Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus täällä) mukainen tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Yhteisörahoitus Oy (”Mesenaatti.me”)

Y-tunnus: 2564705-4

Postiosoite: Iso Roobertinkatu 41, 00120 Helsinki

2. TIETOJEN KÄSITTELIJÄT JA SÄILYTTÄJÄT

Tietoja käsitellään tai säilytetään lisäksi ulkopuolisissa palveluissa Amazon Web ServicesLemon Way ja Mail Chimp (vain sähköpostiosoitteet). Mikäli joukkorahoituskampanja epäonnistuu ja rahat palautetaan rahoittajille, rahoittajien on lisäksi rahat takaisin saadakseen annettava henkilötietoja Paytrail-palveluun. Kaikki nämä palvelut noudattavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja suojaavat tiedot korkeiden turvallisuusstandardien mukaisesti.

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Marko Tanninen

Postiosoite: Siltasaarenkatu 15, 00530 Helsinki

Sähköpostiosoite: [email protected]

4. REKISTERIN NIMI

Mesenaatti.me-palvelun asiakasrekisteri

5. KERÄTTÄVÄT TIEDOT, TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTEET

Mesenaatti.me pyytää käyttäjiltä vain alustan toimivuuden ja rahaliikennelainsäädännön kannalta välttämättömiä tietoja. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Mesenaatti.me:n ja palvelun käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sen sopimuksen mukaan, joka syntyy kun käyttäjä käyttää palvelua ja hyväksyy samalla sen käyttöehdot. Rekisteriin tallennetaan asiakkuuteen ja palvelun käyttöön liittyviä yhteystietoja kuten nimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, maksuyhteystiedot varojen palautusta varten, ostohistoria sekä rahoitetut kampanjat. Kaikilta sisäänkirjautuneilta tallennetaan rekisteriin käyttäjätunnus sekä salasana.

Yhteystietoja käytetään myös joukkorahoittajille viestimiseen perustuen yrityksen oikeutettuun etuun ylläpitää asiakassuhdetta sekä kampanjantekijöiden ja rahoittajien käyttäjäyhteisöä. Emme luovuta  osoitteita eteenpäin.

Lisäksi rahaliikennelainsäädännön vuoksi kaikilta käyttäjiltä kerätään syntymäaika ja puhelinnumero.

Meidän lisäksemme Mesenaatti.me:ssä joukkorahoituskampanjoita tekevät tahot saavat rahoituksen yhteydessä annetut yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti) ja itselleen ja voivat käyttää niitä esimerkiksi pitääkseen rahoittajiinsa yhteyttä.

Kampanjantekijöiltä pyydetään lisäksi osana asiakassopimusta ja palvelusisältöä sekä rahaliikennelainsäädännön vuoksi Ohjeissa täsmennettyjä henkilöiden ja organisaatioiden tunnistamiseen ja toimintaan sekä pankkitiliiin liittyviä dokumentteja.

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään ja palvelun maksupalvelun tarjoajalta. Emme hanki käyttäjistä muita tietoja.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Mesenaatti.me ei säännönmukaisesti luovuta tietoja kolmansille ilman rekisteröidyn suostumusta eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mesenaatti ei myy käyttäjien tietoja eteenpäin.

Liiketoimintakaupan seurauksena Mesenaatti.me voi kuitenkin siirtää tietoja liiketoiminnan ostajalle, joka sitoutuu käsittelemään tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7.  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ylläpidetään käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmien käyttöön oikeutetuille henkilöille annetaan ohjeet järjestelmän asianmukaisesta käytöstä. Tietojärjestelmien käyttöoikeus annetaan ainoastaan niille henkilöille, joilla työtehtäviensä vuoksi perusteltu tarve järjestelmän käyttöön.

Kampanjantekijöiltä vaadittavat dokumentit voi lähettää meille suojatulla palvelimella ylläpitämäämme sähköpostiin, josta siirrämme ne suojattuun ja eurooppalaista lainsäädäntöä tiukasti noudattavaan rahaliikennepalvelu Lemon Way:hin minkä jälkeen tuhoamme ne välittömästi sähköpostiohjelmastamme. Dokumentit on mahdollista toimittaa myös muulla valitsemallaan tavalla, esimerkiksi kirjattuna kirjeenä. Silloin lataamme niiden valokopiot rahaliikennepalvelu Lemon Wayhin ja tuhoamme dokumentit asianmukaisella tavalla.

8.  KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen itseään koskevan tiedon korjaamista, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen jonkun käyttötarkoituksen suhteen, joidenkin tietojen keräämisen ja jonkun käyttötarkoituksen vastustamisoikeus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Mahdolliset pyynnöt [email protected].

9. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Mesenaatti.me käyttää ns. evästeitä. Evästeet mahdollistavat sivuston käyttöä kuvaavien tietojen (esim. kävijöiden IP-osoite, selaintyyppi, vieraillut sivut ja käyntiajankohta) seuraamiseen ja tallentamiseen. Mesenaatti.me käyttää evästetietoja sivujen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla käsitellyt ja kerätyt tiedot eivät ole yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevia tietoja, eikä niitä myöskään yhdistetä tällaisiin tietoihin.

Useimpien selainten asetuksista voidaan estää evästetiedostojen käyttö. Tällöin on kuitenkin mahdollista, että osa Mesenaatti.me:n sivujen toiminnoista ei toimi asianmukaisesti tai ollenkaan.

10. TIETOJEN KÄSITTELYAIKA

Tietoja käsitellään 5 vuotta, minkä jälkeen niiden käyttöperuste arvioidaan uudestaan, ja tiedot joko poistetaan tai säilytetään.


Sähköpostiosoitteesi ta tai salasanasi oli väärä, kokeilepa uudelleen Kirjautuminen onnistui Uloskirjautuminen onnistui