Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

YKSITYISYYDEN SUOJA

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Yhteisörahoitus Oy (”Mesenaatti.me”)

Y-tunnus: 2564705-4

Postiosoite: Iso Roobertinkatu 41, 00120 Helsinki

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Marko Tanninen

Postiosoite: Siltasaarenkatu 15, 00530 Helsinki

Sähköpostiosoite: marko@mesenaatti.me

3. REKISTERIN NIMI

Mesenaatti.me-palvelun (”Palvelu”) asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Mesenaatti.me:n ja Palvelun käyttäjän väliseen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös Mesenaatti.me:n liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Mesenaatti.me voi lähettää asiakkaalle sähköistä suoramarkkinointia (esim. sähköpostitse) rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

5.  REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennetaan Asiakkuuteen ja Palvelun käyttöön liittyviä yhteystietoja kuten nimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, maksuyhteystiedot varojen palautusta varten, ostohistoria sekä rahoitetut kampanjat. Kaikilta sisäänkirjautuneilta tallennetaan rekisteriin käyttäjätunnus sekä salasana. Kampanjantekijöiltä tallennetaan lisäksi IBAN, puhelinnumero sekä henkilöllisyystodistus.

 

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään ja Palvelun maksupalvelun tarjoajalta.

 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Mesenaatti.me ei säännönmukaisesti luovuta tietoja kolmansille ilman rekisteröidyn suostumusta eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Liiketoimintakaupan seurauksena Mesenaatti.me voi kuitenkin siirtää tietoja liiketoiminnan ostajalle, joka sitoutuu käsittelemään tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7.  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ylläpidetään käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmien käyttöön oikeutetuille henkilöille annetaan ohjeet järjestelmän asianmukaisesta käytöstä. Tietojärjestelmien käyttöoikeus annetaan ainoastaan niille henkilöille, joilla työtehtäviensä vuoksi perusteltu tarve järjestelmän käyttöön.

8.  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot kerran vuodessa maksuttomasti sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen itseään koskevan tiedon korjaamista. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää Mesenaatti.me:tä käsittelemästä itseään koskevia henkilötietoja muun muassa suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinatutkimusta varten.

Henkilötietojen tarkistus-  tai korjauspyyntö tai käsittelyn kielto tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä postiosoitteeseen Siltasarenkatu 15. 00530 Helsinki.

9. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Mesenaatti.me käyttää näillä sivuilla ns. evästeitä. Evästeet mahdollistavat sivuston käyttöä kuvaavien tietojen (esim. kävijöiden IP-osoite, selaintyyppi, vieraillut sivut ja käyntiajankohta) seuraamiseen ja tallentamiseen. Mesenaatti.me käyttää evästetietoja sivujen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla käsitellyt ja kerätyt tiedot eivät ole yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevia tietoja, eikä niitä myöskään yhdistetä tällaisiin tietoihin.

Useimpien selainten asetuksista voidaan estää evästetiedostojen käyttö. Tällöin on kuitenkin mahdollista, että osa Mesenaatti.me:n sivujen toiminnoista ei toimi asianmukaisesti tai ollenkaan.