Kirjaudu sisään

Tätä kautta pääset luomaan oman projektisi

Saat salasanan sähköpostissa

Sopiminen helpoksi ja lakiasiainpalvelut kohtuuhintaisiksi!

Alkoi 05.02.2016

Päättyi 25.02.2016

Haluamme tehdä sopimisen helpoksi, jotta ihmisillä ja yhteisöillä olisi vähemmän tarvetta riidellä. Tue meitä hankkimalla käyttöoikeus palveluun tai jäsenhintaisia lakiasiantuntijapalveluja.

– Kuinka avioerosi sujui?
– Aika hyvin. Minä sain lapset ja Markku auton.
– Entäpä loput?
– Mitkä loput?
– No asunto, kesämökki ja kaikki muu?
– Ne jaettiin tasan asianajajien kesken.

Tuttu tarina, kenties. Haluttu tilanne? Ei varmasti! Meidän mielestämme maailma olisi paljon parempi paikka, mikäli riitelyn sijaan voitaisiin ennakollisesti sopimalla vaikuttaa siihen miten asiat tulevaisuudessa menevät. Kun sopiminen olisi helppoa ja edullista, ei jälkikäteen riitelylle juuri jäisi sijaa. Siksi rakennamme palvelukonseptin, joka mahdollistaa sopimisen ajasta ja paikasta riippumatta – joko itsenäisesti tai avustettuna. Luomme siis sopimispalvelun!

Palvelukonseptimme keskiössä on asiakas, joka on jo tottunut käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja työskentelyssään. Toisaalta palvelu ei olisi palvelu, mikäli emme tarjoaisi tarvittaessa myös asiantuntemukseen perustuvaa tukeamme. Meidän mielestämme lakiasiainpalvelut maksavat nykyisellään liikaa ja se lienee merkittävin syy, miksi sopimiseen ei ole mahdollisuutta. Tavallisella kansalaisella ei yksinkertaisesti ole varaa käyttää niitä.

”Hometaloriidassani minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin suostua käyttämään lakimiehen 248 €/tunti palveluita. Pitkän prosessin aikana en ollut lainkaan tietoinen, minkä verran kokonaisuus tulisi kustantamaan. Tämä innosti minut lähtemään mukaan kehittämään täysin uutta, asiakaslähtöistä toimintamallia tälle toimialalle.”
– Joni Kivi

MILLAINEN PALVELUSTAMME TULEE?

Sopimispalvelujemme keskiössä on Withsnet-sovellus, jota voi kuvata ”lapsuuden kodinkansion” nykyaikaiseksi digitaaliseksi versioksi. Palvelun avulla kuka tahansa voi hallita omia sopimuksiaan ja sitoumuksiaan sekä tehdä toimeksiantoja alan ammattilaisille. Withsnet toimii verkossa, eikä vaadi käyntejä lakimiesten luona. Palveluprosessi on nopeampi, tehokkaampi ja edullisempi. Niin ja mikä parasta, keskitymme kehitystyössämme erityisesti laadun varmistamiseen.

MITEN SE EROAA PERINTEISESTÄ TOIMINTAMALLISTA?

Toteutamme yleisimmistä sopimuksista valmiita tuotepaketteja, joita asiakas voi hankkia käyttöönsä tarpeen mukaan. Käytössämme olevan teknologian avulla pystymme tuottamaan yksilöllisiä sopimuksia sen sijaan, että laittaisimme lakiopiskelijat muokkaamaan mallidokumentteja kalliilla tuntihinnalla. Näiden lisäksi tarjoamme joukkoistetulla tuotantomallilla nykyistä huomattavasti edullisemmin tuntihinnoin tuotteitamme tukevia ja perinteisiä sopimisen palveluja.

MIKSI HAEMME JOUKKORAHOITUSTA?

Haemme joukkorahoitusta samoilla tuotteilla, joilla tulemme markkinoille joka tapauksessa. Tämä on mahdollisuus asiakkaillemme tulla mukaan toimintaan jo nyt. Teknologia vaatii vielä kehittämistä ja sitä Tekes on ystävällisesti tarjoutunut osarahoittamaan – joukkorahoituksella mahdollistamme projektin toteuttamisen.

Agens -huipputiimi palveluksessanne!

Tiimillämme on laaja kokemus eri toimialoilta ja hyvät verkostot takaavat onnistumisemme. Ydintiimissämme on niin juridista, kaupallista kuin teknistä osaamista, verkostostamme taas löytyy niin luvan saanutta oikeudenkäyntiavustaa, oikeuslingvistiä ja veroasiantuntijaa kuin ihan perinteisempää lakimiestäkin.

MITEN KERÄTTY RAHOITUS KÄYTETÄÄN?

Olemme saaneet Tekes:ltä poikkeuksellisen nopeasti myönteisen 50 %: rahoituspäätöksen koskien tuotekehityshankettamme: he selvästi näkevät saman asian ongelmaksi kuin mekin. Hankkeen keskiössä on luonnollisesti konseptin suunnittelu kansainvälisesti hyödynnettäväksi toimintamalliksi, mutta myös nimenomaan digitaalisen kodinkansio Withsnetin ensimmäisen version rakentaminen. Hankkeen toteuttaminen vaatii siis osittaista omarahoitusta ja haemme siitä nyt osaa tämän kampanjan kautta, yrittäjiemme panoksen tueksi.

Huom! Mikäli rahoituskampanjan tavoite ei toteudu, palautetaan varat osallistujille. Tällöin kuitenkin rahoitussummassa vähennetään maksuoperaattorin kustannukset (0.90 euroa tai luottokorttimaksuissa 0.90 euroa + 3% rahoitussummasta).


Anna kiitosta, vinkkejä, kysy ja keskustele muiden kanssa.


2 Mesenaattia

10 € Tavoite 33000 €
Minimitavoite 7000 €

 Rahoitus on päättynyt 25.02.2016

Kiitos

Sopiminen helpoksi ja lakiasiainpalvelut kohtuuhintaisiksi!

Agens oy on suomalaisomisteinen syksyllä 2015 perustettu ja hankkeen myötä liiketoimintansa aloittava lakiasiaintoimisto.

Yhteydenotot hq@agens.fi ja 0503522394/Matti.

Vastikkeet

Agens Withsnet Silver-jäsenyys
4.99 €

"Lapsuudessani perheellämme oli kirjahyllyssä sininen, haitarikansio, jossa luki teksti: kodinkansio. Tuohon kansioon talletettiin muun muassa työ- ja vuokrasopimukset sekä niin passit kuin pankkikirjatkin. Oli helppo arvata, mistä kaikki tärkeät asiakirjat löytyivät: kodinkansiosta tietenkin." - Matti Muukkonen

- Withsnet on nykyaikainen, digitaalinen kodinkansio, jonka avulla käyttäjä voi tehdä itselleen näkyväksi kaikki oleelliset oikeudelliset suhteensa ja niiden sisällön. Palvelun avulla talteen saadaan niin kuitit kuin vaikkapa erilaiset palvelusopimukset, jonka lisäksi palvelun avulla voi helposti tehdä toimeksiantoja ammattilaisille ja seurata miten hommat etenee. Ratkaisun avulla voi myös arvostella omaa palveluntarjoajaansa sekä pitää yhteyttä tämän kanssa.

Kyseessä on joukkorahoituskampanjan rahoitusvastike. Mikäli minimikeräystavoite ei täyty, palautetaan rahoitus kuitenkin vähentäen transaktiokulut.

9997 kpl Jäljellä

Rahoita

Carunan toiminnan kyseenalaistaminen
29.00 €

"Pacta sunt servanda" on periaate, jonka mukaan sopimukset on pidettävä. Viime päivinä julkisuudessa on ollut paljon puhetta sähkönsiirtoyhtiö Carunan toiminnasta. Asiantuntijamme ovat valmiit auttamaan asiassa. Lähde siis mukaan.

Kyse on Agens oy:n joukkorahoituskampanjaan sisältyvästä rahoitusvastikkeesta. Mikäli minimirahoitustavoite ei täyty, rahoitus palautetaan kuitenkin transaktiokustannukset vähentäen.

9999 kpl Jäljellä

Rahoita

Agens Susipari - Avopareille suojaa
39.00 €

Eduskunta sääti vuonna 2011 ns. avoliittolain. Kyseisen lain mukaan yli viisi vuotta kestäneissä avoliitoissa voi lopputuloksena olla tilanne, jossa eron sattuessa toinen osapuoli joutuukin avioliittolain kaltaisesti maksamaan hyvitystä toiselle. Meidän mielestämme ihmisillä pitää olla kuitenkin oikeus sopia myös toisin. Siksi joukkorahoituksen vastikkeeksi tarjoamme mahdollisuutta hankkia palvelu, jossa tuotetaan pariskunnalle sopimus, jossa puolisot itse päättävät tuleeko hyvitystä maksaa vai ei ja kuinka paljon. Palvelun tuottaa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Kyse on Agens oy:n joukkorahoituskampanjaan sisältyvästä rahoitusvastikkeesta. Mikäli minimirahoitustavoite ei täyty, rahoitus palautetaan kuitenkin transaktiokustannukset vähentäen.

3333 kpl Jäljellä

Rahoita

Avioehto
39.00 €

Koska vastikkeiden joukossa on avopareille Susipari, niin avioliittoisille on myös oltava luonnollisesti vastinetta. Perusmuotoinen poissulkeva avioehto Suomen kansalaisille ilman rekisteröintiä juristin tekemänä saman rahoituksen vastineeksi.

Kyse on Agens oy:n joukkorahoituskampanjaan sisältyvästä rahoitusvastikkeesta. Mikäli minimirahoitustavoite ei täyty, rahoitus palautetaan kuitenkin transaktiokustannukset vähentäen.

714 kpl Jäljellä

Rahoita

Agens oikeusosaajien työtä
99.00 €

Meidän mielestämme juristien palvelut maksavat liikaa: 99 € (sis. alv.) per tunti olisi mielestämme parempi hinta. Osana joukkorahoituskampajaamme tarjoamme vastikkeeksi lakimiehen, luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan, hallintojuristin, kv yritysjuristin, oikeuslingvistin sekä ympäristöjuristin palveluja.

Kyse on Agens oy:n joukkorahoituskampanjaan sisältyvästä rahoitusvastikkeesta. Mikäli minimirahoitustavoite ei täyty, rahoitus palautetaan kuitenkin transaktiokustannukset vähentäen.

2657 kpl Jäljellä

Rahoita

Yhdistystoimijan auttava puhelin
199.00 €

Yhdistystoiminnassa sattuu ja tapahtuu, useimmiten olisi hyvä, mikäli olisi joku jolta kysyä neuvoja. Tätä varten on yhdistyksen auttava puhelin, josta yhdistysoikeudelliset neuvot asiantuntijan kertomana. Joukkorahoituskampanjan vastikkeeksi tarjotaan yhdistysoikeudellista neuvontapuhelinpalvelua vuodeksi 2016 (arvo 199 €, sis. alv.). Kyse on Agens oy:n joukkorahoituskampanjaan sisältyvästä rahoitusvastikkeesta. Mikäli minimirahoitustavoite ei täyty, rahoitus palautetaan kuitenkin transaktiokustannukset vähentäen.

100 kpl Jäljellä

Rahoita

Osakassopimus alkuvaiheen yrityksille
249.00 €

Perusmuotoinen osakassopimus suojaamaan yrityksenne osakkaiden ja yrityksen oikeuksia. Osakassopimuksen puuttuminen tai puutteellisuus on osoittautunu monien startupien kompastuskiveksi. Osakassopimusta ei tehdä, koska alkuvaiheessa tuhansien eurojen sopimukseen ei ole varaa. Teemme nyt tämän mahdolliseksi aloitteleville yrityksille järkihintaan!

Kyse on Agens oy:n joukkorahoituskampanjaan sisältyvästä rahoitusvastikkeesta. Mikäli minimirahoitustavoite ei täyty, rahoitus palautetaan kuitenkin transaktiokustannukset vähentäen.

100 kpl Jäljellä

Rahoita

LakiDigi-kartoitus lakitoimistoille
1490.00 €

Agens LakiDigi-kartoituksen tarkoituksena on selvittää lakiasiaintoimistonne johdon muutosvalmius ja tunnistaa muutostarpeet liiketoiminnan digitalisointiin. Toimiston kartoituksessa käydään läpi nykytila, toimintatavat käytänteet ja tulevaisuuden tavoitteet. Analyysin perusteella muodostetaan toimeenpanosuunnitelma muutoshankkeelle, muutokseen johtaville hankkeille, liiketaloudellisesti merkityksellisten tulosten seurannalle ja jatkokehitykselle.

Kyse on Agens oy:n joukkorahoituskampanjaan sisältyvästä rahoitusvastikkeesta. Mikäli minimirahoitustavoite ei täyty, rahoitus palautetaan kuitenkin transaktiokustannukset vähentäen.

15 kpl Jäljellä

Rahoita

OmaJuristi Yritykselle
5990.00 €

Monipuolinen juridiikan osaajatiimi yrityksenne käyttöön kuukaudeksi.

Kyse on Agens oy:n joukkorahoituskampanjaan sisältyvästä rahoitusvastikkeesta. Mikäli minimirahoitustavoite ei täyty, rahoitus palautetaan kuitenkin transaktiokustannukset vähentäen.

3 kpl Jäljellä

Rahoita

Hoitotahto
39.00 €

Itsemääräämisoikeus on yksi länsimaisen demokratian kulmakivistä. Entä sitten kun sinä tai läheisesi ei ole enää kykenevä itse päättämään. Tätä varten on hoitotahto, jossa päätät itse miten hoitosi pitää järjestää. Kyseessä on joukkorahoituskampanjan rahoitusvastike. Mikäli minimikeräystavoite ei täyty, palautetaan rahoitus kuitenkin vähentäen transaktiokulut.

Vielä jäljellä

Rahoita

Nuoren käytössopimus
99.00 €

Kuulin kerran siitä kuinka ystäväni tuttavaperheen lapsi oli elänyt päihteettä koko nuoruutensa. Kokeiluhalukkuutta ei ollut, koska lapsi ja vanhemmat olivat tehneet sopimuksen päihteettömyydestä. Mikäli sopimus pidettiin vuosien ajan, oli opiskelemaan lähtiessä lapsella taskussa ihan mukava potti rahaa. Kannuste sinänsä ja toimiva. Nuoren käytössopimuksessa voidaan sopia arjen pelisäännöistä, pidempiaikaisista tavoitteista ja kannustimista. Kyseessä on joukkorahoituskampanjan rahoitusvastike. Mikäli minimikeräystavoite ei täyty, palautetaan rahoitus kuitenkin vähentäen transaktiokulut.

Vielä jäljellä

Rahoita