Säännöt ja käyttöehdot

Säännöt ja käyttöehdot

TERVETULOA

1.9.2023

Tervetuloa Mesenaatti.me -palveluun! Mesenaatti.me, myöhemmin Mesenaatti, on vuonna 2012 perustettu Suomen ensimmäinen yhteisörahoituspalvelu. Mikäli haluat hakea rahoitusta tai rahoittaa Mesenaatin avulla, tulee sinun noudattaa SÄÄNTÖJÄ sekä hyväksyä palvelun käyttöehdot.

Nämä säännöt sitovat kaikkia palvelussa toimivia tahoja.

MESENAATTI.ME –PALVELU

Mesenaatti on verkossa toimiva palvelualusta, media, jonka avulla rahoituksenhakija ja rahoittajat voivat kohdata toisensa. Mesenaatti tarjoaa rahoituksenhakijoille mahdollisuuden esitellä hankkeensa ja hakea sille rahoitusta.  Mesenaatti tarjoaa rahoittajille mahdollisuuden tutkia ja löytää kiinnostavia hankkeita, joiden toteutumista he voivat olla mahdollistamassa rahoittamalla niitä.

LEMON WAY SAS

Lemon Way SAS, Limited Joint-Stock Company (tästä lähtien ”Lemon Way”) on Mesenaatin maksupalveluiden tarjoaja. Lemon Way:n käyttöehdot löydät täältä. Lisätietoja Lemon Way:stä löydät täältä.

RAHOITUKSENHAKIJA

Rahoituksenhakija voi olla yksityishenkilö, työryhmä, rekisteröity tai rekisteröitymätön yhteisö, yhtiö tai säätiö.

Rahoituksenhakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Mikäli rahoituksenhakija on tätä nuorempi, tulee hänen pyytää oikeuskelpoisen ja yli 18-vuotiaan edustamaan häntä rahoituskampanjassa. Edustaja on vastuussa hankkeen toteutuksesta ja kampanjan sisällöstä.

Jokaiselle, joka toteuttaa rahoituskampanjan Mesenaatin kautta, avataan henkilökohtainen Lemon Way -tili, johon rahoitus vastaanotetaan kampanja-aikana. Rahoituksenhakijan tulee hyväksyä Lemon Way:n käyttöehdot ja toimittaa Mesenaatille tarvittavat tiedot ja dokumentit. Onnistuneen kampanjan jälkeen rahoitus, vähennettynä Mesenaatin provisiolla sekä maksuliikenteen transaktiokuluilla siirtyy rahoituksenhakijan nimeämälle pankkitilille.

Rahoituksenhakija ei saa vastaanottaa kampanja-aikana kampanjan kohteena olevaan hankkeeseen rahoitusta muiden kanavien kuin Mesenaatin kautta, ellei siitä ole sovittu erikseen Mesenaatin tiimin kanssa. Kielto ei koske säätiöiden tai vastaavien tahojen myöntämiä apurahoja, yritystukia tai kampanjan tekijän muuta tavanomaista liiketoimintaa.

RAHOITTAJA

Rahoittaja voi olla yksityishenkilö, työryhmä, rekisteröity tai rekisteröitymätön yhteisö, yhtiö, julkishallinnollinen toimija tai säätiö. Rahoittajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

RAHOITUSTA VOI HAKEA KAHDELLA ERI TAVALLA

LAHJOITUKSET

Tahot, kuten yleishyödylliset yhdistykset, joilla on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, voivat hakea rahoitusta Mesenaatin avulla luvan turvin ja sen asettamin ehdoin. Lisäksi on mahdollista hakea poliisilta pienkeräysnumero, jonka turvin yhdistys tai vähintään kolmen hengen ryhmä yksityishenkilöitä voi kerätä lahjoituksia 10 000 euroon asti - pääasiassa yleishyödylliseen tarkoitukseen tai esimerkiksi taiteeseen.

VASTIKKEET

Jos kampanjantekijällä ei ole rahankeräyslupaa tai pienkeräysnumeroa, hänen on laitonta pyytää lahjoituksia joukkorahoituskampanjassaan. Tällöin hänen on tarjottava rahoitussummia vastaan vastikkeita, eli eräänlaisia kannatustuotteita.

Vastike voi esimerkiksi olla tavara, palvelu tai elämys. Se voi myös olla mahdollisuus hyödyntää tilaa, palvelua tai tuotettua esinettä, yhdistyksen, kerhon tms. jäsenyys.

Samoja vastikkeita ei saa tarjota kampanjan aikana muiden kanavien välityksellä. Poikkeuksena jo aiemmin muulla myynnissä olleet tuotteet.

Vastikkeen kuvauksessa tulee ilmoittaa vastikkeen toimitusaika sekä mahdollinen arvonlisäveroluokka.

Rahoituksenhakija voi itse määrittää vastikkeisiin liittyviä lisäehtoja jotka tulee esittää jokaisen vastikkeen kuvauksessa.

RAHOITUSKAMPANJAN KÄYNNISTYS

Rahoituskampanjan valmistus aloitetaan rekisteröitymällä palveluun. Sen jälkeen tehdään kampanjasivu täyttämällä sitä varten olemassa oleva lomake. Rahoituksenhakija saa itse päättää kampanjan keston.

Rahoituksenhakija määrittelee itse kampanjan minimitavoitteen. Minimitavoitteen tulee olla sellainen, jolla tekijä voi vakuuttaa rahoittajille pystyvänsä toteuttamaan hankkeen sellaisena kun hän sen kampanjasivulla esittää, sekä toimittamaan rahoitukselle tarjoamansa vastikkeet. Minimitavoitteen pitää kuitenkin olla vähintään 500 euroa.

RAHOITTAMINEN

Rahoituksen voi suorittaa pankki- tai luottokortilla. Rahoittajan varat siirtyvät ko. rahoituskampanjan tilille, jossa ne odottavat kampanja-ajan päättymistä ja minimitavoitteen täyttymistä. Varat siirretään rahoituksenhakijalle vasta kun kampanja-aika on päättynyt ja minimitavoite täyttynyt.

Mikäli minimitavoite ei täyty, Mesenaatti.me palauttaa varat rahoittajille. Maksut palautuvat automaattisesti.

MESENAATIN PROVISIO JA MAKSUPALVELUN TRANSAKTIOKULUT

Rahoituskampanjan perustaminen ja käynnistäminen on ilmaista.

Mesenaatti ottaa provision jokaisesta onnistuneesta rahoituskampanjasta. Provision päälle lisätään maksupalvelun transaktiokulut, jotka ovat 50 senttiä per rahoitus. Tämä kokonaissumma sisältää ALV:n 24%.

Provision suuruus riippuu kampanjan kokonaistuotosta seuraavasti:

Alle 1000€

  18%

1000€ - 5000€

  15%

Yli 5000€

  12%

Mikäli kampanja ei saavuta minimitavoitettaan ja rahat palautetaan rahoittajille, Mesenaatti kattaa epäonnistuneen kampanjan transaktiokulut 10 000 euron minimisummaan asti. Sen yli menevältä osalta veloitamme transaktiokulut kampanjantekijältä.

Mesenaatti.Pro -asiakkaiden kanssa sovitaan PRO-palvelun vuosimaksu ja kampanjakohtainen provisio tapauskohtaisesti. Transaktiokulut on aina kuitenkin 50 senttiä kpl.

ONNISTUNUT RAHOITUSKAMPANJA

Kun mininimitavoite on täyttynyt ja kampanja-aika päättynyt, tulee rahoituksen saajan kiittää kaikkia rahoittajia.

Tämän jälkeen kampanjatuotto, vähennettynä Mesenaation provisiolla ja transaktiokuluilla, siirretään rahoituksen saajan ennakkoon ilmoittamalle tilille. Kaikkien tunnistautumisdokumenttien täytyy olla lähetty ja hyväksytty ennen kampanjatuoton siirtoa.

Rahoituksenhakija sitoutuu pitämään hyvää huolta rahoittajistaan, ja mm. tiedottamaan heitä hankkeen aikataulusta ja mahdollisista vaikeuksista tai viivästyksistä – niin itse hankkeen kuin vastikkeiden toimittamisessa.

Rahoittajat ovat sata kertaa arvokkaampia kuin pelkkä saatu rahoitus!

EPÄONNISTUNUT RAHOITUSKAMPANJA JA RAHOITUKSEN PALAUTUS

Mikäli rahoituskampanjan minimitavoite ei täyty, rahoituskampanja raukeaa ja rahoitus palautuu takaisin rahoittajille.

Rahoituksenhakija saa tässäkin tilanteessa rahoittajien sähköpostiosoitteet käyttöönsä ja samalla rahoituksenhakija sitoutuu kiittämään rahoittajia ja kertomaan kampanjan kariutumisesta.

MARKKINOINTI

Rahoituksenhakija on velvollinen markkinoimaan kampanjaansa. Mesenaatti auttaa pyydettäessä markkinoinnissa ennen kaikkea konsultoinnilla. Rahoituksenhakija saa itse päättää siitä millä tavalla hän markkinoi rahoituskampanjaansa.

Mesenaatilla on kuitenkin oikeus käyttää kaikkea rahoituksenhakijan tuottamaa materiaalia markkinoidakseen kampanjaa omilla kanavillaan. Mesenaatilla on myös oikeus käyttää kampanjoiden Mesenaatti-alustalla julkaistua materiaalia Mesenaatin omaan markkinointiin.

Mesenaatilla on myös oikeus keskeyttää kampanja mikäli rahoituksenhakija ei noudata velvollisuuttaan markkinoida kampanjaa.

VASTUUT

Rahoitussopimus on aina rahoittajan ja rahoituksenhakijan välinen. Mesenaatti on media jolla nämä kaksi tahoa voivat kohdata. Mesenaatti ei toimi rahoituksen, vastikkeina tarjottavien tuotteiden tai muun rahoituksen kohteena olevan välittäjänä.

Rahoituksenhakija vastaa itse rahoituksen kohteena olleen hankkeen toteutumisesta ja rahoitukselle tarjottujen vastikkeiden laadusta sekä toimituksesta. Rahoittaja ja rahoituksenhakija vastaavat itse siitä, että annettu ja saatu rahoitus käsitellään asiaan kuluvalla tavalla kummankin kirjanpidossa ja verotuksessa. Rahoituksenhakija on vastuussa toiminnasta, joka tapahtuu hänen kampanja-tilillään. Salasanat tulee säilyttää turvallisessa paikassa. Mahdollisista tietoturvaloukkauksista tai tilin väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa viipymättä Mesenaatille.

Rahoituksenhakija on yksin vastuussa kaikista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tilin luvattomasta käytöstä.

MESENAATTI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN VALITA HANKKEET

Mesenaatti pidättää oikeuden valita palvelussa julkaistavat kampanjat ja vastikkeina myytävät tuotteet. Mesenaatti julkaisee ainoastaan sellaisia kampanjoita ja tuotteita, jotka eivät ole ristiriidassa palvelun kulloinkin voimassa olevan etiketin, palvelun luonteen tai Mesenaatin tavoitteiden kanssa.

Rahoituksenhakija vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on kaikki oikeudet myydä tuotteet, joita hän tarjoaa myytäväksi palvelussa. Lisäksi rahoituksenhakija vakuuttaa ja vastaa, ettei kampanjamateriaali sisällä kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia rikkovaa aineistoa.

Mesenaatti voi myös jälkikäteen poistaa jo hyväksymänsä ja julkaistun kampanjan tai tuotteen palvelusta. Mesenaatilla on myös oikeus omassa harkinnassaan poistaa käyttöehtojen vastainen kampanjamateriaali.

Mesenaatin ei tarvitse perustella päätöstään hylätä rahoituskampanja tai kieltää joku kampanjassa tarjottu vastike, tai kampanjaesittelyssä käytetty kuvaus. Mesenaatti ei hyväksy hankkeita jotka ovat lainvastaisia tai kolmatta osapuolta loukkaavia (lisää käyttöohjeista). Mesenaatti ei ole myöskään korvausvelvollinen koskien hylättyjä hankkeita.

Mesenaatilla on täysi oikeus toteuttaa vastaavan sisältöinen hanke toisen kampanjatahon kanssa.

Kaikki Mesenaattiin tulevat rahoituskampanjat tarkastetaan ennen niiden julkaisua. Tarkastukseen tulee varata aikaa vähintään 5 arkipäivää.

Mikäli et ole varma, soveltuuko hankkeesi Mesenaatin palveluun, ole yhteydessä palvelun tuottajiin osoitteeseen [email protected] ennen kampanjalomakkeen täyttämistä.

HYVÄT TAVAT

Mesenaatti edellyttää kaikilta palvelun käyttäjiltä hyvää käytöstä ja kannustavaa suhtautumista toisia kohtaan.

Mikäli et pidä jonkun rahoituskampanjan sisällöstä tai hankkeesta, jolle rahoitusta haetaan, älä kuitenkaan mollaa sitä – jonkun toisen mielestä se voi olla hyvä ja tärkeä hanke! Mesenaatti poistaa tarvittaessa kaikki sen palvelussa tai Facebook-sivulla julkaistut loukkaavat viestit.

RAPORTOINTI JA PALAUTE

Kaikkien rahoituksenhakijoiden tulee raportoida seuraavista asioista Mesenaatille: kun rahoittajia on kiitetty, kun vastikkeet on toimitettu sekä mahdolliset viivästykset tai vaikeudet hankkeessa tai vastikkeiden toimittamisessa.

Mesenaatti arvostaa palautetta. Kerrothan Mesenaatille mikäli havaitset palvelussa puutteita tai jos rahoituksenhakija tai saaja ei ole pysynyt lupaamassaan. Palautteen voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Maksupalvelun toimintaa koskeva palaute tulee osoittaa suoraan maksupalvelun tarjoajalle englanniksi osoitteeseen [email protected].

REKISTERÖITYMINEN

Rahoituksenhakijan on aina rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi ennen rahoituskampanjan valmistumisen aloittamista.

Rahoittajalle tarjotaan mahdollisuutta rekisteröityä ennen rahoittamista. Rekisteröityminen kuitenkaan ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

TIETOJEN TALLENTAMINEN

Maksupalvelun tarjoaja kerää käyttäjistä sen omassa palvelussa esitetyn mukaiset tiedot.

Mesenaatti kerää palvelun käyttäjistä tietosuojaselosteessa esitetyn mukaiset tiedot.

Rahoituksenhakija saa käyttöönsä kaikkien rahoittajien nimet,  sähköpostiosoitteet ja heidän ilmoittamansa postiosoitteet.

Lisäksi hän voi kunkin tarjottavan vastikkeen kohdalla pyytää muita haluamiaan tietoja, kuten vaikka vastikkeen toimitusosoitetta, kokoa tai väriä.

TIETOJEN KÄYTTÖOIKEUS JA LUOVUTTAMINEN

Mesenaatti saa käyttöönsä kaikkien rahoituksenhakijoiden antamat tiedot. Mesenaatti ei saa luovuttaa niitä edelleen kolmansille osapuolille mutta saa käyttää niitä omaan tiedottamiseen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Mesenaatin ja sen asiakkaiden väliseen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon.

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös Mesenaatin liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä markkinointiin.

Rahoituksenhakija saa käyttää hallussaan olevia tietoja rahoituksen kohteena olleesta hankkeesta ja siihen liittyvistä tapahtumista viestimiseen.

Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, eikä niitä saa käyttää asiattomasti.

Sähköpostiosoitteesi ta tai salasanasi oli väärä, kokeilepa uudelleen Kirjautuminen onnistui Uloskirjautuminen onnistui