Kirjaudu sisään

Tätä kautta pääset luomaan oman projektisi

Saat salasanan sähköpostissa

See the baltic sea

Alkoi 1.10.2013

Päättyi 30.11.2013

See the Baltic Sea on valokuvakirja, jonka pääosassa on Itämeri. Tässä kirjassa on esillä kahden valokuvaajan kaksi erilaista näkökulmaa Itämereen: Jukka Rapon vedenalaiskuvissa meri näyttäytyy koko komeudessaan ja rumuudessaan, Lauri Rotkon maisemakuvat käsittelevät Itämeren ja ihmisen suhdetta. Valokuvakirjan kustantaa vuonna 1991 perustettu Musta Taide, joka on erikoistunut suomalaisten valokuvakirjojen kustantamiseen. (www.mustataide.fi) Kutsumme Sinut mukaan rahoittamaan jouluksi 2013 julkaistavaa valokuvakirjaa See the Baltic Sea. 40 euron lahjoituksella saat vastineeksi itsellesi Sea the Baltic Sea -valokuvakirjan. Katso myös muut vastineet.

”Olen sukeltanut Itämeressä kaksikymmentä vuotta. Merellä ja sen monimuotoisuudella on ollut minuun syvällinen vaikutus. Välillä sukeltaessa tunnen olevani osa merta. Olen ollut veden alla vapaa, mennyt syvyyksiin, kokenut rauhan, tuntenut ja aistinut meren voiman, maistanut ja haistanut meren. Olen ollut meren sisällä”, valokuvaaja Jukka Rapo sanoo.

FOR ENGLISH – JUST SCROLL DOWN

Valokuvaajat Jukka Rapo ja Lauri Rotko aloittivat Itämerestä kertovan kirjan kuvaukset kolme vuotta sitten. Motiivina oli näyttää valokuvia todellisesta Itämerestä, ja välittää ihmisille tunne siitä, millaisen meren he ovat kokeneet.

“Kaikkein vaikuttavimmat kokemukset liittyvät pitkien valotusten aikana kokemiini hetkiin. Suljin on auki, valo tekee kuvaa, kiire on hetkeksi loppu ja minä seison hiljaa meren edessä. Silloin tuntuu kuin meri voisi sanoa jotain ääneen”, Lauri Rotko sanoo.

Itämeri on ihmisten meri. Sen ekosysteemi on muuttunut nykyisenlaiseksi ihmislajin viimeisen sadan vuoden toimien vuoksi. Itämeren ympäristöongelmien syy on lopulta varsin yksinkertainen. Matalan meren ekosysteemi ei kestä ihmislajin sille tuottamaa rasitusta. Meressä on liian vähän vettä suhteessa kuormitukseen. Haavoittuvuutta lisää se, että meri on lähes suljettu, Tanskan salmien kautta vesi vaihtuu hitaasti. Itämeren valuma-alueella elää noin 85 miljoonaa ihmistä. Tämä yhtälö on johtanut siihen, että Itämeri on hyvin sairas.

Molemmille kuvaajille on ollut tärkeää kuvata Itämerta sellaisena kuin se on. Jukka Rapo ei ole aina etsinyt kirkasta vettä, vaan on kuvannut myös silloin, kun näkyvyys veden alla on lähellä nollaa. Myöskään Lauri Rotkon kuvissa meri ei näytä aina parasta puoltaan. Rotkon kuvien aiheena on usein ihmisen ja meren suhde.

Lauri Rotko sanoo, ettei merta katsoessa tule mieleen, miten se voi.”Vaikka meri on sairas, se ei näytä rannalta katsottuna sairaalta. Tuulet tuulevat, auringot laskevat kerta kerran jälkeen kauniiseen merimaisemaan.”

Lauri Rotko ja Jukka Rapo ovat kuvanneet Itämerta sen jokaisen rantavaltion alueella. Projektin tarkoituksena on hahmottaa paremmin yhteinen ja yhdistävä meremme. Tavoitteena on myös pysäyttää ihmiset ajattelemaan meremme kohtaloa ja yksittäisen ihmisen vastuuta Itämerestä. Kumppanusten valokuvakirjassa uskotaan, että Itämeren voi pelastaa. Kirjassa Itämeri esittäytyy kuvin ja tarinoin. Valokuvateoksen tuotosta lahjoitetaan 20 prosenttia Itämeren suojelutyöhön Baltic Sea Action Groupille. BSAG on sitoutumaton säätiö, joka toimii ratkaistakseen Itämeren rehevöitymisen, vaarallisten aineiden ja merenkulun aiheuttamat haasteet.

 Valokuvakirja See the Baltic Sea tulee olemaan laadukkaasti painettu lankasidottu, kovakantinen kirja, jonka sivumäärä on noin 200 sivua.

http://www.bsag.fi

TUE VALOKUVAKIRJAN JULKAISUA!

Kirja julkaistaan jouluksi 2013, mutta tarvitsemme siihen Sinun tukeasi! Ala mesenaatiksi ja tue valokuvakirjan julkaisua ostamalla jokin oheisista vastikkeista. Katso listasta oikealla. Samalla tuet myös Itämerityötä!

RAHOITUS

Valokuvakirjan kokonaisbudjetti on 15 000 €.

Olemme suunnitelleet rahoittavamme valokuvakirjan seuraavasti:

Mesenaatti.me 8 000€, minimitavoite 1000 €. Jäljelle jäävä osa rahoitetaan vielä haussa olevilla apurahoilla ja muilla kanavilla.

Tervetuloa rahoittamaan hankettamme ja varmistamaan oma kopionne tästä ainutlaatuisesta ja näkemyksellisestä valokuvakirjasta!

Tule mukaan!

Kiittäen ja ystävällisin terveisin,

Lauri Rotko, valokuvaaja, www.laurirotko.com

Jukka Rapo, valokuvaaja, www.jukkarapo.com

Teos on Mustan Taiteen tilaussarjan kirja 4/2013.

JUKKA RAPO AND LAURI ROTKO
SEE THE BALTIC SEA

See the Baltic Sea is a photography book in which the Baltic Sea plays the main role. The sea is presented from two different perspectives by two different photographers: the underwater pictures by Jukka Rapo show the sea in its full grace and ugliness, while Lauri Rotko’s landscape pictures address the relationship between people and the sea. The book is published by Musta Taide, established in 1991 and specialized in publishing Finnish photography books. (www.mustataide.fi)

See the Baltic Sea will be published for Christmas 2013, and we invite You along to fund the book. In exchange for a donation of 40 euros, You will receive a copy of the book. See also the list of other donation rewards.

SEE THE BALTIC SEA

“I’ve been diving in the Baltic Sea for twenty years. The sea and its diversity have had a profound impact on me. While diving, I sometimes feel like I’m part of the sea. I’ve experienced the freedom underwater, entered the depths, felt the peace, sensed the strength of the sea, tasted and smelt it. I’ve been inside the sea”, photographer Jukka Rapo tells.

Photographers Jukka Rapo and Lauri Rotko began working on the book three years ago. They wanted to offer pictures of the real Baltic Sea and show the sea as they had experienced it.

“For me, the most impressive moments were during long-exposure shots. The shutter is open, light is painting a picture, haste is gone for a moment, and I’m standing silently before the sea. It feels like the sea could form a voice and speak to me”, Lauri Rapo tells.

The Baltic Sea is a people’s sea. The current state of its ecosystem is a result of people’s actions during the past century. The reason for the environmental problems of the Baltic Sea is ultimately very simple. The ecosystem of the shallow sea can’t handle the strain induced by humans. The amount of water in the sea is too low to cope with the stress it is under. Vulnerability is increased by the fact that the Baltic Sea is almost closed, so the water has a low turnover rate. The Baltic Sea basin is also home to approximately 85 million people. These factors have led to the current, very poor condition.

It was important for both photographers to present the Baltic Sea in its actual condition. Jukka Rapo didn’t always look for clear water, but also photographed when underwater visibility was close to zero. Lauri Rotko’s pictures don’t always allow the sea to show its best side either. His pictures often deal with the relationship between people and the sea.

Lauri Rotko mentions that you don’t always think about the condition of the sea when you are looking at it. “The sea is sick, but you don’t notice it from the shore. The wind blows, and the sun sets time and again into a beautiful marine landscape.”

Lauri Rotko and Jukka Rapo have photographed the Baltic Sea in each of its coastal states. The aim of this project is to create a better perception of our common sea. The goal is also to encourage people to stop and think about the fate of the sea, and understand the individual responsibility we all have for it. The creators of this book believe the sea can be saved. The book introduces the Baltic Sea with pictures and stories. 20 per cent of the book’s profit will be donated to the Baltic Sea Action Group, to be used in the conservation of the Baltic Sea. BSAG is an independent foundation, working to overcome the challenges created by eutrophication, dangerous substances, and maritime traffic in the Baltic Sea.

See the Baltic Sea will be a high quality hard cover, sewn bound photography book, with approximately 200 pages.

http://www.bsag.fi

SUPPORT THE PUBLICATION OF THE BOOK!

The book will be published for Christmas 2013, and we need Your support to make this happen! Join Mesenaatti.me and support the publication of this book by purchasing one of the items listed on the right. By doing so, you will also support the conservation of the Baltic Sea!

FUNDING

The total budget for this book is 15,000 €.

The funding plan is as follows:
Mesenaatti.me 8,000 €, minimum target 1000 €. The leftover amount will be funded by grants and other sources.

We welcome You to fund our project and secure Your personal copy of this unique and insightful photography book!

Join us!
Thank You and Kind Regards,

Lauri Rotko, photographer, www.laurirotko.com

Jukka Rapo, photographer, www.jukkarapo.com

DONATION REWARDS IN ENGLISH

Book: 40 €
Signed book: 50 €
Print (a4): 70 €
Print (a3): 120 €
Signed book + print (a4): 100 €
Signed book + print (a3): 140 €
Limited amount of prints available. Photographs are printed on archival quality fine art photo paper.

Snorkeling trip near Helsinki 2,500 €
Price includes:
– Excursion at sea, duration 6 hours, including 2 snorkeling trips, ride on Jukka Rapo’s boat, a light lunch on an island, and the basics of snorkeling guided by Jukka Rapo. The trip will be photographed by Lauri Rotko.

The sea excursion is a unique opportunity, and will be carried out in the summer of 2014.

 


Anna kiitosta, vinkkejä, kysy ja keskustele muiden kanssa.


188 Mesenaattia

9270 € Tavoite 8 000 €
Minimitavoite 1 000 €

 Rahoitus on päättynyt 30.11.2013

Kiitos

See the baltic sea

Olemme Jukka Rapo ja Lauri Rotko, ja olemme kuvanneet Itämerta kolmen vuoden ajan. Käänsimme katseemme paitsi mereen, myös itseemme sekä ihmisen ja meren väliseen suhteeseen. Jukka veden pinnan alla ja Lauri merenrannalla.

Meille oli tärkeää kuvata Itämerta sellaisena kuin se on: karu, yksitoikkoinen, rehevä, samea. Halusimme kuvata Itämerta ilman vanhoja kliseitä. Tavoittelimme puhuttelevia kuvia merestä, joka on ihmisten toiminnan vuoksi sairastunut. Tavoittelimme rehellisyyttä.

Fb

Vastikkeet

See the Baltic Sea -kirja
40.00 €

Hinta sisältää alv. 10%
36,36 (3,64)

HUOM! Tilaussarjan tilaajat.
Kirja on Mustan Taiteen tilaussarjan kirja 4/2013. Kirja tulee tilaajille joulukuussa.

(kansikuva on alustava)

Vielä jäljellä

Rahoita

See the Baltic Sea -kirja (signeerattu)
50.00 €

Tekijöiden signeeraama versio.
Hinta sisältää alv. 10%
45,45 (4,55)

HUOM! Tilaussarjan tilaajat.
Kirja on Mustan Taiteen tilaussarjan kirja 4/2013. (Signeeramaton) kirja tulee tilaajille joulukuussa.

(kansikuva on alustava)

Vielä jäljellä

Rahoita

Vedos 2 (A4)
70.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 18x 25,2 cm

Hinta sis. alv 24%
56,45 (13,55)

9 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 4 (A4)
70.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 18x 27,1 cm

Hinta sis. alv 24%
56,45 (13,55)

8 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 1 (A4)
70.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 18x 25,2 cm

Hinta sis. alv 24%
56,45 (13,55)

9 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 3 (A4)
70.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 18x 22 cm

Hinta sis. alv 24%
56,45 (13,55)

8 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 5 (A4)
70.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 18x 27,1 cm

Hinta sis. alv 24%
56,45 (13,55)

9 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 6 (A4)
70.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 18x 25,2 cm

Hinta sis. alv 24%
56,45 (13,55)

7 kpl Jäljellä

Rahoita

Signeerattu kirja + vedos (A4)
100.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Hinta sisältää alv. 10%
45,45 (4,55)
Hinta sisältää alv. 24%
40,32 (9,68)

HUOM! Tilaussarjan tilaajat.
Kirja on Mustan Taiteen tilaussarjan kirja 4/2013. (Signeeramaton) kirja tulee tilaajille joulukuussa.

11 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 4 (A3)
120.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 25 x 37,6 cm

Hinta sis. alv 24%
96,77 (23,23)

10 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 5 (A3)
120.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 25 x 37,6 cm

Hinta sis. alv 24%
96,77 (23,23)

10 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 1 (A3)
120.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 25 x 35 cm

Hinta sis. alv 24%
96,77(23,23)

9 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 2 (A3)
120.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 25 x 35 cm

Hinta sis. alv 24%
96,77 (23,23)

8 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 3 (A3)
120.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 25 x 30,5 cm

Hinta sis. alv 24%
96,77 (23,23)

9 kpl Jäljellä

Rahoita

Vedos 6 (A3)
120.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Teoksen mitat 25 x 35 cm

Hinta sis. alv 24%
96,77 (23,23)

8 kpl Jäljellä

Rahoita

Signeerattu kirja + vedos (A3)
140.00 €

Vedoksia rajoitettu määrä. Valokuvat on tehty museoiden hyväksymälle taidevalokuvapaperille.

Hinta sisältää alv. 10%
45,45 (4,55)
Hinta sisältää alv. 24%
72,58 (17,42)

HUOM! Tilaussarjan tilaajat.
Kirja on Mustan Taiteen tilaussarjan kirja 4/2013. (Signeeramaton) kirja tulee tilaajille joulukuussa.

11 kpl Jäljellä

Rahoita

Snorklausretki Helsingin edustalle
2500.00 €

Hintaan sisältyy:
-Meriretki 4-6 hengen ryhmälle, kesto 6 h, sisältää 2 snorklausta, kyydin Jukka Rapon kumiveneellä, kevyen kenttälounaan saaressa ja snorklauksen lyhyen oppimäärän Rapon opastuksella. Lauri Rotko kuvaa retken.
Meriretki on ainutlaatuinen ja toteutetaan kesällä 2014.

Hinta sisältää alv. 24%
2016,13 (483,87)

4 kpl Jäljellä

Rahoita