Kirjaudu sisään

Tätä kautta pääset luomaan oman projektisi

Saat salasanan sähköpostissa

Iin Pirttitörmä – Löytöjen jäljillä

Alkoi 7.5.2014

Päättyi 22.6.2014

OLE MUKANA EDISTÄMÄSSÄ ARKEOLOGISTA TUTKIMUSTA. Suomen muinaistutkimuksen tuki ry on perustettu arkeologisen perustutkimuksen tekemiseen ja tukemiseen. Yhdistyksen päämääränä on tukea käytännön tutkimushankkeita, kuten Iin Pirttitörmän kaivauksia kesäkuussa 2014.

kaivajia

Metallinilmaisinharrastajan Iistä vuonna 2011 löytämät myöhäisrautakautiset esineet (mm. kupurasolki ja ketjunjakaja) innoittivat Oulun yliopiston arkeologit tekemään arkeologisia kaivauksia Iin Illinsaaren Suutarinniemellä kesällä 2013. Tutkimukset osoittivat löytöpaikan myöhäisrautakautiseksi kalmistoksi, johon näyttäisi haudatun ainakin toistakymmentä vainajaa.

Kesällä 2014 arkeologisia kaivauksia tehdään toisella löytöpaikalla Iin Pirttitörmällä. Paikkaa tutkimalla arkeologit toivovat selvittävänsä esineiden löytöyhteyden; kyseessä voi hyvinkin olla Iin alueen toinen rautakautinen kalmisto. Tutkimuksen osittaiseksi rahoittamiseksi Suomen muinaistutkimuksen tuki ry järjestää joukkorahoituskampanjan.

Miksi joukkorahoitus?

Arkeologinen tutkimus Suomessa käy läpi murrosvaihetta. Jatkuvasti kiristynyt kilpailu apurahoista on johtanut siihen, että yhtä apurahaa kohden hakijoita on enemmän kuin koskaan ennen. Samaan aikaan jaettavat summat ovat pysyneet samoina tai jopa pienentyneet. Pienentyneiden tutkimusapurahojen takia tutkimukseen ei välttämättä saada tarvittavia varoja, vaikka tutkimuksesta saatava tieto voi muuttaa kuvaa menneisyydestämme varsin radikaalisti. Lisäämällä tutkimusta tukevaa rahoitusta menneisyydestämme saadaan yhä tarkempi kuva. Tutkimuksesta saatu tieto kuuluu jokaiselle suomalaiselle, ja kampanjamme avulla pyrimme lisäämään yleisön osallistumismahdollisuuksia.

Mihin rahoitus käytetään?

Luonnontieteelliset analyysit, jotka ovat arkeologisessa tutkimuksessa tärkeitä, ovat melko hintavia: esimerkiksi yksi laboratoriossa teetettävä radiohiiliajoitus maksaa noin 450–500 euroa. Säästösyistä näitä teetetään usein vain yksittäisiä kappaleita, vaikka tarkan ajoituksen saamiseksi tarve on yleensä moninkertainen. Lisäksi moni kaivauksilla löydetty esine vaatii huolellista konservointia.

Mikäli löytöesineiden joukossa on metalliesineitä, konservointikustannukset saattavat kohota varsinaisia kenttätyökuluja korkeammiksi. Joukkorahoitus ohjataan ensisijaisesti radiohiiliajoituksen teettämiseen laboratoriossa. Ajoituksella määritetään Iin Pirttitörmän muinaisjäännöksen ikä. Tukemalla Iin Pirttitörmän kaivauksia
autat tutkijoita saamaan lisätietoa Iin ja samalla koko Pohjois-Suomen menneisyydestä, ja siten laajentamaan käsitystämme yhteisestä historiastamme.

Mitä saan osallistumalla?

Olemme erittäin kiitollisia jokaisesta rahoituksesta, ja haluamme tarjota sinulle kiitollisuuttamme osoittavia vastikkeita. Toiminnan rahoittamiseksi tarjoamamme tuotteet eli vastikkeet ovat huolella valittuja ja toteutettuja. Voit tilata itsellesi ja ystävällesi esimerkiksi valokuvia kaivausalueelta ja löydöistä, tai virallisen kaivausraportin, joka sisältää muun muassa selvityksen kaivauksilla käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja sen kuluessa tehdyistä löydöistä, karttoja sekä tulkinnan
tutkimuskohteesta. Sinulla on myös mahdollisuus seurata kotoa käsin kaksi viikkoa kestävien kaivausten kulkua lähes reaaliajassa tilaamalla päivittäiset raportit suoraan sähköpostiisi.

Tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua Pirttitörmän kaivausten esittelyyn sekä ainutkertaisen tilaisuuden päästä tutustumaan muutamaan Pohjois-Suomen muinaisjäännökseen Oulun yliopiston arkeologian professorin ja yliopistolehtorin opastuksella. Päivittäistä raporttia sekä kaivausraporttia lukuun ottamatta vastikkeet toimitetaan elokuun 2014 loppuun mennessä.

KIITOS!

Jokainen rahoittaja on meille erittäin tärkeä ja yleisön tuella on konkreettista apua tutkimustyössämme. Kiitämme syvästi kaikkia osallistujia.

Kiitos – Tehdään yhdessä historiaa!

Lue lisää:

http://loytojenjaljilla.wordpress.com/

http://www.smtt.fi

https://www.facebook.com/muinaistutkimuksentuki


Anna kiitosta, vinkkejä, kysy ja keskustele muiden kanssa.


50 Mesenaattia

1320 € Tavoite 1500 €
Minimitavoite 1000 €

 Rahoitus on päättynyt 22.6.2014

Kiitos

Iin Pirttitörmä – Löytöjen jäljillä

Suomen muinaistutkimuksen tuki ry tekee ja tukee arkeologista tutkimusta Suomessa. Yhdistyksen päämääränä on tukea käytännön tutkimushankkeita.

Fb

www

Vastikkeet

Kunniakirja / Certificate
10.00 €

Kiitos tuestasi! Jokainen rahoitus on tärkeä. Kymmenen euron osallistumismaksulla saat kunniakirjan arkeologisen tutkimuksen tukemisesta. // Thank you for your support! Every contribution is valuable and with 10€ you will receive a certificate for supporting archaeological research.

Vielä jäljellä

Rahoita

Valokuvia / Photographs
15.00 €

Kuvat ovat olennainen osa arkeologisia kaivauksia, sillä niillä dokumentoidaan kaivausten kulkua. 15 eurolla saat 5kpl laadukkaita 13-kokoisia kehitettyjä valokuvia kaivausalueelta. Ammattimaisesti otetut kuvat tuovat lisätietoa kaivausten kulusta ja sisällöstä. Kuvat ovat yleisiä kaivauskuvia sekä kuvia mahdollisista löydöistä. // Photographs are an integral part of archaeological research as photographs are often used as a method to document excavations. By contributing 15€ you will receive 5 photographs from the excavation. Professional quality photographs add to the information on the content and course of the excavation. The photographs are general images of the excavation area and of possible finds.

Vielä jäljellä

Rahoita

Päivittäinen sähköinen raportti kaivauksilta
20.00 €

Saat sähköpostiisi päivittäisen raportin kaivausalueelta 2.-19.6.2014. Raportit sisältävät muun muassa kertomuksen päivän kaivauksista, kaivajien haastatteluja sekä digitaalisia valokuvia. Päivittäinen raportti on lähes reaaliaikaista tiedottamista tutkimusalueelta ja saat samana päivänä tiedon uusimmista löydöistä.

Vielä jäljellä

Rahoita

Daily site update from the excavation
25.00 €

You will receive a daily site update to your email from the excavation area in 2th - 19th June 2014. The site update is a daily report from the excavation including interviews of the excavators and digital photographs of the area and the finds. The daily update is virtually a real time report from the excavation and you will receive an immediate update on the latest finds.

Vielä jäljellä

Rahoita

Päivä- ja kaivausraportti / Daily update and excavation report
30.00 €

Saat sähköpostiisi päivittäisen raportin kaivausalueelta. Raportti sisältää kertomuksen päivän kaivauksista, kaivajien haastatteluja sekä digitaalisia valokuvia. Päivittäinen raportti on lähes reaaliaikaista tiedottamista tutkimusalueelta ja saat samana päivänä tiedon uusimmista löydöistä. Lisäksi Sinulle toimitetaan kaivausraportti tammikuun 2015 loppuun mennessä, ja saat nimesi raportin kiitossivulle. // You will receive a daily site update to your email from the excavation area. The site update is a daily report from the excavation, interviews of the excavators and digital photographs of the area and the finds. The daily update is nearly a real time report from the excavation and you will receive an immediate update of the latest finds. You will also receive a copy of the official excavation report by the end of January 2015, and you will have your name printed on the thank you –page on the report. Please note: excavation report is in Finnish.

Vielä jäljellä

Rahoita

Tutustumiskierros kaivausalueella / Tour of the excavation site
50.00 €

Pääset kierrokselle kaivausalueella ja saat tutustua löytöihin ja kaivauksiin. Kierroksen hoitaa kaivausjohtaja tai muu kaivauksella työskentelevä ammattilainen. Kierros sisältää kuljetuksen Iin hiihtomajalta kaivausalueelle ja kahvituksen. Tutustumiskierros järjestetään 17.6. kaikille osallistujille. // You will get access to the excavation area and you have an opportunity to see the possible finds. The tour will be given by the excavation director or a university lecturer. Tour includes transportation from the ski hut in Ii and coffee. Tour will be given on the evening of Wednesday 17th June to all funders.

Vielä jäljellä

Rahoita

Muinaisjäännöskierros / Ancient monument tour
500.00 €

Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Pohjois-Pohjanmaan muinaisjäännöksiin alan rautaisten ammattilaisten opastuksella. Oulun yliopiston arkeologian professori ja arkeologian yliopistonlehtori vievät Sinut muinaisjäännöskierrokselle Pohjois-Pohjanmaalle tutustumaan alueen arkeologisiin kohteisiin. Matka alkaa Oulusta ja päivään sisältyy lounas. Matkan ajankohta on elokuu, tarkempi päivämäärä sovitaan erikseen. // A once in a lifetime opportunity to get to see the ancient sites and monuments of Northern Ostrobothnia with the undoubted experts of Archaeology in the North! The professor of Archaeology in University of Oulu and a lecturer of Archaeology will take You on a tour of a selection of ancient sites and monuments in Northern Ostrobothnia. The tour will start from Oulu and includes lunch. The tour will take place in August, and the date will be agreed upon separately.

Vielä jäljellä

Rahoita