Kirjaudu sisään

Tätä kautta pääset luomaan oman projektisi

Saat salasanan sähköpostissa

TEATTERI RAIVOISAT RUUSUT VERKKOON

Alkoi 19.06.2014

Päättyi 31.08.2014

”Jonain päivänä minä totta jumalauta perustan Minna Canth -teatterin! Kerään kaikki Suomen lahjakkaat, elämään intohimoisesti suhtautuvat työhullut naisnäyttelijät. Rakennan rautaisen ohjelmiston, etsin maailman kovinta dramatiikkaa. Naiset lakkaavat kerrankin olemasta huoria, neitsyitä ja madonnia, miehen iänikuisia ulokkeita. Käydään käsiksi ihmiskunnan syvimpiin kysymyksiin, ihmisenä olemisen rajuimpiin tuntoihin.” -R. Siikala, 1988

SVENSK VERSION NEDAN/ ERSÄTTNINGARNA

Oresteia1404

Teatteri Raivoisat Ruusut teki 12-vuotisen toimintahistoriansa aikana (1988-2000) kansainvälisesti ainutlaatuista naistaiteilijoiden ammatillista identiteettiä vahvistavaa työtä. Raivoisat Ruusut kokosi yhteen toista sataa merkittävää taiteilijaa Suomesta, myös Pohjoismaista ja Baltiasta, ja teatterin toimintaa tukivat useat yhteiskunnan ja liike-elämän keskeiset naisvaikuttajat. Naisten yhteistyö, joka oli usein leimattu mahdottomaksi toteuttaa, manifestoitui Raivoisissa Ruusuissa vastaansanomattomaksi voimaksi. Lähtökohta oli vaativa: Jos haluat tulla mukaan, tule; palkkaa et ehkä saa. Taide oli luotava näistä lähtökohdista.

Raivoisien Ruusujen ohjelmistossa tartuttiin ennennäkemättömällä tavalla länsimaisen teatterin, maailmankuvan ja sukupuolittuneen vallan kaanoniin. Esitykset tulivat iholle. Ne muistetaan vielä vuosienkin jälkeen.

Raivoisat Ruusut – verkkonäyttelyhanke

Teatteri Raivoisat Ruusut oli ainutlaatuinen ilmiö niin pohjoismaisessa kuin eurooppalaisessakin teatterin kentässä. Teatterin tärkeä työ on tallennettava. Hankkeemme tavoitteena on käsikirjoittaa, luoda ja rakentaa Raivoisien Ruusujen työhistoriaa käsittelevä verkkonäyttely Teatterimuseon verkkosivuille. Työryhmämme vastaa verkkonäyttelyn toteutuksesta. Teatterimuseo vastaa kuvamateriaalin digitoimisesta, sivuston hallinnoimisesta, ja sen julkaisemisesta osoitteessa www.teatterimuseo.fi
Verkkonäyttely on museon näyttely, sen paikka vain on virtuaalinen. Kolmikielinen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi toteutettava verkkohistoriikki tekee valtakunnallisesti ja kansainvälisesti näkyväksi ja saavutettavaksi erityistä suomalaista teatteriperintöä.

Raivoisia Ruusuja käsittelevä verkkonäyttely on teatterihistoriallinen kooste, mutta myös paljon enemmän. Näyttelyssä seurataan projektin eri vaiheita naistaiteilijoiden kasvuhistoriana ja yhteiskunnallis-taiteellisena prosessina. Verkkonäyttelyn kokoaminen vaatii seuraavat keskeiset työvaiheet: materiaalin läpikäymisen, käsikirjoittamisen, materiaalin kokoamisen julkaistavaan muotoon sekä visuaalis-tekniset ratkaisut ja suunnittelun verkkopohjaisen toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näiden työvaiheiden rahoittamiseksi tarvitsemme tukeanne.

Verkkonäyttelyn kokonaisbudjetti on yli 30 000€, ja budjetista puuttuu vielä suuri osa. Joukkorahoituksella toivomme keräävämme 15 000€, jolla saisimme hankkeen käynnistettyä. Loput budjetista pyrimme kattamaan apurahoilla.

Mahdollista Raivoisat Ruusut -verkkonäyttelyn toteutuminen!

Voit osallistua verkkonäyttelyn toteutumiseen osarahoittajana, ja jakamalla tätä hankkeemme joukkorahoitussivua ystävillesi. Alle 100 euron rahoittajien nimet julkaistaan verkkonäyttelyn rahoittajien joukossa. 100 euron ja sitä suuremmat rahoittajat saavat lisäksi kutsun verkkonäyttelyn julkistamistilaisuuteen.

Vastikkeet löydät oikeasta sivupalkista; mikäli et löydä vastikkeista sellaista summaa, jonka haluaisit rahoittaa, otathan yhteyttä (pia.houni[at]uta.fi). Vastikkeen voi ostaa kolmella eri tavalla: maksamalla suomalaisen verkkopankin kautta, maksamalla luottokortilla (Visa ja Mastercard) tai pyytämällä tekijöitä kirjoittamaan laskun kampanjan Holvi-tililtä.

Työryhmä

käsikirjoittaja: Pia Houni
taiteellinen asiantuntija: Ritva Siikala
verkkosivun taiteellinen toteutus: Lauri Koutaniemi
video- ja äänimateriaalin koostaminen: Ina Aaltojärvi
käännös ruotsiksi: Susanna Ringbom
käännös englanniksi: Nely Keinänen

RASANDE ROSOR PÅ NÄTET

”En dag ska jag tammefan grunda en Minna Canth-teater! Jag ska samla ihop alla begåvade, kvinnliga skådespelare i Finland, som är arbetsnarkomaner och förhåller sej passionerat till livet. Jag ska bygga upp en stenhård repertoar, leta efter världens häftigaste dramatik. Kvinnorna ska för en gångs skull sluta vara horor, jungfrur och madonnor, männens eviga bihang. Vi ska behandla mänsklighetens djupaste frågor, och starkaste känslor.” – Ritva Siikala, 1988

Teater Rasande Rosor (Teatteri Raivoisat Ruusut) utförde under sin 12-åriga historia (1988-2000) ett internationellt sett unikt arbete genom att stärka kvinnliga skådespelares yrkesmässiga identitet. Rasande Rosor sammanförde flera hundra betydande konstnärer i Finland och även från Norden och Baltikum, och teaterns verksamhet stöddes av flera inflytelserika kvinnor inom Finlands samhälls- och affärsliv. Kvinnors samarbete, som ofta har stämplats som omöjligt, manifesterades med oemotsäglig styrka i Rasande Rosor. Utgångspunkten var krävande: Om du vill vara med är du välkommen, men du får kanske ingen lön. Konst måste skapas på de villkoren.

Rasande Rosor tog i sin repertoar tag i den västerländska teaterns och världsåskådningens och den könsfixerade maktens kanon. Föreställningarna gick under huden.

UTSTÄLLNINGSPROJEKTET RASANDE ROSOR

Rasande Rosor var en unik företeelse inom det nordiska och europeiska teaterfältet. Teaterns viktiga arbete måste dokumenteras. Vi vill bygga upp en webbutställning, om Rasande Rosors historia på Teatermuseets nätsidor.

Vår arbetsgrupp ansvarar för att nätutställningen blir verklighet. Teatermuseet ansvarar för digitaliseringen av bildmaterialet, administrationen av webbsidan och publiceringen på adressen www.teatterimuseo.fi. Utställningen är enbart virtuell. Näthistoriken på tre språk, finska, svenska och engelska, gör ett speciellt finlänskt teaterarv synligt och tillgängligt både i hemlandet och internationellt.

Nätutställningen Rasande Rosor är inte bara teaterhistoria. Den är också en berättelse om hur kvinnor kan vidga sina konstnärliga och samhälleliga gränser. Det finns rikligt med material, men det måste sorteras, bearbetas och ges den visuella och tekniska form som nätet kräver. Till det behövs pengar.

Den totala budgeten för nätutställningen går på mer än 30 000 €, och en stor del fattas ännu. Genom en massfinansiering hoppas vi samla in 15 000 €, som skulle göra det möjligt att starta projektet. Resten av de budgeterade medlen hoppas vi kunna täcka med stipendier.

KOM MED OCH SKAPA NÄTUTSTÄLLNINGEN RASANDE ROSOR!

Du kan delta som finansiär och genom att sprida information om projektet till dina vänner.

Vederlag för bidragen ser du på nätsidans Mesenaatti.me balk till höger. Du kan köpa vederlag på tre olika sätt: genom att betala via finsk nätbank, genom att betala med kreditkort (Visa och Mastercard) eller genom att be om en faktura från kampanjens Holvi-konto.

ARBETSGRUPP

manusskribent: Pia Houni,
konstnärlig expert: Ritva Siikala
konstnärligt förverkligande av nätsidan: Lauri Koutaniemi
sammanställning av video- och ljudmaterial: Ina Aaltojärvi
översättning till svenska: Susanna Ringbom
översättning till engelska: Nely Keinänen

ERSÄTTNINGARNA

LITEN ROS 50 €: som tack för ditt stöd á 50 € blir du inbjuden till Teatermuseets utställningar 2015-2018

ROS 100 €: som tack för ditt stöd á 100 € publicerar vi en textrad (max 60 bokstavsplatser) på nätutställningens lista över supportrar när utställningen publiceras. Du får själv bestämma texten: t.ex. ditt eget namn eller namnet på din firma.

STOR ROS 200 €: som tack för ditt stöd á 200 € publicerar vi två textrader (max 120 bokstavsplatser) på nätutställningens lista över supportrar när utställningen publiceras. Du kan själv bestämma vad du vill skriva: t.ex. ditt eget namn och en hälsning eller din firmas namn och webbadress.

RASANDE 250 €: för att hedra nätutställningen trycker vi en replik av Rasande Rosors t-skjorta från år 1994. Som tack för ditt stöd á 250 € postar vi t-skjortan till dig när utställningen har öppnats.

RASANDE ROS 350 €: som tack för ditt bidrag á 350 € publicerar vi två textrader (max 120 bokstavsplatser) på nätutställningens lista över supportrar då utställningen publiceras. Du får själv bestämma texten: t.ex. ditt eget namn och en hälsning eller din firmas namn och webbadress. Dessutom bjuder vi dig till utställningens publiceringsparty tillsammans med Rasande Rosors skådespelare!

ROSENBUKETT 800 €: som tack för ditt bidrag á 800 € bjuds du till Teatermuseets utställningar 2015-2018. Dessutom publicerar vi två textrader (max 120 bokstavsplatser) på nätutställningens lista över supportrar då utställningen publiceras. Du får själv bestämma texten: t.ex. ditt eget namn och en hälsning eller din firmas namn och webbadress. Du får också en replik av Rasande Rosors t-skjorta från år 1994. Då utställningen blivit färdig blir du inbjuden att med en vän delta i publiceringspartyt tillsammans med Rasande Rosors skådespelare!

ROSENBUSKE 1100 €: Som tack för ditt bidrag á 1 100 € blir du inbjuden till Teatermuseets utställningar 2015-2018. Dessutom publicerar vi två textrader (max 120 bokstavsplatser) på nätutställningens lista över supportrar då utställningen publiceras. Du får själv bestämma texten: t.ex. ditt eget namn och en hälsning eller din firmas namn och webbadress. Du får också en replik av Rasande Rosors t-skjorta från år 1994. Då utställningen blivit färdig blir du inbjuden att med tre vänner delta i publiceringspartyt tillsammans med Rasande Rosors skådespelare!


Anna kiitosta, vinkkejä, kysy ja keskustele muiden kanssa.


4 Mesenaattia

500 € Tavoite 15000 €
Minimitavoite 2000 €

 Rahoitus on päättynyt 31.08.2014

Kiitos

TEATTERI RAIVOISAT RUUSUT VERKKOON

Verkkonäyttelyn käsikirjoittamisesta vastaa teatteritaiteen tohtori ja dosentti Pia Houni. Taiteellisena asiantuntijana toimii Raivoisien Ruusujen perustaja, teatteriohjaaja Ritva Siikala.

Lauri Koutaniemi vastaa verkkonäyttelyn taiteellista toteutuksesta. Ina Aaltojärvi koostaa video- ja äänimateriaalin.

Verkkonäyttely julkaistaan kolmikielisenä. Ruotsinkielisestä käännöksestä vastaa Susanna Ringbom ja englanninkielisestä käännöksestä Nely Keinänen.

Fb

Vastikkeet

PIKKURUUSU 50€
50.00 €

Kiitoksena 50 euron tuestasi verkkonäyttelyhankkeelle saat nimesi Teatterimuseon kutsuvieraslistalle vuosiksi 2015-2018.
///
LITTLE ROSE 50€: In thanks for your contribution of 50 euros to the online exhibition, your name will be added to the Theater Museum guest list for 2015-18.

Vielä jäljellä

Rahoita

RUUSU 100€
100.00 €

Kiitoksena 100 euron tuestasi verkkonäyttelylle julkaisemme haluamasi yhden rivin (yhteensä n. 60 merkkiä välimerkkeineen) tekstiä verkkonäyttelyn Tukijat-sivulla kun verkkonäyttely julkaistaan. Tekstin sisällön saat päättää itse: se voi olla vaikkapa oma nimesi tai yrityksesi nimi.
///
ROSE 100€: In thanks for your contribution of 100 euros to the online exhibition, we will publish one line of your choice (max 60 characters including spaces) on the list of Supporters when the exhibition is published. You can decide on the content of your line: e.g., it could be your name, or the name of your firm.

Vielä jäljellä

Rahoita

ISORUUSU 200€
200.00 €

Kiitoksena 200 euron tuestasi verkkonäyttelylle julkaisemme haluamasi kaksi riviä (yhteensä n. 120 merkkiä välimerkkeineen) tekstiä verkkonäyttelyn Tukijat-sivulla kun verkkonäyttely julkaistaan. Tekstin sisällön saat päättää itse: se voi olla vaikkapa oma nimesi ja terveisesi, tai yrityksesi nimi ja yrityksesi verkkosivun osoite.
///
LARGE ROSE 200€: In thanks for your contribution of 200 euros to the online exhibition, we will publish two lines of your choice (max 120 characters including spaces) on the list of Supporters when the exhibition is published. You can decide on the content of your line: e.g., it could be your own name and greetings, or the name of your firm and its URL.

Vielä jäljellä

Rahoita

RAIVOISA 250€
250.00 €

Verkkonäyttelyn kunniaksi painetaan replika Raivoisien Ruusujen t-paidasta vuodelta 1994. Kiitoksena 250 euron tuestasi verkkonäyttelyhankkeelle saat Ruusujen t-paidan postitettuna kotiisi verkkonäyttelyn avaamisen jälkeen.
///
RAGING 250€: In honor of the online exhibition, we will be printing replicas of the Raging Roses t-shirt from 1994. In thanks for your contribution of 250 euros to the exhibition, we will mail you a Raging Roses t-shirt to your home after the opening.

Vielä jäljellä

Rahoita

RAIVOISA RUUSU 350€
350.00 €

Kiitoksena 350 euron tuestasi verkkonäyttelylle julkaisemme haluamasi kaksi riviä (yhteensä n. 120 merkkiä välimerkkeineen) tekstiä verkkonäyttelyn Tukijat-sivulla kun verkkonäyttely julkaistaan. Tekstin sisällön saat päättää itse: se voi olla vaikkapa oma nimesi ja terveisesi, tai yrityksesi nimi ja yrityksesi verkkosivun osoite. Lisäksi kutsumme sinut mukaan verkkonäyttelyn julkaisujuhlaan ruusunäyttelijöiden kanssa!
///
RAGING ROSE 350€:
In thanks for your contribution of 350 euros to the online exhibition, we will publish two lines of your choice (max 120 characters including spaces) on the list of Supporters when the exhibition is published. You can decide on the content of your line: e.g., it could be your own name and greetings, or the name of your firm and its URL. In addition, you will receive an invitation to the exhibition launch party, where the Raging Roses actresses will also be in attendance!

Vielä jäljellä

Rahoita

RUUSUKIMPPU 800€
800.00 €

Kiitoksena 800 euron tuestasi verkkonäyttelylle saat nimesi Teatterimuseon kutsuvieraslistalle vuosiksi 2015-2018. Lisäksi julkaisemme haluamasi kaksi riviä (yhteensä n. 120 merkkiä välimerkkeineen) tekstiä verkkonäyttelyn Tukijat-sivulla kun verkkonäyttely julkaistaan. Tekstin sisällön saat päättää itse: se voi olla vaikkapa oma nimesi ja terveisesi, tai yrityksesi nimi ja yrityksesi verkkosivun osoite. Saat myös verkkonäyttelyn kunniaksi painettavan replika-paidan Raivoisien Ruusujen t-paidasta vuodelta 1994. Lisäksi kun verkkonäyttely valmistuu, kutsumme sinut ja yhden ystäväsi mukaan juhlimaan verkkonäyttelyn julkaisua ruusunäyttelijöiden kanssa!
///
ROSE BOUQUET: In thanks for your contribution of 800 euros, your name will be on the Theater Museum guest list for 2015-18. We will also give you the rewards "LARGE ROSE" and "RAGING". In addition, when the online exhibition is finished, we will invite you and one friend to attend the launch party, where the Raging Roses actresses will also be in attendance!

Vielä jäljellä

Rahoita

RUUSUPENSAS 1100€
1100.00 €

Kiitoksena 1100 euron tuestasi verkkonäyttelylle saat nimesi Teatterimuseon kutsuvieraslistalle vuosiksi 2015-2018. Lisäksi julkaisemme haluamasi kaksi riviä (yhteensä n. 120 merkkiä välimerkkeineen) tekstiä verkkonäyttelyn Tukijat-sivulla kun verkkonäyttely julkaistaan. Tekstin sisällön saat päättää itse: se voi olla vaikkapa oma nimesi ja terveisesi, tai yrityksesi nimi ja yrityksesi verkkosivun osoite. Saat myös verkkonäyttelyn kunniaksi painettavan replika-paidan Raivoisien Ruusujen t-paidasta vuodelta 1994. Lisäksi kun verkkonäyttely valmistuu, kutsumme sinut ja kolme ystävääsi mukaan juhlimaan verkkonäyttelyn julkaisua ruusunäyttelijöiden kanssa!
///
ROSE BUSH: In thanks for your contribution of 1100 euros, your name will be on the Theater Museum guest list for 2015-18. We will also give you rewards "LARGE ROSE" and "RAGING". In addition, when the online exhibition is finished, we will invite you and three friends to attend the launch party, where the Raging Roses actresses will also be in attendance!

Vielä jäljellä

Rahoita