Kirjaudu sisään

Tätä kautta pääset luomaan oman projektisi

Saat salasanan sähköpostissa

Amoussou-Art: More Than Fire

Alkoi 20.05.2013

Päättyi 30.06.2013

ENEMMÄN KUIN TULI Avaa ovi Afrikkaan: tee taidematka itseesi ja ihmisyyden alkujuurille. Suomalais-beniniläisen taiteilijapariskunnan näyttelyt tulvivat tekemisen riemua, hehkuvia värejä, kiehtovaa kuvastoa ja arvoituksellisia tarinoita. Tämä taide koukuttaa silmän ja mielen.

For English please scroll page down

Leea Pienimäki-Amoussou & Victor Amoussou

ARVOITUKSIA –

Lasipalatsin Näyttelytila, Helsinki 4.-28.7.2013

KUNINKAAN LAHJAT –

Rööperin Taidesalonki,
Helsinki 10.-28.7.2013

www.amoussou-art.com

Kaksi taiteilijaa, kaksi kulttuuria – vuorovaikutus molempiin suuntiin

Olen helsinkiläinen tekstiilitaiteilija Leea Pienimäki-Amoussou. Puolisoni Victor Amoussou on beniniläinen Beninissä asuva kuvataiteilija. Olemme tehneet taiteellista yhteistyötä Suomessa ja Beninissä vuodesta 2006. Työtämme siivittää intensiivinen kulttuurinen vuoropuhelu, jossa vaikutteet siirtyvät molempiin suuntiin.

Länsi-Afrikassa sijaitseva Benin on animistisen vodoun-uskonnon* syntypaikka, jossa lukemattomat jumaluudet ja henkiolennot, sekä monenlaiset kultit ja seremoniat ovat näkyvä osa arkea yhä edelleen. Niistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä suomalaiseen mytologiaan, joka on Suomessa uinuvaa kansanperinettä. Erityisesti Victorin symboliikalla ladatuissa teoksissa kulttuuriset juuret näkyvät vahvasti.

Afrikassa taiteeseen, taiteen tekemiseen ja taiteesta puhumiseen avautuu uusia näkökulmia. Kuvia tehdessämme haluamme nähdä visuaalista ulottuvuutta syvemmälle: ymmärtää ihmisyyttä ja kulttuuria taiteen kautta. Victorin omintakeinen taide- ja elämänfilosofia palkitsee jokaisen joka syventyy kuuntelemaan karismaattista kertojaa. Taitomme ja tietämyksemme täydentävät toisiaan. Victorin sanoin: ”Together we are more than fire!”

Kulttuuritulkkaus

Uutiskuvat Afrikasta ovat usein karua katseltavaa. Paikan päällä asuessa asiat näkee ja ymmärtää toisin. Afrikka, afrikkalainen taide ja kulttuurihistoria ovat inspiroineet monia länsimaisen kulttuurin taiteilijoita. Siitä huolimatta Suomessa nähdään harvoin afrikkalaista nykytaidetta. Paikallisen elämäntavan ja tarinoiden, sekä Beninissä erityisesti vodoun-uskonnon ymmärtäminen edellyttää jonkinlaista kielellisen ja kulttuurisen kontekstin avaamista. Taiteellisella yhteistyöllämme rakennamme ymmärryksen siltaa kahden kulttuurin välille toimimalla kulttuuritulkkeina toisillemme ja yleisöllemme. Haluamme murtaa ennakkoluuloja, kumota kliseitä ja synnyttää aitoa vuorovaikutusta vieraaseen kulttuuriin henkilökohtaisen elämyksen kautta. Olemme tavattavissa gallerioissa näyttelyiden aikana sopimuksen mukaan.

Näyttelymme

Taiteellinen tuotantomme on runsasta ja monialaista, joten meillä on tänä kesänä lähes samaan aikaan kaksi näyttelyä Helsingissä:

Lasipalatsin ARVOITUKSIA-näyttelyyn (4.-28.7.2013) tulee kuvataidepainotteinen ripustus, mm. sekatekniikkamaalauksia ja suuria vahabatiikkitekniikalla toteutettuja maalauksia.

Rööperin Taidesalonki on sponsoroinut toimintaamme useita vuosia. Punavuoren sympaattiseen monitoimigalleriaan tulee tänä vuonna afrikkalaishenkinen basaari: KUNINKAAN LAHJAT -näyttely (10.-28.7.2013), jossa nähdään uniikkikankaitamme ja niistä ompelemiani tuotteita, sekä pieniä batiikkimaalauksia, Victorin T-paitoja ja molempien tekemiä koruja. Katso esittelyvideomme!

Miksi haemme Mesenaatti-rahoitusta?

Hankkeen kokonaisbudjetti on 5800€:

– Lasipalatsin galleriavuokra 2600€

– Victor Amoussoun matkakulut (lentolippu, viisumi ja matkavakuutus) yhteensä 1500€

– materiaalikulut 1000€

– ALV 10% taideteosten myyntihinnasta (sisältyy verkkokaupan hintoihin)

– Mesenaatti-palvelun kulut 7% saadusta rahoituksesta

– Holvi-palvelun kulut (maksuista 0,90€ /kpl, luottokorttimaksuista 3% maksusummasta)

Olemme saaneet Taiteen edistämiskeskuksen apurahana 2000 euroa, joten Mesenaatti-rahoituksessa tavoitteemme on 3800 euroa. Teokset olemme tehneet omalla kustannuksella. Mesenaatti-palvelun minimirahoituksen tulee olla 1000 euroa. Jos se ei täyty, jo maksetut rahat palautetaan mesenaateille. Jos rahoitus yltää 3800 euroon (josta vähennetään palvelun kulut) saamme kokoon galleriavuokran, sekä korvauksen materiaali- ja matkakuluista. Jos rahoitusta tulee enemmän kuin maksimitavoitteeksi ilmoitettu 3800 euroa, saamme palkkaa tehdystä työstä. Näyttelyprojektista selviytyminen ilman velkaa antaa meille mahdollisuuden keskittyä uuden luomiseen ja tuleviin projekteihin. Tule mukaan siivittämään taiteemme uusiin ulottuvuuksiin!

Jos et löydä vastikkeista mieluista, kerro mitä haluaisit osoitteeseen pienimaki.amoussou(at)gmail.com ja saatamme lisätä toiveesi verkkokauppaan.

Nettisivumme: www.amoussou-art.com

Verkkokauppamme: https://holvi.com/shop/amoussouart

* Vodoun-uskonnosta käytetään monia nimityksiä eri kulttuurialueilla. Vodoun, vodou ja vodun ovat ranskankielisiä termejä, jotka on johdettu paikalliskielistä (esim. fon: vodùn, mina: vodù). Latinalaisessa Amerikassa on vakiintunut termi Vaudou, englanninkielisissä maissa voodoo. Erotuksena Hollywoodin värittämälle voodoo-termille myös englanninkielisissä maissa on sovittu käytettävän ranskankielistä vodoun-termiä, kun uskonnosta puhutaan tieteellisessä merkityksessä. Kieliasujen monimuotoisuutta selittää myös se, että monet paikalliset eivät osaa kirjoittaa omaa äidinkieltään kolonialismin myötä alkaneen ranskankielisen kouluopetuksen takia, ja ulkomaiset tutkijat ovat tallentaneet foneettisten kielten kirjoitusasuja oman kielensä käytäntöjen mukaan.

AMOUSSOU-ART: MORE THAN FIRE

Started 20.05.2013

Ends 30.06.2013

MORE THAN FIRE

Open a door to Africa: make a voyage through art into yourself and the roots of humanity. The Finnish-Beninese artist couple’s exhibitions are filled with the joy of creating, vibrant colors, fascinating imagery and mysterious stories. This art hooks the eye and the mind.

Open a door to Africa: make a voyage through art into yourself and the roots of humanity. The Finnish-Beninese artist couple’s exhibitions are filled with the joy of creating, vibrant colors, fascinating imagery and mysterious stories. This art hooks the eye and the mind.

Leea Pienimäki-Amoussou & Victor Amoussou

RIDDLES –

Gallery Lasipalatsin Näyttelytila, Helsinki 4.-28.7.2013

GIFTS OF THE KING –

Gallery Rööperin Taidesalonki, Helsinki 10.-28.7.2013

www.amoussou-art.com

Two artists, two cultures – interaction both ways

I am Leea Pienimäki-Amoussou, a Finnish textile artist from Helsinki, Finland. My spouse Victor Amoussou is a Beninese artist based in Benin. We have been collaborating artistically in Finland and Benin since 2006. An intense cultural dialogue boosts our creativity conveying influences in two directions.

Benin, known as the birth place of animistic vodoun* religion, is located in West-Africa, where countless divinities and spirits, cults and ceremonies are a visible part of everyday life even today. Similarities to Finnish mythology are apparent, but in Finland this kind of perception of life is mostly dormant folklore. The cultural roots show clearly especially in Victor’s artwork.

In Africa new perspectives open up to art, creating art and talking about art. When making art we want to see beyond the visual dimension: to understand humanity and culture through art. Victor’s distinctive personal philosophy of art and of life rewards everyone who takes his time to listen to the charismatic narrator. Our skills and knowledge complement each other. In Victor’s words: ”Together we are more than fire!”

Cultural Interpretation

The news imagery of Africa is often harsh and sad to look at. When living on-site one sees and understands differently. Africa, African art and cultural history have inspired many artists in the Western cultures. Nevertheless, opportunities to see contemporary African art in Finland are rare. The African way of life, the traditions and folktales, as well as understanding the vodoun-religion require opening up some kind of a linguistic and cultural context. With our artistic collaboration we are building a bridge of comprehension between the two cultures by working as cultural interpreters to each other and to our audience. We try to break down prejudices and clichés, and wish to create genuine interaction with a foreign culture through personal experiences. During the exhibitions we are available for discussions in the galleries upon request.

Our Exhibitions

Our creative production is abundant and diverse, so this summer we will have two exhibitions in Helsinki almost at the same time:

The RIDDLES – exhibition at Gallery Lasipalatsin Näyttelytila (4.-28.7.2013) will focus on visual art, presenting mixed media paintings and large batik paintings etc.

Gallery Rööperin Taidesalonki has sponsored our work for several years. This year the sympathetic multifunction-gallery will host our GIFTS OF THE KING -exhibition (10.-28.7.2013): an African style bazaar presenting our handmade batik fabrics, wearable art and home furnishings I have sewn, small batik paintings, one-off T-shirts made by Victor and jewelry by both of us. Check out our video presentation!

Why do we apply for Mesenaatti.me -growdfunding?

The total budget of our project is 5800 euros:

– Rent of Gallery Lasipalatsin Näyttelytila 2600 €

– Victor Amoussou’s travel expenses (flight ticket, visa and travel insurance) total 1500 €

– Material costs 1000 €

– VAT 10% of all artwork sales (included in all artwork prices)

– Service fee of Mesenaatti.me crowdfunding, 7% of total funding received

– Service fee of Holvi Online Store (0,90 € /per transaction, credit cards 3% of total payment)

We received a grant of 2000 euros from the Arts Promotion Centre of Finland, so with Mesenaatti.me -crowdfunding our goal is 3800 euros. The artwork we have created at our own cost. The minimum funding at Mesenaatti.me has to reach 1000 euros, otherwise all funds will be returned to sponsors. If the funding will reach 3800 euros (fees inclusive), we will get together the gallery rent, Victor’s travel costs and the material costs. If the funding exceeds the maximum goal 3800 euros, we will get paid for the work we have done. Surviving the exhibition project without debt gives us a chance to focus on creating new for future projects. Join our sponsors to boost our art to new dimensions!

If you don’t find what you would like to get as a supporter-reward, please make a suggestion pienimaki.amoussou(at)gmail.com and we may add it to the store.

Our website: www.amoussou-art.com

Our online store: https://holvi.com/shop/amoussouart/

* The animistic vodoun-religion is referred to by many terms in different cultural regions. Vodoun, vodou and vodun are French terms deriving from local languages (i.e. fon: vodùn, mina: vodù). The English-speaking Occident has established the term voodoo, whereas vaudou is common in Latin America. To distinguish the original religion from the term colored by Hollywood, the French term vodoun has been agreed to be used also in English communication when the religion is referred to in a scientific sense. The diversity of wording is explained also by the fact that even today many Africans don’t know how to write their own mother tongue because of the French school system executed by the colonists, and foreign researchers have documented spelling the local phonetic languages by conventions of their own languages.


Anna kiitosta, vinkkejä, kysy ja keskustele muiden kanssa.


54 Mesenaattia

2013 € Tavoite 3800 €
Minimitavoite 1000 €

 Rahoitus on päättynyt 30.06.2013

Kiitos

Amoussou-Art: More Than Fire

Beniniläinen Victor Amoussou, Cotonoun katujen kasvatti, on itseoppinut taiteen monilahjakkuus. Beniniläiset juuret näkyvät hänen teoksissaan vahvasti. Leea Pienimäki-Amoussou on rohkea koloristi, Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut tekstiilitaiteilija, joka löysi Afrikasta henkisen kotinsa. Taiteilijapariskunnan vuonna 2006 alkanut yhteistyö monipuolistuu ja syvenee vuosi vuodelta. Tuloksena syntyy kuvataidetta, kirjoituksia, valokuvia ja taidetyöpajoja, sekä käsintehtyjä batiikkikankaita, uniikkivaatteita, -sisustustuotteita ja koruja ym.

Fb

www

Vastikkeet

Afrikan iisoppi: Pyhä aitapuu puhdistaa
5.00 €

sorry, only in Finnish!

Nuori Voima -lehden Kasvisvaihtoehto-numerossa 1/2012 julkaistu artikkelimme "Afrikan iisoppi: Pyhä aitapuu puhdistaa", jossa Victor Amoussou pohtii Afrikan iisopin merkitystä omassa kulttuurissaan. Toimitus PDF-tiedostona sähköpostiin, ilmoita osoitteesi pienimaki.amoussou(at)gmail.com

99 kpl Jäljellä

Rahoita

Kaikuja Afrikasta: nykytanssi
5.00 €

sorry, only in Finnish!

Nuori Voima -lehden Afrikka-teemanumerossa 2-3/2010 julkaistu artikkelimme "Kaikuja Afrikasta: nykytanssi", joka avaa Victor Amoussoun samannimisen maalauksen teemaa ja symboliikkaa. Toimitus PDF-tiedostona sähköpostiin, ilmoita osoitteesi pienimaki.amoussou(at)gmail.com

100 kpl Jäljellä

Rahoita

Näyttelykutsu sähköpostiin / Invitation by email
5.00 €

Sähköinen kutsu Lasipalatsin ja Rööperin Taidesalongin näyttelyihimme. ilmoita mesenaatin nimi ja kutsun saajan sähköpostiosoite (jos eri kuin maksaja) pienimaki.amoussou@gmail.com

Electronic invitation to our exhibitions at Lasipalatsi and Rööperin Taidesalonki. Send the sponsor's name and the invitation receiver's email (if different than payer) to pienimaki.amoussou@gmail.com

281 kpl Jäljellä

Rahoita

Monien mahdollisuuksien öljypalmu - lahja vai vitsaus?
5.00 €

sorry, only in Finnish!

Nuori Voima -lehden Kasvisvaihtoehto-numerossa 1/2012 julkaistu artikkelimme "Monien mahdollisuuksien öljypalmu - lahja vai vitsaus?", jossa Victor Amoussou pohtii öljypalmun merkitystä omassa kulttuurissaan. Toimitus PDF-tiedostona sähköpostiin, ilmoita osoitteesi pienimaki.amoussou(at)gmail.com

99 kpl Jäljellä

Rahoita

Taivaanrannanmaalarin sanoma
5.00 €

sorry, only in Finnish!

Nuori Voima -lehden Afrikka-teemanumerossa 2-3/2010 julkaistu artikkelimme "Taivaanrannanmaalarin sanoma", joka käsittelee Victor Amoussoun taiteilijuutta. Toimitus PDF-tiedostona sähköpostiin, ilmoita osoitteesi pienimaki.amoussou(at)gmail.com

99 kpl Jäljellä

Rahoita

Mesenaatin lukupaketti
10.00 €

Lukupaketti sisältää Nuori Voima -lehdessä julkaistut artikkelimme (2-3/2010 ja 1/2012):

1)"Kaikuja Afrikasta: nykytanssi", joka avaa Victor Amoussoun samannimisen maalauksen teemaa ja symboliikkaa.

2)"Taivaanrannanmaalarin sanoma", jossa Victor Amoussou kertoo kulttuuristaan ja taiteilijuudestaan.

3)"Monien mahdollisuuksien öljypalmu - lahja vai vitsaus?", jossa Victor Amoussou pohtii öljypalmun merkitystä omassa kulttuurissaan.

4)"Afrikan iisoppi: pyhä aitapuu puhdistaa", jossa Victor Amoussou pohtii Afrikan iisopin merkitystä omassa kulttuurissaan.

Toimitus PDF-tiedostoina sähköpostiin, värikuvat. Victor Amoussoun ranskan- ja englannikielisestä puheesta toimittanut suomeksi Leea Pienimäki-Amoussou.

99 kpl Jäljellä

Rahoita

Kortti / Card 1
10.00 €

Victor Amoussou
Valikoima käsinmaalattuja kortteja, maskiaihe. Valinta ja nouto Rööperin Taidesalongista.

Victor Amoussou
Selection of hand painted cards with mask theme. Pick your favorite at Rööperin Taidesalonki.

17 kpl Jäljellä

Rahoita

Kortti / Card 2
10.00 €

Victor Amoussou
Valikoima käsinmaalattuja kortteja, perinteinen afrikkalainen aihe. Valinta ja nouto Rööperin Taidesalongista.

Victor Amoussou
Selection of hand painted cards with traditional African theme. Pick your favorite at Rööperin Taidesalonki.

19 kpl Jäljellä

Rahoita

korvikset / earrings
12.00 €

Amoussou-Art earrings by Leea

Lasihelmiä, hopeoitu koukku. Pituus ilman koukkua 26mm.

Glass beads, silver plated hook. Length without hook 26mm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

korvikset / earrings
12.00 €

Amoussou-Art earrings by Leea

Oranssit lasihelmet, musta muovihelmi, hopeoitu koukku. Pituus ilman koukkua 30mm.

Orange glass beads, black plastic bead, silver plated hook. Length without hook 30mm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

korvikset / earrings
12.00 €

Amoussou-Art earrings by Leea

Lasihelmiä, hopeoitu koukku. Pituus ilman koukkua 33mm.

Glass beads, silver plated hook. Length without hook 33mm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

korvikset / earrings
12.00 €

Amoussou-Art earrings by Leea

Lasi- ja puuhelmet, kirurgin teräs koukku. Pituus ilman koukkua 26mm.

Glass and wood beads, surgical steel hook. Length without hook 26mm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

korvikset / earrings
12.00 €

Amoussou-Art earrings by Leea

Lasi- ja metallihelmet, hopeoitu koukku. Pituus ilman koukkua 33mm.

Glass and metal beads, silver plated hook. Length without hook 33mm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

korvikset / earrings
12.00 €

Amoussou-Art earrings by Leea

Posliinihelmiä, kirurgin teräs koukku. Pituus ilman koukkua 27mm.

Porcelain beads, surgical steel hook. Length without hook 27mm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

korvikset / earrings
12.00 €

Amoussou-Art earrings by Leea

Lasi- ja puuhelmet sekä paljetit, hopeoitu koukku. Pituus ilman koukkua 29mm.

Glass and wood beads with sequins, silver plated hook. Length without hook 29mm.

-1 kpl Jäljellä

Rahoita

korvikset / earrings
12.00 €

Amoussou-Art earrings by Leea

Oranssi lasisydän, musta muovihelmi, hopeoitu koukku. Pituus ilman koukkua 31mm.

Orange glass heart, black plastic bead, silver plated hook. Length without hook 31mm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

rannekoru / bracelet
15.00 €

Amoussou-Art by Leea

Rannekoru, lasi- ja kierrätyslasihelmiä, pituus lukko mukaan lukien 19,3cm.

Bracelet, glass and recycled glass beads, length including clasp 19,3cm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

rannekoru / bracelet
15.00 €

Amoussou-Art by Leea

Rannekoru, lasi- ja keraamisia helmiä, pituus lukko mukaan lukien 19,8cm

Bracelet, glass and ceramic beads, length including clasp 19,8cm

Loppuunmyytyrannekoru / bracelet
15.00 €

Amoussou-Art by Leea

Rannekoru, keraamisia ja puuhelmiä, pituus lukko mukaan lukien 18,7cm + yksi pieni jatkorengas.

Bracelet, mixed material beads, length including clasp 18,7cm + one small extension ring.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

rannekoru / bracelet
15.00 €

Amoussou-Art by Leea

Rannekoru, lasi- ja keraamisia helmiä, pituus lukko mukaan lukien 19cm

Bracelet, glass and ceramic beads, length including clasp 19cm

Loppuunmyytyrannekoru / bracelet
15.00 €

Amoussou-Art by Leea

Rannekoru, lasi- ja keraamisia helmiä, pituus lukko mukaan lukien 19,3cm

Bracelet, glass and ceramic beads, length including clasp 19,3cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

rannekoru / bracelet
15.00 €

Amoussou-Art by Leea

Rannekoru, lasi- ja keraamiset helmet, pituus lukko mukaan lukien 18,5cm

Bracelet, mixed material beads, length including clasp 18,5cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

rannekoru / bracelet
15.00 €

Amoussou-Art by Leea

Rannekoru, keraamiset helmet, pituus lukko mukaan lukien 19,2cm + 2 pientä jatkorengasta

Bracelet, ceramic beads, length including clasp 19,2cm + 2 small extension rings

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
17.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasihelmiä, pituus lukko mukaan lukien 43cm

Necklace, mixed glass beads, length including clasp 43cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
17.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, helmisekoitus (lasi, puu, keramiikka), pituus lukko mukaan lukien 52,7cm

Necklace, mixed beads (glass,wood, ceramic) length including clasp 52,7cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
17.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasihelmiä, pituus lukko mukaan lukien 44,6cm

Necklace, mixed glass beads, length including clasp 44,6cm

Loppuunmyytykaulakoru / necklace
17.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasihelmiä ja mustat pitkulaiset muovihelmet pituus lukko mukaan lukien 46,4cm

Necklace, glass beads and longish black plastic beads, length including clasp 46,4cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
20.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasihelmiä, pituus lukko mukaan lukien 45,3cm.

Necklace, mixed glass beads, length including clasp 45,3cm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Valokuvatuloste / Photo print
20.00 €

Leea Pienimäki-Amoussoun valokuvia, jotka olivat esillä näyttelyssämme ARX-galleriassa 2011. A4-tuloste mattavalokuvapaperille. Valitse omasi Lasipalatsin galleriassa kuvakansiosta.

Leea Pienimäki-Amoussou's photos that were exhibited 2011 at gallery ARX in Hämeenlinna. Printed on size A4 matte photo paper. Pick your favorite from a folder at Lasipalatsi gallery.

59 kpl Jäljellä

Rahoita

Valokuvatuloste / Photo print
20.00 €

Kuvassa Victor Amoussoun teoksia,
valokuvaaja Leea Pienimäki-Amoussou.
A4-tuloste mattavalokuvapaperille.
Nouto Lasipalatsin galleriasta tai postitus + 5€.

Artwork displayed by Victor Amoussou,
photo by Leea Pienimäki-Amoussou.
Printed on size A4 matte photo paper.
Delivery from Lasipalatsi gallery or by mail + 5€.

18 kpl Jäljellä

Rahoita

Taiteilijatapaaminen 2 / Meet the Artists 2
20.00 €

Tapaa taitelijat Lasipalatsin Näyttelytilassa ja Rööperin Taidesalongissa omien ystäviesi kanssa. Saatte näyttelyesittelyn molemmissa gallerioissa etukäteen sovittuna aikana ja Victorin maalaaman postikortin muistoksi. Hinta per henkilö, jokainen maksaa erikseen, yksi varaa ryhmäajan ja ilmoittaa tulijat.

Meet the artists at Gallery Lasipalatsi and Rööperin Taidesalonki with your own friends. You get a group presentation of the exhibitions at a time booked in advance, and a post card painted by Victor each. Price per person; everyone pays individually, someone books the whole group.

10 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
25.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasi- ja akryylihelmiä, pituus lukko mukaan lukien 50cm.

Necklace, glass and acrylic beads, length including clasp 50cm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
27.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasihelmiä, pituus lukko mukaan lukien 53,8cm.

Necklace, mixed glass beads, length including clasp 53,8cm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
27.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasihelmiä, pituus lukko mukaan lukien 44,9cm

Necklace, glass beads, length including clasp 44,9cm

LoppuunmyytySisustustyyny 3 / Decorative pillow 3
30.00 €

Sisustustyyny 33x33cm, sisätyyny sekä vetoketjullinen Amoussou-Art -batiikkikangaspäällinen. Päällinen 100% konepestävä puuvilla.

Decorative pillow 33x33cm, inner pillow and Amoussou-Art batik fabric cover with zip. Cover machine washable 100% cotton.

LoppuunmyytySisustustyyny 2 / Decorative pillow 2
35.00 €

Sisustustyyny 35x35cm, sisätyyny sekä vetoketjullinen Amoussou-Art -batiikkikangaspäällinen. Päällinen 100% konepestävä puuvilla.

Decorative pillow 35x35cm, inner pillow and Amoussou-Art batik fabric cover with zip. Cover machine washable 100% cotton.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Sisustustyyny 1 / Decorative pillow 1
35.00 €

Sisustustyyny 35x35cm, sisätyyny sekä vetoketjullinen Amoussou-Art -batiikkikangaspäällinen. Päällinen 100% konepestävä puuvilla.

Decorative pillow 35x35cm, inner pillow and Amoussou-Art batik fabric cover with zip. Cover machine washable 100% cotton.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
39.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasi- ja keraamisia helmiä, pituus lukko mukaan lukien 69,4cm

Necklace, glass and ceramic beads, length including clasp 69,4cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
39.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasi- ja keraamisia helmiä, lyhyemmän vaijerin pituus lukko mukaan lukien 72cm.

Necklace, glass and ceramic beads, length of shorter string including clasp 72cm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
39.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, helmiä eri materiaaleista (lasi, kierrätyslasi ja puu), pituus lukko mukaan lukien 64cm

Necklace, mixed beads (glass, recycled glass, wood), length including clasp 64cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
39.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, helmiä eri materiaaleista (lasi, puu, kivi, siemen), pituus lukko mukaan lukien 67,5cm

Necklace, mixed beads (glass, wood, wawa-seed), length including clasp 67,5cm

Loppuunmyytykaulakoru / necklace
39.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, helmiä eri materiaaleista (lasi, puu, wawa-siemen), pituus lukko mukaan lukien 61,2cm

Necklace, mixed beads (glass, wood, wawa-seed), length including clasp 61,2cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
39.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasi- ja keraamisia helmiä, pituus lukko mukaan lukien 68cm

Necklace, glass and ceramic beads, length including clasp 68cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
39.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasi- ja keraamisia helmiä, pituus lukko mukaan lukien 72cm

Necklace, glass and ceramic beads, length including clasp 72cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

kaulakoru / necklace
39.00 €

Amoussou-Art by Leea

Kaulakoru, lasi- ja keraamisia helmiä, lyhyemmän kaaren pituus lukko mukaan lukien 68,5cm

Necklace, glass and ceramic beads, length of shorter string including clasp 68,5cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Taiteilijatapaaminen 1 / Meet the Artists 1
50.00 €

VIP-mesenaatti: tapaa taitelijat Lasipalatsin Näyttelytilassa ja Rööperin Taidesalongissa. Saat henkilökohtaisen näyttelyesittelyn etukäteen sovittuna aikana ja kehystetyn minimaalauksen valintasi mukaan.

VIP-sponsor: meet the artists at Gallery Lasipalatsi and Rööperin Taidesalonki. You get a private presentation of the exhibition at a time booked in advance, and a framed mini-painting of your choice.

7 kpl Jäljellä

Rahoita

Maalaus / Painting
50.00 €

Victor Amoussou

3 pientä maalausta lasitetussa alumiinikehyksessä Koko kehys 21x59cm, maalaukset 9,3x14,3cm. Perinteiset afrikkalasiet aiheet.

3 small paintings in an aluminum frame with glass. Frame size 21x59cm, paintings 9,3x14,3cm each. Traditional African themes.

LoppuunmyytyMaalaus / Painting
100.00 €

Leea Pienimäki-Amoussou
sekatekniikka paperille, kehystämätön
27x35cm

Leea Pienimäki-Amoussou
mixed media on paper, unframed
27x35cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Maalaus / Painting
100.00 €

Leea Pienimäki-Amoussou
sekatekniikka paperille, kehystämätön
27x35cm

Leea Pienimäki-Amoussou
mixed media on paper, unframed
27x35cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Mesenaatin ostovaraus / Sponsor's purchase reservation
100.00 €

Mesenaatin ostovaraus

Leea Pienimäki-Amoussou
batiikkimaalaus "Kuninkaan lahja" 2013.
Vahabatiikki puuvillakankaalle 145x200cm. Teos on tulossa Lasipalatsin näyttelyyn (4.-28.7.2013). Myyntihinta 800€, josta tämä ennakkomaksu vähennetään. Näyttelyn aikana varausmaksun voi halutessaan myös kohdistaa johonkin toiseen teokseen.

Sponsor's purchase reservation

Leea Pienimäki-Amoussou batik painting "Gift of the King" 2013.
Wax batik on cotton fabric, 145x200cm. Will be exposed at our Lasipalatsi exhibition (4.-28.7.2013). Selling Price 800€ of which this advance payment will be deducted. During the exhibition this advance payment may also be directed to purchasing another artwork.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Maalaus / Painting
100.00 €

Leea Pienimäki-Amoussou
sekatekniikka paperille, kehystämätön
27x35cm

Leea Pienimäki-Amoussou
mixed media on paper, unframed
27x35cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Maalaus / Painting
100.00 €

Leea Pienimäki-Amoussou
sekatekniikka paperille, kehystämätön
27x35cm

Leea Pienimäki-Amoussou
mixed media on paper, unframed
27x35cm

LoppuunmyytyMaalaus / Painting
100.00 €

Leea Pienimäki-Amoussou
sekatekniikka paperille, kehystämätön
27x35cm

Leea Pienimäki-Amoussou
mixed media on paper, unframed
27x35cm

LoppuunmyytyMask 5
150.00 €

Mask by Victor Amoussou
Recycled aluminum pot, wood statuette, cotton fabric

size in centimetres
(width x height x depth)
19 x 33 x 8 cm

LoppuunmyytyMask 6
200.00 €

Mask by Victor Amoussou
Mixed media on recycled aluminum pot

size in centimetres
(width x height x depth)
28 x 35 x 9 cm

LoppuunmyytyTaiteilijatapaaminen 3 / Meet the Artists 3
200.00 €

Tapaa taitelijat Lasipalatsin Näyttelytilassa ja Rööperin Taidesalongissa oman ryhmäsi kanssa, 10-20 henkilöä. Saatte näyttelyn esittelyn etukäteen sovittuna aikana.

Meet the artists at Gallery Lasipalatsi ja Rööperin Taidesalonki with your own group, 10-20 persons. You get a presentation of the exhibition at a time booked in advance.

10 kpl Jäljellä

Rahoita

Mask 2
200.00 €

Mask by Victor Amoussou
Recycled aluminum pot,
jute fabric, painted

size in centimetres
(width x height x depth)
20 x 29 x 13 cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Mask 3
200.00 €

Mask by Victor Amoussou
Recycled aluminum pot, cotton fabric, spoon

size in centimetres
(width x height x depth)
26 x 28 x 13 cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Mask 7
250.00 €

Recycled aluminum pot, (Finnish) pine tree branch

size in centimetres
(width x height x depth)
50 x 107 x 19 cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Batiikkikangas / Batik fabric
250.00 €

Leea Pienimäki-Amoussou

Vahabatiikkitekniikalla käsinkuvioitu 100% puuvillakangas, 155x235cm. Konepestävä, erinomainen valon- ja värinkesto.

Handmade waxbatik on 100% cotton fabric, 155x235cm. Machine washable, excellent color and light fastness.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Batiikkikangas / Batik fabric
250.00 €

Leea Pienimäki-Amoussou

Vahabatiikkitekniikalla käsinkuvioitu 100% puuvillakangas, 155x237cm. Konepestävä, erinomainen valon- ja värinkesto.

Handmade waxbatik on 100% cotton fabric, 155x237cm. Machine washable, excellent color and light fastness.

LoppuunmyytyMask 1
300.00 €

Mask by Victor Amoussou
Recycled aluminum pot, feathers, silk, cauri, forged iron symbol of Heviosso (God of Thunder)

size in centimetres
(width x height x depth)
27 x 46 x 12 cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Batiikkimaalaus / Batik painting
300.00 €

Leea Pienimäki-Amoussou: Kosmos
vahabatiikki puuvillakankaalle, pingotettu puukehykseen, 80x140cm

Cosmos by Leea Pienimäki-Amoussou
Wax batik on cotton, streched on a wood frame, 80x140cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Maalaus / Painting
330.00 €

Victor Amoussou 2007

"Kirjuri"
Sekatekniikka kankaalle 45x56cm

"The Clerk"
Mixed media on canvas 45x56cm

Sis.alv. / incl.vat 10%

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Maalaus / Painting
380.00 €

Victor Amoussou 2007

"Vedenkantajaneito"
Sekatekniikka kankaalle 50x64cm

"The Watermaiden"
Mixed media on canvas 50x64cm

sis alv. / incl. vat 10%

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Maalaus / Painting
400.00 €

Victor Amoussou

"Ihmisen peili" 2012
sekatekniikka kankaalle, 40x50cm

"Mirror of Human Being" 2012
mixed media on canvas, 40x50cm

sis alv. / incl. vat 10%

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Batiikkimaalaus / Batik painting
490.00 €

Leea Pienimäki-Amoussou
Metsänhenki, vahabatiikki puuvillakankaalle, 150x230cm

Leea Pienimäki-Amoussou
The Spirit of the Forest, wax batik on cotton fabric, 150x230cm

LoppuunmyytyAgbangba II
1000.00 €

Seinävaate / Wall hanging
Agbangba II
Fabrics by Leea & Victor, sewing by Leea
wax batik on cotton and linen fabrics
275x200cm

1 kpl Jäljellä

Rahoita

Maalaus / Painting
1300.00 €

Victor Amoussou 2011
"Papittaren transsi" 73x116cm
sekatekniikka kankaalle

Victor Amoussou 2011
"The Trance of the Priestess"
mixed media on canvas

1 kpl Jäljellä

Rahoita

T-paita / T-shirt
35.00 €

Victor Amoussoun vahabatiikkitekniikalla käsinkuvioima t-paita, 100% puuvillaa. Koko: leveys 60cm, pituus olkasauman keskeltä helmaan 66cm.

Wax batik decorated T-shirt, handmade by Victor Amoussou, 100% cotton. Size: width 60cm, lenth from center of shoulder seam to hem 66cm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

T-paita / T-shirt
35.00 €

Victor Amoussoun vahabatiikkitekniikalla käsinkuvioima t-paita, 100% puuvillaa. Koko: leveys 60cm, pituus olkasauman keskeltä helmaan 72cm.

Wax batik decorated T-shirt, handmade by Victor Amoussou, 100% cotton. Size: width 60cm, lenth from center of shoulder seam to hem 72cm.

LoppuunmyytyT-paita / T-shirt
35.00 €

Victor Amoussoun vahabatiikkitekniikalla käsinkuvioima t-paita, 100% puuvillaa. Koko: leveys 65cm, pituus olkasauman keskeltä helmaan 76cm.

Wax batik decorated T-shirt, handmade by Victor Amoussou, 100% cotton. Size: width 65cm, lenth from center of shoulder seam to hem 76cm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

T-paita / T-shirt
35.00 €

Victor Amoussoun vahabatiikkitekniikalla käsinkuvioima t-paita, 100% puuvillaa. Koko: leveys 57cm, pituus olkasauman keskeltä helmaan 77cm.

Wax batik decorated T-shirt, handmade by Victor Amoussou, 100% cotton. Size: width 57cm, lenth from center of shoulder seam to hem 77cm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita

T-paita / T-shirt
35.00 €

Victor Amoussoun vahabatiikkitekniikalla käsinkuvioima t-paita, 100% puuvillaa. Koko: leveys 58cm, pituus olkasauman keskeltä helmaan 70cm.

Wax batik decorated T-shirt, handmade by Victor Amoussou, 100% cotton. Size: width 58cm, lenth from center of shoulder seam to hem 70cm.

1 kpl Jäljellä

Rahoita