Kirjaudu sisään

Tätä kautta pääset luomaan oman projektisi

Saat salasanan sähköpostissa

20 000 puuta Somaliaan

Alkoi 6.4.2016

Päättyi 6.6.2016

Somalia vihreäksi! Suomen Somalia-verkosto aikoo istuttaa 20 000 puuta Somaliaan. Puut vähentävät aavikoitumista, parantavat ruokaturvaa ja mahdollistavat kuivuudesta kärsiville ihmisille paremman elämänlaadun heidän kotiseuduillaan.

Kuva Mesenaattiin

Mitä saavutamme, jos kampanja onnistuu?

Metsä merkitsee suomalaiselle paljon muutakin kuin metsätaloutta, luonnon monimuotoisuutta ja hiilidioksidin sitomista. Metsä on hengähdyspaikka, marja-aitta, voimanlähde. Niin metsien kuin kaupunkienkin puut lisäävät ihmisten hyvinvointia ja niiden äärellä on tutkitusti terveellistä elää. Kun ensimmäiset somalialaiset saapuivat Suomeen turvapaikanhakijoina 1990-luvun alussa, monet vaikuttuivat puhtaasta luonnosta ja metsistä.

26 vuotta myöhemmin Suomen somalialaiset aikovat tarttua toimeen ja istuttaa Somaliaan 20 000 puuta kolmelle alueelle, joilla ihmiset kärsivät köyhyydestä, aavikoitumisesta, laidunmaan puutteesta, työttömyydestä ja yksipuolisesta ravinnosta. Kampanja on osa laajempaa ympäristöhanketta ja sen tavoitteena on helpottaa yli 100 000 kuivuudesta kärsivän ihmisen elämää.

Puut istutetaan ihmisten kotipihoille, julkisille paikoille ja koulujen pihoille. Hankkeella vähennetään aavikoitumista, lisätään ihmisten tietoa ympäristönsuojelusta ja parannetaan maaperän laatua, joka mahdollistaa monipuolisemman ruoan tuotannon ja hyödyttää niin koti- kuin luonnonvaraisia eläimiä. Hedelmäpuut, kuten guava- ja mangopuut tuovat kaivattuja mineraaleja ja vitamiineja yksipuoliseen ruokavalioon. Puut antavat myös suojaa auringolta ja muodostavat viihtyisiä tapaamispaikkoja.

Pitkällä tähtäimellä myös edellytykset rauhaan paranevat, sillä ihmiset tekevät ympäristönsuojelutyössä yhteistyötä yli maantieteellisten ja perinteisten klaanirajojen. Vihreämpi elinympäristö ja puut luovat uskoa tulevaisuuteen ja lisäävät elinkeinomahdollisuuksia ihmisten omilla kotipaikkakunnilla, joten osaltaan myös houkutus pyrkiä vaarallisia reittejä pitkin Eurooppaan vähenee.

Mihin kerätyt varat käytetään?

Alueille sopivia lajeja on testattu Suomen somalialaisten perustamissa ympäristökeskuksissa kahden vuoden ajan. Joukkorahoituskampanjan aikana kerätyt varat käytetään siemeniin, taimien kasvatukseen, kasteluveteen, työkaluihin ja ympäristökasvatukseen. Jokaiselle puulle nimetään huoltaja, jonka tehtävänä on jatkossa huolehtia sen kasvusta. Kouluissa järjestetään oppitunteja, joiden päätteeksi jokainen oppilas saa puun taimen kotipihalleen. Vapaaehtoiset kiertävät neuvomassa puiden omistajia niiden hoitamisesta ja ympäristön suojelusta alueella.

Lahjoitusvaihdoehdot

  • 5 €:n lahjoitus – 5 €:n lahjoituksella istutamme 5 puuta koulujen ja koululaisten pihoille. Lisäksi oppilaat osallistuvat ympäristöopetukseen.
  • 10€:n lahjoitus – 10 €:lla hankimme 400 litraa kasteluvettä taimitarhaan ja katamme taimien kasvatuksen kuluja.
  • 15 €:n lahjoitus – 15 €:lla hankimme kuivuudesta kärsivälle perheelle lieden, joka vähentää tarvetta polttopuun käyttöön.
  • 25 €:n lahjoitus – 25 €:lla kustannamme koulutuksen, lounaan ja matkarahat puita istuttavalle vapaaehtoiselle.
  • 30 €:n lahjoitus – 30 €:lla hankimme lapion, kottikärryt ja muita tarvikkeita taimitarhalle.
  • 50 €:n lahjoitus – 50 €:lla järjestämme oppitunnin taimien hoitamisesta ja ympäristön suojelusta alakoulussa. Tunnilla jokainen oppilas saa myös oman puuntaimen

Koska projekti alkaa?

Taimien kasvattaminen taimitarhoissa on parhaillaan käynnissä ja aavikoitumista ehkäisevää ympäristökasvatusta järjestetään kouluissa koko vuoden ajan. Tarkoituksena on istuttaa taimet sadekauden alussa syksyllä 2016. Hankkeen etenemistä voit seurata sivulta www.somaliaverkosto.fi/kehitysyhteistyo/20000puutasomaliaan, jonne keräämme kuvia, videoita ja lisätietoa. Kampanjan etenemistä voi seurata myös verkoston facebook-sivuilta www.facebook.com/somaliaverkosto.

Miksi juuri nyt?

Ilmastonmuutos pahentaa Somalian kuivuutta ja erityisesti vuoden 2016 tavallista voimakkaampi El Niño -ilmiö tekee ruokaturvatilanteesta juuri nyt vakavan.  Itä-Afrikan alueella noin 25 miljoonaa ihmistä on ruoka-avun varassa ja määrän ennustetaan nousevat. Ympäristön heikko tilaa ajaa myös monet nuorten etsimään parempaa elämää Euroopasta, ja turvapaikanhakija-aallon yhtenä taustasyynä ovat juuri heikot elinkeinomahdollisuudet omalla kotipaikkakunnalla. Suomen hallitus on moneen kertaan maininnut, että turvapaikanhakijoita tulisi auttaa heidän kotiseuduillaan kaikkein hauraimmissa valtioissa, mutta on samaan aikaan leikannut kehitysyhteistyövaroja. Ihmiset ja luonto eivät kuitenkaan voi enää odottaa, joten niiden puolesta on toimittava nyt. 20 000 puun avulla yli 100 000 ihmisen ruokaturva ja elinympäristö paranevat.

Poliisihallituksen 11.3.2016 myöntämä rahankeräyslupa POL-2015-13298. Keräysaika 11.3.2016-10.3.2017 koko maassa lukuunottamatta Ahvenanmaata.


Anna kiitosta, vinkkejä, kysy ja keskustele muiden kanssa.


108 Mesenaattia

1710 € Tavoite 6000 €
Minimitavoite 1000 €

 Rahoitus on päättynyt 6.6.2016

Kiitos

20 000 puuta Somaliaan

Suomen Somalia-verkosto on Somalian kehitysyhteistyön suomalainen kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää Somalian rauhaa ja kehitystä. Verkostoon kuuluu 27 Somaliassa avustustyötä tekevää jäsenjärjestöä, jotka toimittavat apua Somalian kaikkein hauraimmillekin alueille. Yhtenä verkoston keskeisenä tehtävänä on parantaa kuivuudesta kärsivien ihmisten elämää ja Somalian ympäristön tilaa.

Fb

www

Vastikkeet

5 € donation/lahjoitus
5.00 €

We plant five trees in the yards of schools and pupils as well as provide environmental education class. / Istutamme 5 puuta koulujen ja koululaisten pihoille. Lisäksi oppilaat osallistuvat ympäristöopetukseen.

Vielä jäljellä

Rahoita

10 € donation/lahjoitus
10.00 €

We acquire 400 litres of water for irrigation at the nursery and cover the expenses of the growing of the tree seedlings. / Hankimme 400 litraa kasteluvettä taimitarhaan ja katamme taimien kasvatuksen kuluja.

Vielä jäljellä

Rahoita

50 € donation/lahjoitus
50.00 €

We provide four drought stricken families stoves that use less wood than the traditional ones. / Hankimme neljälle kuivuudesta kärsivälle perheelle liedet, jotka vähentävät tarvetta polttopuun käyttöön.

Vielä jäljellä

Rahoita

25 € donation/lahjoitus
25.00 €

We provide training in tree planting, lunch and travel expenses for our volunteer. / Kustannamme koulutuksen, lounaan ja matkarahat puita istuttavalle vapaaehtoiselle.

Vielä jäljellä

Rahoita

100 € donation/lahjoitus
100.00 €

We organize a lesson on caring of trees and protecting the environment in a primary school. Each pupil of the school will also be given a tree seedling. / Järjestämme oppitunnin taimien hoitamisesta ja ympäristön suojelusta alakoulussa. Tunnilla jokainen koulun oppilas saa myös oman puuntaimen.

Vielä jäljellä

Rahoita