Tervetuloa joukkorahoitus
Haku

Tervetuloa joukkorahoitus

Tervetuloa!

Suomen ensimmäinen joukkorahoituspalvelu Mesenaatti.me on avautunut. Avaamista edelsi 9 kuukauden pilotointi- ja tuotekehitysvaihe. Nyt kuka tahansa voi pistää pystyyn oman joukkorahoituskampanjansa kirjautumalla Mesenaatin sivulle ja luomalla kampanjan valmiille pohjalle. Sivulta löytyy myös muita uusia ominaisuuksia, kuten Mesenaatti.Shop, jossa hankkeille voi hakea myös jälkirahoitusta jättämällä sinne kampanjatuotteita myyntiin. Tervemenoa tutkimaan!

Ja tietenkin tämä Blogi, joka toimii myös uutiskirjeenämme. Ensimmäisessä blogauksessa päätimme palata alkuun, ja kertoa juurta jaksaen siitä mistä yhteisörahoituksessa on kyse.

Mikä ihmeen yhteisörahoitus?

Yhteisörahoitus, jota kutsutaan myös joukkorahoitukseksi, on viime aikoina maailmalla yleistynyt tapa hakea rahoitusta vaikka minkälaisille projekteille, ja vastaavasti yleistynyt tapa käyttää rahaa. Hyväksi pitämäänsä hanketta voi tukea vaikka vain viidellä eurolla. Kun näin tekee iso joukko ihmisiä, voidaan kerätä rahoitus suurellekin hankkeelle.

Yleisö pääsee suoraan vaikuttamaan siihen, minkälaisia tuotteita maailmaamme syntyy ja millaisia hankkeita ympärillämme toteutuu. Lisäksi välikädet putoavat pois tuottajan ja yleisön väliltä.

Kätevin tapa hakea joukkorahoitusta on esitellä projekti palveluntarjoajan internet-sivustolla. Joukkorahoitusalustoja on jo esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa, Hollannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Vuonna 2012 nämä palvelut onnistuivat mahdollistamaan yhteensä 2,7 miljardia dollaria rahoitusta uudelle kulttuurille ja taloudelle.

Joukkorahoituspalveluja on kahdenlaisia - yleisiä, kuten Kickstarter, joiden kautta voi rahoittaa lähes mitä tahansa kulttuurista teknisiin innovaatioihin, ja erikoistuneita, joiden kautta voi rahoittaa vain yhden alan, esimerkiksi valokuva- tai muusiikkialan hankkeita.

Monet joukkorahoituspalvelut ovat keskittyneet pelkästään osakesijoittamispohjaiseen yhteisörahoitukseen, jossa rahoittaja voi pienelläkin summalla päästä mukaan vaikuttamaan ja sijoittajaksi kiinnostavaan yritykseen. On olemassa myös lainaperusteista yhteisörahoitusta, jossa rahoittaja saa sijoituksensa takaisin korkojen kera, sekä royalty-perusteista yhteisörahoitusta, jossa rahoittajalle luvataan osuus hankkeen voitosta.

Alustoista suosituin on yhdysvaltalainen Kickstarter, jonka kautta on vuosien 2009 ja 2013 välillä rahoitettu jo noin 600 miljoonan dollarin arvosta erilaisia luovia projekteja. Yhdysvalloissa joukkorahoitusta pidetään niin tärkeänä, että siellä on tehty jopa lakimuutoksia joiden tavoitteena on edistää joukkorahoituksen mahdollisuuksia ja tukea erityisesti uusien yritysten syntyvaiheen rahoittamista.

Mesenaatti.me

Suomen ensimmäinen joukkorahoituspalvelu Mesenaatti.me avatiin heinäkuussa 2013. Avaamista edelsi 9 kuukauden pilotointi- ja tuotekehitysvaihe, jonka aikana rahoitusta saatiin 24 pilotille yhteensä n. 90.000 € arvosta. Ensimmäinen Mesenaatin piloteista oli Suurlähettiläistä tutun Jussu Pöyhösen sooloalbumi. Tavoitteena oli saada rahoitusta levyhankkeelle 3000 €. Muutamassa viikossa Jussun rahoituskampanja onnistui saavuttamaan kokonaiset 6174 €.

Ketterä maailma ja uudet haasteet

Yhteisörahoituksen taustalla on digitalisoituminen ja nykyisen informaatioympäristömme suomat ketterämmät kommunikaatiomahdollisuudet. Internet ja sosiaalinen media ovat ympäristö, jossa kohtaaminen ja asioiden jakaminen sekä monistaminen on entistä helpompaa. Tapa jolla sosiaalinen media yhdistää ihmisiä heidän tuttujensa tuttuihin ja muihin samasta aiheesta kiinnostuneisiin, tekee myös tuotannon organisoimisen yhä helpommaksi. Joukkorahoitus mahdollistaa tämän vapaan organisoitumisen lisäksi myös verkottuneista yhteisöistä kumpuavien uudenlaisten projektien rahoittamisen yhteisöllisesti.

Digitalisoituminen on myös lisännyt ilmaisen sisällön tarjontaa, mikä on samalla puolestaan vaikuttanut kulttuuriteollisuuden ja myös esimerkiksi journalismin rahoituskriisiin. Yhteisörahoitus tuo uuden mahdollisuuden myös tällaisen työn rahoittamiseen.

[caption id="attachment_1282" align="alignright" width="370"]Maanantai Kollektiivin tuottama Nine Nameless Mountains -valokuvateos toteutettiin Mesenaatti.me -yhteisörahoituspalvelun kautta saadulla rahoituksella. Maanantai Kollektiivin tuottama Nine Nameless Mountains -valokuvateos toteutettiin Mesenaatti.me -yhteisörahoituspalvelun kautta saadulla rahoituksella.[/caption]

Paljon enemmän kuin rahaa

Joukkorahoituksen avulla voidaan saavuttaa rahoitusta. Se on myös paljon muuta. Se mahdollistaa muun muassa taloudellista etua, vähentämällä tuotantoprosessien riskejä kun tuotannon rahoittaminen voidaan tehdä yhdessä vaikkapa loppukäyttäjien kanssa. Samalla rahoituskampanja toimii jo itsessään markkinatutkimuksena, jonka avulla on mahdollista selvittää onko lopputuotteelle ylipäätään kysyntää, ja mitä kohderyhmä lopputuotteesta ajattelee tai millaisena se sen haluaisi käyttöönsä.

Joukkorahoitus antaa projektientekijöille mahdollisuuden testata hankkeitaan ilman pelkoa siitä, että epäonnistuminen johtaisi suureen taloudelliseen menetykseen. Saadessaan rahoituksen suoraan yleisöltä etukäteen, saa hanke myös sitoutetun yleisön itselleen, sen sijaan, että ensin tulisi hankkia rahoitus, ja hankkeen valmistuttua palkata erillinen koneisto markkinointiin ja toinen jakeluun jne. Myös perustamiskustannukset, eli se mitä tarvitaan jotta ylipäänsä voidaan ryhtyä tuottamaan lopputuotetta, madaltuvat.

Enää emme välttämättä tarvitse muodollisia organisaatioita ja isoja alkupääomia voidaksemme luoda jotain uutta. Yhteisörahoitus tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden tuoda oma osaamisensa ja ideansa suuren yleisön tietoon. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus myös vakiintuneille kulttuurintekijöille. Suhde yleisöön - pikemmin kuin institutionaalisiin rahoittajiin tulee tärkeäksi.

Rahoittajille joukkorahoitus luo mahdollisuuden toimia tuottajan asemassa. Jokainen voi olla mukana vaikuttamassa siihen millaisia asioita hänen omassa elinympäristössään toteutuu rahoittamalla itselleen mielekkäitä projekteja. Rahoittajat pääsevät myös lähelle tekijöitä ja saavat mahdollisuuden jopa osallistua tuotantoprosessiin yhteisörahoitukseen olennaisesti liittyvän läpinäkyvyyden, viestintämahdollisuuksien ja erilaisten rahoittajakohtaamisten kautta.

Joukkorahoitus on mahdollista myös Suomessa

Mesenaatti.me-palvelun kautta rahoitusta voi hakea kahdella eri tavalla:

Tahot, kuten yleishyödylliset yhdistykset, joilla on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, voivat hakea rahoitusta Mesenaatti.me-palvelun avulla luvan turvin ja sen asettamin ehdoin. Mesenaatti ei kuitenkaan aio käynnistää rahankeräysluvan turvin toteutettuja rahoituskampanjoita ennen kuin se on saanut poliisihallitukselta lausunnon, joka tukee käsitystä jonka mukaan Mesenaatti on Media - ei rahankeräyslainsäädännön määritelmän mukainen käytännön toimeenpanija.

Mikäli hakijataholla ei ole rahankeräyslupaa, tulee sen tarjota rahoitukselle vastike. Vastikkeeksi voi tarjota lähes mitä vain, mutta usein tarjotaan projektin luonteelle ominaisia asioita. Vastike voi olla tavara, palvelu, elämys, jäsenyys tai osuus. Se voi olla vaikka kirjan, levyn, kuvatallenteen, applikaation tai muun tuotteen ensipainos, pääsylippu esitykseen, kutsu avajaisiin tai ensi-iltaan, mahdollisuus hyödyntää tilaa, palvelua tai tuotettua esinettä, osuus osuuskunnasta, osakkuus yrityksestä tai yhdistyksen, kerhon tms. jäsenyys. Vastike voi olla myös osuus hankkeen tuotosta.

Näin toteutettua rahoitushakua voidaan verrata ennakkomyyntiin tai sijoittamiseen. Vastikkeen tulee aina olla luontevassa suhteessa annettuun rahasummaan. Vastikkeen toimittamiselle tulee myös asettaa aikaraja.

Kerätty rahoitus on aina joko saajatahon henkilökohtaista tai yhteisön tuloa tai sijoituksia yritykseen. Jokaisen rahoitusta saaneen tulee ilmoittaa siitä omassa kirjanpidossaan ja verotuksessaan sen mukaisesti.

Yleishyödylliset yhteisöt ovat puolestaan pääsääntöisesti verovapaita hankkimastaan rahoituksesta, mikäli rahoitettava toiminta on verovapaata.

Rahoitushaku voidaan suunnata suurelle yleisölle, kapealle segmentille tai vain läheiselle sidosryhmälle. Projektiesittely on kuitenkin aina avoin kaikille ja rahoitusta saa tarjota kuka tahansa.

Tervetuloa

Tervetuloa mukaan rakentamaan Suomen ensimmäistä kaikille avointa joukkorahoituspalvelua. Me mahdollistamme - te päätätte millaisen maailman haluatte!

HYVÄÄ HUOMISTA!

Toivottaa Mesenaatti.me =  Pauliina, Tanja ja Marko ja kaikki te

Sähköpostiosoitteesi ta tai salasanasi oli väärä, kokeilepa uudelleen Kirjautuminen onnistui Uloskirjautuminen onnistui