Kirjaudu sisään

Tätä kautta pääset luomaan oman projektisi

Saat salasanan sähköpostissa

Avustustyöhön Kreikkaan

Alkoi 26.06.2016

Päättyi 31.07.2016

Naapurimaiden rajojen sulkemisen ja Kreikan huonon taloustilanteen takia Kreikassa on käynnissä yksi suurimmista humanitääristä kriiseistä sitten Toisen maailmansodan. Tilanne on niin vaikea, että paikalliset vapaaehtoiset eivät yksinkertaisesti riitä. Tästä syystä paikalla tarvitaan kansainvälisiä vapaaehtoisia.

Tämän kampanjan tarkoitus on kerätä rahat vapaaehtoistyöntekijä Nina Kantoniemen lähettämiseen Kreikkaan. Nina tulee työskentelemään täysipäiväisesti kolmen kuukauden ajan hädänalaisten ihmisten parissa. Kampanjan avulla mahdollistetaan Ninan asuminen kriisialueella. Tukiessasi Ninan työtä sinut pidetään ajan tasalla siitä, mitä antamallasi avulla saadaan aikaiseksi. Ninan tukeminen on hyvä vaihtoehto, jos et itse voi lähteä auttamaan tai jos mietit, miten voisit tukea käytännön auttamistyötä mahdollisimman suoraan.

MIKSI KREIKKA?

Kreikassa on jumissa 57,141 pakolaista. Olosuhteet, joissa he elävät, ovat monelta osin todella huonot ( www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/refugees-trapped-in-greece/ ) ja uusia pakolaisia saapuu maahan jatkuvasti. Valmiiksi huonon taloustilanteen runtelema maa ei pysty vastaamaan humanitääriseen avuntarpeeseen: kaikenikäiset ihmiset, myös lapset ja vanhukset, elävät kuukausi toisensa perään epähygieenisissä, turvattomissa oloissa, vajavaisella ravinnolla. Kreikassa suuri osa jopa pakolaisten perustarpeiden täyttämisestä on vapaaehtoisten varassa ja uusia vapaaehtoisia tarvitaan koko ajan.

25465203222_4ee00746f4_z

MIKSI NINA?

Nina on tehnyt viimeisen vuoden aikana töitä turvapaikanhakijoiden parissa erittäin aktiivisesti. Käytännön työssään hän on päässyt käyttämään vanhoja taitojaan ja oppinut paljon uutta. Todennäköisesti kaikkein tärkein ominaisuus Ninassa on halu oppia ja mukautua tarpeen mukaan. Tärkeintä hänelle on se, tehdä mitä tarvitaan. Nina onkin viimeisen vuoden aikana tehnyt niin käytännön avustustyötä kuin avustustyön koordinointia. Hän muun muassa on lajitellut ja jakanut vaatteita, muonittanut tuhansia ihmisiä, antanut edistynyttä ensiapua, organisoinut auttamistyötä, kouluttanut vapaaehtoisia ja tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ninan halu auttaa lähtee hänen uskostaan ihmisyyteen ja jokaisen ihmisen oikeuteen turvaan ja siihen tukeen mitä he tarvitsevat. Koska hänen on mahdollista lähteä, hän kokee velvollisuudekseen lähteä tekemään käytännön avustustyötä kriisialueelle.

MISSÄ?

Päivittäinen Kreikkaan saapuneiden määrä muuttuu jatkuvasti. Pakolaisia siirretään myös maan sisällä. Koska pakolaiset eivät pääse jatkamaan matkaa eteenpäin ja uusien tulijoiden määrä on viime vuoteen suhteutettuna paljon pienempi, suurin tarve tällä hetkellä on pakolaisleireillä. Suuri osa käytännön avustustyöstä tapahtuu pienten ja keskikokoisten ruohonjuuritasolla toimivien järjestöjen toimesta. Pienen kokonsa ansiosta nämä järjestöt pystyvät mukautumaan tarpeisiin erittäin ketterästi. Tämä on se syy, miksi Nina haluaa työskennellä juuri sen kokoiselle järjestölle,. Erityisesti, kun tällä hetkellä tilanne Kreikassa muuttuu jatkuvasti, nopeasti mukautuva toiminta on todella tärkeää. Suhteellisesti pienen kokonsa takia kyseiset järjestöt eivät kuitenkaan kykene korvaamaan vapaaehtoistensa kuluja. Tarkka järjestö ei ole kuitenkaan selvillä vielä sillä, Nina on päättänyt ottaa Kreikassa olleiden avustustyöntekijöiden neuvosta vaarin ja odottaa heinäkuuhun ennen kuin lyö sijainnin ja sen kautta järjestön lukkoon. Oli sijainti mikä tahansa, Nina tulee tekemään täysipäiväisesti työtä antaakseen ihmisille juuri sen avun, mitä sillä hetkellä tarvitaan eivät kykene korvaamaan kuluja vapaaehtoisille.

KAMPANJALLA KATETUT KUSTANNUKSET

Asuminen Kreikassa maksaa 300 – 600€ kuukaudessa – riippuen asunnon sijainnista ja siitä, voiko vastaanottava avustusjärjestö tarjota tai tukea asumista halvemman vaihtoehdon muodossa. Kampanja kerää rahoitusta kolmen kuukauden asumiskuluihin. Jos asumiskustannusten jälkeen tässä kampanjassa kerättyä rahaa on jäljellä, käytetään ylijäävä osa kokonaisuudessaan avustustarvikkeiden hankkimiseen paikan päällä. Avustusmatkan matka- ja ruokakuluista Nina vastaa itse matkaa varten säästämillään rahoilla.

LISÄÄ NINASTA

Tutustuin Nina Kantoniemeen syksyllä 2015 Helsingin Pasilan poliisitalon vapaahtoistyössä. Nina oli keskeinen henkilö poliisitalon vapaaehtoistoiminnan käynnistämisessä. Poliisitalon vapaaehtoistoiminnan aikana Nina oli paikalla mm. vastaanottamassa meitä vapaaehtoisia, perehdyttämässä toimintaan, organisoimassa käytännön tehtäviä ja huolehtimassa turvapaikanhakijoiden perustarpeisiin vastaamisesta mm. pitämällä yhteyttä lahjoittajatahoihin. Nina huolehti myös yhteistyön sujumisesta poliisin kanssa mm. ohjeistamalla muita vapaaehtoisia.

Pasilan poliisitalon vastuutehtävien ohessa Nina kävi Munkkiniemessä hätämajoitusyksikössä, jossa hän toimi vapaaehtoiskoordinaattorina yksikön toiminnan ajan. Ilman Ninan kaltaisten ihmisten toimintaa Helsinkiin tulleiden turvapaikanhakijoiden tilanne olisi ollut huomattavasti karumpi.

Nina Kantoniemi on nuori, oma-aloitteinen, itsenäinen, rohkea ja sinnikäs nainen. Hän kykenee hyvin hahmottamaan kokonaisuuksia, tekemään toimintasuunnitelman, priorisoimaan ja keskittymään olennaiseen. Hän on tarmokas, luotettava ja tehtäviinsä täydellisesti sitoutuva. Ninan organisointikyky ja projektinhallintataidot on testattu käytännössä kuluneen vuoden aikana. Nina toimii ratkaisukeskeisesti ja huolehtii tehtävistään tunnollisesti.

Poikkeukselliset tilanteet, jollaisiin myös Kreikan tämän hetken pakolaistilanne kuuluu, vaativat ammattilaisten rinnalle joustavia, luotettavia vapaaehtoisia. Nina Kantoniemi on ihminen, joka täyttää nämä edellytykset. Hän pitää, minkä lupaa, ja pystyy omalta osaltaan olemaan mukana Kreikassa olevien pakolaisten tilanteen helpottamisessa.

Minna Remes-Sievänen vastaava sosiaalityöntekijä

Lisätietoja: https://www.facebook.com/avustustyontekijaksi/


Anna kiitosta, vinkkejä, kysy ja keskustele muiden kanssa.


72 Mesenaattia

2125 € Tavoite 2000 €
Minimitavoite 1000 €

 Rahoitus on päättynyt 31.07.2016

Kiitos

Avustustyöhön Kreikkaan

Olen heinäkuussa 30 vuotta täyttävä helsinkiläinen nainen. Olen työskennellyt aktiivisesti viimeisen vuoden turvapaikanhakijoiden parissa ja ollut käynnistämässä esimerkiksi Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n toimintaa Helsingissä. Tekemäni työ on ollut hyvin laaja-alaista: olen tehnyt paljon käytännön työtä, kuten pakolaislasten vastaanottamista, vaatettamista, heidän kanssaan ja heille kokkaamista sekä yhtä lailla heidän arkeaan tukevaa hallinto-, opetus- ja kulttuurityötä. Kykenen laittamaan helposti tarpeet tärkeysjärjestykseen ja näkemään mitä täytyy tehdä. Vaikka minulla on kokemusta koordinoinnista, minun ei ole pakko tehdä sitä. En koe ongelmaksi ohjeiden seuraamista ja en pelkää tarttua käytännön työhön.Olen valmis tekemään mitä tarvitaan missä tarvitaan.

Fb

Vastikkeet

The Situation Update/Tilannepäivitys
5.00 €

The Situation Update is a short informative update about where Nina is and what she does. As a patron we will keep you up to date about what is done with help of the campaign. Update will be delivered via email once per month.

Tilannepäivitys on lyhyt tiedonanto siitä, missä Nina on ja mitä hän tekee parhaillaan. Mesenaattina pidämme juuri sinut kärryillä siitä, mitä kampanjan avulla tehdään. Päivitys tulee sähköpostitse noin kerran kuussa.

196 kpl Jäljellä

Rahoita

The Tale from the Journey/Kertomus matkalta
10.00 €

The Tale from the Journey is a tale about one experience. As a patron we will send you short tale about something Nina has seen once via email.
Kertomus matkalta on kuvaus yhdestä kokemuksesta. Mesenaattina lähetämme muutaman kappaleen kertomuksen, jostain pakolaisiin liittyvästä kokemuksesta sinulle. Kyseessä on yksittäinen kertomus, joka lähetetään sähköpostitse.

189 kpl Jäljellä

Rahoita

The Weekly Good News/Viikoittaiset hyvät uutiset
15.00 €

The Weekly Good News is about something nice that has happened during the journey. Even though situation in Greece is really difficult something nice happens all the time. The good news is about this good that's been done. As a patron we will send you one good news once a week.

Hyvä uutinen on kertomus yhdestä hyvästä tapahtuneesta asiasta. Tilanne Kreikassa on erittäin vaikea, mutta hyvää tapahtuu koko ajan. Hyvä uutinen on kuvaus tästä hyvästä. Mesenaattina saat yhden hyvän uutisen joka viikko sähköpostitse.

184 kpl Jäljellä

Rahoita

The Newsletter/Viikkokirje
20.00 €

The Newsletter update about what the work in Greece encompasses. Newsletters will be delivered once a week to your email. It includes more specific description about what Nina does and where she works and what is the situation locally.

Viikkokirje on kerran viikossa sähköpostitse tuleva uutiskirje. Viikkokirje pitää sisällään tarkemman kuvauksen siitä mitä Nina tekee ja missä työskentely tapahtuu, mikä on tilanne juuri siellä, missä Nina on.

183 kpl Jäljellä

Rahoita

The Daily Good News/Päivittäiset hyvät uutiset
30.00 €

The Daily Good News is about something nice that has happened during the journey. Even though situation in Greece is really difficult something nice happens all the time. The good news is about this good. As a patron we will send you one good news once a day.

Hyvä uutinen on kertomus yhdestä hyvästä tapahtuneesta asiasta. Tilanne Kreikassa on erittäin vaikea, mutta hyvää tapahtuu koko ajan. Hyvä uutinen on kuvaus tästä hyvästä. Mesenaattina saat yhden hyvän uutisen joka päivä sähköpostitse.

192 kpl Jäljellä

Rahoita

The Refugee Crisis Update/Tilannekatsaus Kreikan tilanteeseen
50.00 €

The Situation Update about the Refugee Crisis In Greece is wider update about the current situation. It includes statistics about the numbers, effectivity of current political agreements and how well those work. It will be sent regularly at least every two weeks and usually a couple of times every week depending on situation.

Tilannekatsaus on laajempi katsaus Kreikan sen hetkiseen tilanteeseen. Sisältönä on pakolaismäärät, olosuhteet Kreikassa sekä poliittisten sopimusten ja keinojen toimivuus. Tilannekatsaus lähetetään tasaisin vähintään joka toinen viikko ja useimmiten pari kertaa viikossa riippuen tilanteesta.

193 kpl Jäljellä

Rahoita

The Travel Journal/Matkakertomus
75.00 €

Nina will keep daily journal during the journey. The Travel Journal is edited version of that journal. It will include all of the mentioned written updates except the Situation Update about the Refugee Crisis In Greece. The Travel Journal will be sent as ebook, pdf-file or as a print after Nina returns to Finland. It excludes postage inside the Finland.

Nina pitää matkan ajan päivittäistä matkapäiväkirjaa. Matkakertomus on editoitu versio kyseisestä päiväkirjasta. Se sisältää kaikki muut kirjalliset vastineet paitsi laajemman tilannekatsauksen sisällään. Matkakertomus lähetetään e-kirjana, pdf-muotoisena tai tulosteena Nina palattua Suomeen.

197 kpl Jäljellä

Rahoita

Lecture and Discussion/Luento ja keskustelutilaisuus 15. 11
100.00 €

Nina will keep three 1.5 hour lectures in Helsinki after she returns to the Finland. After every lecture there is 1.5 hours reserved for discussion. They are closed for the patrons who have bought it. Lecture will be held 15th of the November 17:00-20:00.

Nina pitää kolme kolmen luentoa palattuaan, jokaisen luennon jälkeen on puolentoista tunnin keskustelutilaisuus. Ne ovat suljettuja tämän vastineen hankkineille. Luento on 15. 11 kello 17-20.

45 kpl Jäljellä

Rahoita

Lecture and Discussion/Luento ja keskustelutilaisuus 22. 11
100.00 €

Nina will keep three 1.5 hour lectures in Helsinki after she returns to the Finland. After every lecture there is 1.5 hours reserved for discussion. They are closed for the patrons who have bought it. Lecture will be held 22. of November 18:00-21:00.

Nina pitää kolme kolmen luentoa Helsingissä palattuaan, jokaisen luennon jälkeen on puolentoista tunnin keskustelutilaisuus. Ne ovat suljettuja tämän vastineen hankkineille. Luento on 22. 11 kello 18-21.

50 kpl Jäljellä

Rahoita

Lecture and Discussion/Luento ja keskustelutilaisuus 29. 11
100.00 €

Nina will keep three 1.5 hour lectures in Helsinki after she returns to the Finland. After every lecture there is 1.5 hours reserved for discussion. They are closed for the patrons who have bought it. Lecture will be held 29th of November 12:00-15:00.

Nina pitää kolme kolmen luentoa Helsingissä palattuaan, jokaisen luennon jälkeen on puolentoista tunnin keskustelutilaisuus. Ne ovat suljettuja tämän vastineen hankkineille. Luento on 29. 11 kello 12-15.

49 kpl Jäljellä

Rahoita

Private Panel or Lecture/Yksityinen koulutus tai luentotilaisuus
500.00 €

Private Panel or Lecture tailored for your needs and held inside of the Finland. Subject can be anything you want to. Suggestions for subject are for example situation in Greece, aid work in Greece, working in the stressing situation or working with the asylum seekers.

Juuri sinun tarpeisiisi räätälöity tilaisuus valitsemanasi ajankohtana. Aiheina voi olla esimerkiksi tilanne Kreikassa, vapaaehtoistyö Kreikassa, stressaavassa ympäristössä työskentely tai turvapaikanhakijoiden parissa työskentely.

4 kpl Jäljellä

Rahoita