamme ja tutkijan työstä.

Vielä jäljellä

Rahoita

DOGRISK-uutiskirje 4 vuotta
150.00 €

Saat vuosittain kolme DOGRISK-uutiskirjettä suoraan sähköpostiisi neljän vuoden ajan (ensimmäinen 10/2016). Uutiskirjeessä raportoidaan tuoreeltaan uusista tutkimustuloksista sekä avataan niiden taustaa ja merkitystä. Kurkistamme myös kulissien taakse kertomalla tutkijoistamme ja tutkijan työstä.

Vielä jäljellä

Rahoita

Koiranruokintaseminaari
1000.00 €

Koiranruokintaseminaari Helsingin yliopistolla perjantaina 6.10.2017 (1 henkilö).
- Seminaarissa esitetään ryhmän alustavia tutkimustuloksia. Seminaari on suunniteltu enemmän koira- ja ihmisruokafirmoille sekä ravintotutkijoille, mutta myös ihmisille joita ravinnon ja sairauksien yhteys kiinnostaa. Osaanottajista riippuen, seminaari saattaa olla enlanninkielellä.

Vielä jäljellä

Rahoita

VIP-päivä kanssamme
500.00 €

Pääset kulissien taakse itse ja näet mitä ja missä DOGRISK-ryhmä tekee töitä. Esittelemme sinulle koko Viikin eläinsairaalan ja tarjoamme välillä työpaikkalounaan ja kahvia! Päivä valitaan molemmille sopivaksi, sekä teille että ryhmälle.

Vielä jäljellä

Rahoita

DOGRISK-uutiskirje ja -kannatustuote
25.00 €

Saat yhden DOGRISK-uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi (10/2016). Uutiskirjeessä raportoidaan tuoreeltaan uusista tutkimustuloksista sekä avataan niiden taustaa ja merkitystä. Kurkistamme myös kulissien taakse kertomalla tutkijoistamme ja tutkijan työstä. Saat myös kannatustuotteen jonka voit kiinnittää koirasi kaulapantaan, valjaisiin, remmiin tai vaikkapa omiin vaatteisiisi. Sillä viestität muille että tuet koiratutkimusta.

Vielä jäljellä

Rahoita

Lahjoitus DOGRISK tutkimuksiin
5000.00 €

ELÄINTEN VIIKON (4-10.10.2016) KUNNIAKSI TUTKIMUKSEEN RAHAA! Helsingin Yliopistossa tehtävää tutkimusta voi nyt tukea sekä yksityishenkilönä että yrityksenä niin, että lahjoitus on verovähennyskelpoinen. Voit itse valita muun summan kuin tässä näkyvä; yksityishenkilönä saat verovähennyksen summista 850€ -500.000 € per vuosi. Otamme vastaan myös testamentteja. Lahjoitukset voi myös laittaa suoraan Helsingin Yliopiston tilille FI2316603000077720, NDEAFIHH, Viite: WBS 4704593 / Anna Hielm-Björkman. Ota kuitenkin yhteyttä niin kerromme lisää (anna.hielm-bjorkman@helsinki.fi tai 044-3270462). Järjestämme mielellään myös lahjoitustilaisuuden teille tai firmalle.

Vielä jäljellä

Rahoita

Lahjoitus DOGRISK tutkimuksiin
20.00 €

Lahjoita tästä 20€. Jos haluat lahjoittaa eri summan, katso listan viimeinen kohta. Kiitos tuestasi! (Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2016/443; myönnetty 1.9.2016)

Vielä jäljellä

Rahoita

Mesenaatti.tiede