Tieteen ja akateemisen tutkimuksen yhteisörahoitusohjelma 2015

Tieteen ja akateemisen tutkimuksen yhteisörahoitusohjelma 2015

Mesenaatti.me -palvelu järjestää vuoden 2015 aikana Koneen Säätiön tukemana Tieteen yhteisörahoitusohjelman. Perehdytämme tiedealan toimijoita yhteisörahoitukseen kuudessa koulutuksessa, ja valitsemme hakemusten perusteella 6-15 tiedehanketta joiden joukkorahoituskampanjoiden suunnitteluun, toteutukseen ja markkinointiin annamme runsaasti tukea.

Liity tukijoikkoihin!

Oletko kiinnostunut auttamaan tiedehankkeita? Muutenkin kuin rahoittamalla? Liity tukijoukkoihin! Et sitoudu muuhun kuin vastaanottamaan postia. Liity täällä

Valitut hankkeet julkaistiin Helsingin yliopiston Tiedekulmalla 15.4.

1. Äärirajoilla: Mikrobielämän mahdollisuudet syvällä kuumassa kallioperässä

Hankkeessa tutkitaan elämän mahdollisuutta ääriolosuhteissa 6 kilometrin syvyydessä, ~100 C lämpötilassa suomalaisessa kallioperässä. St1:n Deep Heat-projektissa kairataan Espoon Otaniemeen geotermisen lämmön tuotantoon tarkoitettu syväreikä, jonka avulla päästään käsiksi kallioperän vesissä eläviin mikrobeihin. Mikrobeja on tavattu Suomen kallioperästä jopa 2,5 km syvyydestä, mutta tämä hanke mahdollistaa elämän kartoittamisen paljon syvemmältä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten syvällä mikrobeja voi elää, ja millaista tämä elämä on ääriolosuhteissa.

Yhteishanke St1:n, VTT:n ja Helsingin Yliopiston kanssa, mukana St1:n FT Rami Niemi, Helsingin Yliopiston Tutkimusprof. Ilmo Kukkonen sekä VTT:n FT Malin Bomberg ja MMM Lotta Purkamo.

2. Siirrettävä laboratoriokontti kierrätysmuovien puhdistustutkimusta varten

Haen yhteisörahoitusta väitöskirjatutkimukseeni, jossa tutkin kierrätettävien, mutta käytössä likaantuneiden muovipakkausten puhdistamista mikrobien ja niiden entsyymien avulla. Tavoitteena on kehittää vettä ja energiaa säästävä ympäristöystävällinen puhdistusmenetelmä kierrätystoimijoiden käyttöön.

Siirrettävän laboratoriokontin avulla tutkimus voitaisiin toteuttaa kierrätettävien materiaalivirtojen vieressä esimerkiksi jäteasemilla tai kaatopaikoilla. Tutkimus on innovatiivinen ja siinä etsitään menetelmiä myös kehittyvien maiden jäteratkaisuihin erityisesti muovien kierrätyksen kehittämiseen. Tutkimustulokset julkaistaan esitelminä ja tieteellisissä julkaisuissa.

FM Samuel Hartikainen, biokemisti, väitöskirjatutkija​

3. Yöperhosten salattu maailma - The Secret World of Moths

Tiedekeskus Heureka ja tuotantoyhtiö Pohjankonna Oy tuottavat täyspitkän (22 minuuttia) fulldome-planetaarioelokuvan Yöperhosten salattu maailma. Se on taianomainen matka yöperhosten näkymättömään maailmaan. Elokuvaa kuvataan Ugandassa, Järvi-Suomessa ja Suomen Lapissa. Nämä toisistaan poikkeavat elinympäristöt auttavat hahmottamaan elämän monimuotoisuutta, haurautta ja uudistumiskykyä. Elokuvassa hyödynnetään kolmiulotteista röntgentomografiaa, jonka avulla pääsemme tarkastelemaan hyönteisten maailmaa mikroskooppisella tasolla. Elokuva saa ensi-iltansa Heurekassa joulukuussa 2015.

Tiedekeskus Heurekan ja Pohjankonna Oy:n yhteinen hanke. Elokuvan tuotannosta vastaa Pohjankonna Oy:stä Hannes Vartiainen ja Pekka Veikkolainen. Sävellyksestä ja äänisuunnittelusta vastaa Joonatan Portaankorva. Tiedekeskus Heurekasta tiimiin kuuluvat Mikko Myllykoski, Heli Seppälä, Simo Pirinen ja Tuomas Olkku

4. Turjan rannan perifeeriset pomorikylät

Kuolan niemimaan etelärannalla sijaitseva Turjan ranta on pomorien koti - kylien perifeerisyys ja eristyneisyys tekee siitä erityisen mielenkiintoisen tutkimusalueen. Kylien tämänhetkisestä kulttuurin ja luonnon tilasta tiedetään vähän. Tavoitteenamme on selvittää, mitkä ovat niitä tekijöitä, ominaisuuksia ja ilmenemismuotoja, joita paikalliset ihmiset pitävät kulttuurin ja luonnon kannalta merkittävinä ja säilyttämisen arvoisina myös tulevaisuudessa.

FM Johanna Valkama, luonnonmaantiede; FM Juha Eskola, kulttuuriantropologia, kansatiede; KM Kari Soronen, kasvatustiede, musiikintutkimus; FT Ritva Toropainen, nimistötutkimus, kansanperinteen tutkimus; KM Irina Stenberg, kasvatustiede, tulkki; FT Veli-Pekka Pelkonen, fysiologinen kasvitiede, biologi

5. Miten istua vähemmän ja liikkua enemmän työpaikalla

Kaikki tietävät, että koko päivän istuminen on epäterveellistä. Silti tutkimustieto siitä, miten istumista voi vähentää, erityisesti työpaikoilla ja tietokonetyöskentelyssä, on vielä alustavalla tasolla. On paljon muoteja kuten seisomatyöpöytien tai juoksumattojen käyttö, mutta hyödyistä tarvitaan laajempaa tietoa. Työterveyslaitoksen alainen Cochrane Work haluaa kerätä uusimman tieteellisen näytön siitä mikä toimii ja mikä ei, ja julkaista tiedon kaikille jotta työn terveellisyyttä voidaan kehittää.

Cochrane Work kerää ja levittää tutkimustuloksia työn terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä tutkimustuloksista.

Hankkeen vastuullinen vetäjä on LT Jos Verbeek

www.ttl.fi, osh.cochrane.org

6. Aasiassa talvehtivien lintujen muuttoreittien ja talvehtimisalueiden tutkimus elektronisten valopaikantimien avulla

Suomessa pesii useita Aasiassa talvehtivia lintulajeja. Useimmat niistä ovat vähentyneet voimakkaasti, kuten esimerkiksi sinirinta, punavarpunen ja pohjansirkku. Lajien tarkemmista muutto- ja talvehtimisalueista ei tiedetä juuri mitään. Aasiassa niitä kuitenkin uhkaavat monin paikoin elinympäristöjen tuhoutuminen ja laiton tappaminen. Kultasirkku on juuri kuollut Suomesta sukupuuttoon, todennäköisesti talvehtimisalueiden laittoman pyynnin seurauksena. Tässä tutkimuksessa Aasiaan muuttaville lajeille laitetaan alle gramman painoisia elektronisia valopaikantimia, joiden keräämän tiedon avulla voidaan kartoittaa lajien käyttämiä talvehtimisalueita ja muuttoreittejä. Samalla saattaa paljastua koko lajiryhmälle tärkeitä levähdys- ja pysähdysalueita. Saadun tiedon perusteella näitä lintulajeja voidaan yrittää suojella paremmin kansainvälisellä yhteistyöllä.

Tuomo Jaakkonen, tutkijatohtori (FT), Ekologian yksikkö, Oulun yliopisto, Kari Koivula, yliopistonlehtori (FT), Ekologian yksikkö, Oulun yliopisto, Toni Laaksonen, yliopistonlehtori (FT), Biologian laitos, Turun yliopisto; Markus Piha, suunnittelija (FT), Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto

7. Osallistava kristallipallo: Vuosi 2030

Luomme avoimia, Think Tank -skenaariotyötä ja roolipelaamista yhdisteleviä, yhteisten asioiden käsittelymenetelmiä. Projektissa luomme internet-pohjaisen käyttöliittymän, jonka kautta rekrytoimme osallistujia kolmeen fasilitoimaamme tulevaisuustyöpajaan. Työpajat ovat pöytäroolipeli-tyyppisiä. Niissä osallistujat kehittävät yhteisen tarinan, joka tapahtuu tulevaisuudessa. Tarinaa rajoittaa ennalta valittu aihe ja tulevaisuushorisontti. Näin syntynyt tarina palautetaan käyttöliittymän kautta kommentoitavaksi. Näin synnytetään materiaalia tutkimuksen käyttöön ja mahdollistaa uudenlaista keskustelukulttuuria.

Vesa Kantola/ Kuvaviestinnän lehtori / Perustieteet / Aalto, Noora Pyörre/ Tekn.yo / Informaatioverkostot /, Aalto Anne Pasanen/ TaK - Median laitos / Luennoitsija - ITP / Aalto

8. Uutistamo - aidosti tutkittua

Uutistamo on sivusto tutkijoille kommentoida ajankohtaisaiheita oman asiantuntemuksensa puitteissa. Tavoitteenamme on madaltaa tutkijoiden kynnystä osallistua julkiseen keskusteluun ja tarjota suurelle yleisölle helposti saatavilla oleva tutkimustietoon perustuva näkökulma kunkin hetken kiinnostavimpiin ilmiöihin.

TkK Markus Kaila, FM Reetta Eiranen, FM Susanna Lindgren, VTM Heidi Kaila, TkK Janne Aalto, VTM Tiiamari Pennanen ja Valtiotieteiden ylioppilas Rosa Lampela.

uutistamo.fi

 

9. Quantified Employee – Mittaamalla työntekijälle muotoiltu työ

Työelämän muutokset vaikuttavat voimakkaasti työntekijöiden omaan kokemukseen työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Pitääkseen yllä hyvinvointiaan yhä useammat työntekijät mittaavat itse terveyteensä ja toimintaansa liittyviä tietoja eri mittalaitteilla. Tässä hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää työntekijöiden keräämää mittaustietoa työn muotoilussa. Kun työ on tekijälleen muotoiltu, työntekijä on terve, tyytyväinen, tuottava ja tehokas.

Työterveyslaitokselta DI Teppo Valtonen, professori Minna Huotilainen ja DI Jani Lukander.

http://quantifiedemployee.org/yhteisorahoitus-2015/

10. Arts and Quantum Physics Jam

Science Cafén innovatiivinen ja informatiivinen workshop tuo yhteen taiteilijoita ja fyysikoita Aboagora-symposiumiin sisältyvässä  osiossa. Kumpikin yhteistyötaho tekee osaltaan töitä monitieteisen tiedon jakamisen ja tieteen popularisoimisen parissa. Fysiikan kieli ja maailmaa selittävä luonne savat kiinnostavia yhtymäkohtia suhteessa taiteen tarkastelemisen ja tuottamisen tapoihin.

Turun yliopistossa toimivien Science Cafén ja Aboagora-symposiumin yhteisprojekti, jossa yhteistyötahojen edustajina toimivat FT, professori Sabrina Maniscalco, FM, tutkija Jaakko Vainio sekä  HuK, koordinaattori Anni Välimäki.

www.aboagora.fi / http://www.utu.fi/en/sites/sciencecafe

11. Lumekäräjät (engl. Virtual Rumble)

Tutkimuksen ei tarvitse olla tylsää!  Pue virtuaalilasit päähäsi ja koe ikiaikainen kamppailu hyvän ja pahan välillä, ystäviesi seuratessa taistelua jättiscreeniltä! Lumekäräjät-hankkeessa kehitämme toimivan lisätyn todellisuuden (augmented reality) tarinallisen miekkailusovelluksen, jossa yhdistyvät viimeisin 3D-teknologia, Suomen historia ja Mike Pohjolan pelimaailmat. Sovellus toimii pohjana tutkimukselle, jossa selvitetään, mitä nykyinen kuluttajahintainen lisätyn todellisuuden teknologia mahdollistaa ja miten yhteisö valjastetaan osaksi itse tutkimusprosessia. Rahoittamalla hanketta et vain osta bensaa rakettireppuihimme, vaan olet itse osa tutkimusryhmää!

Turun yliopiston Technology Research Center ja Suomen historian oppiaine featuring Mike Pohjola. Näe lisätty todellisuus omin silmin: http://ar.utu.fi/

12. Tiedetuubi-nettisivuston kehittäminen

Tiedetuubi on jo kahden vuoden ajan toiminut tiedettä ja tekniikkaa populaaristi, mutta asiallisesti, käsittelevä nettisivusto, jota halutaan kehittää laajemmaksi sekä tieteen ja tekniikan koko kenttää kattavaksi, mieluiten mainosvapaana ja ilmaisena.

Jari Mäkinen, fil yo, ja Markus Hotakainen, fil yo, perustajat ja päätoimittajat; Jarmo Korteniemi, fil tri, vakituinen avustaja; muutamia muita avustajia (mm. Kari Enqvist, prof) http://tiedetuubi.fi

13. Digitalisaatio  -tutkijaverkoston vahvistaminen ja laajentaminen

Hankkeen tarkoituksena on edistää talouden digitalisoitumista tutkivien ja aiheesta kiinnostuneiden tahojen yhteistyötä ja verkostoitumista Suomessa. Tavoitteena on kehittää konkreettisia keinoja, jotka yhtäältä tukevat tutkijoiden osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toisaalta edistävät tutkimustiedon löytymistä ja sen hyödyntämistä Suomessa. Hankkeen avulla tuetaan erityisesti Tutkijat maailmalle –ohjelman verkostoa, sillä ulkomailla toimivilta ja sieltä Suomeen palaavilta tutkijoilta usein puuttuu tärkeät yhteydet oman alan ulkopuolisiin tahoihin kuten kotimaisiin yrityksiin ja yhteisöihin, toimittajiin ja kustantajiin, muiden alojen tutkijoihin sekä suureen yleisöön.

KAUTE-säätiön hanke, jossa mukana DI Jouni Lounasmaa, asiamies, ja KTM Hanna-Mari Aula, kampanjapäällikkö, sekä hankkeen Advisory Board

www.tutkijatblogi.fi, www.tutkijatmaailmalle.fi

Mikä on Tieteen yhteisörahoitusohjelma?

Yhteisörahoituspalvelu on kaikille avoin foorumi esitellä hankkeitaan suurelle yleisölle ja hakea niille rahoitusta. Samalla se on mahdollisuus jokaiselle meistä rahoittaa mielekkäinä pitämiään hankkeita pienilläkin summilla.

Ajatuksena Tieteen yhteisörahoitusohjelmassa on, että yhteisörahoituksen myötä tiedehankkeille saadaan uusi, jo olemassaolevia täydentävä, ketterämpi rahoitusinstrumentti. Yhteisörahoituskampanjoiden tekijöille tämä  merkitsee myös aikaisempaa läheisemmän yleisösuhteen luomista. Tiede tulee lähemmäksi ihmisiä.

Mesenaatti.me on Suomen ensimmäinen ja isoin vastikepohjainen yhteisörahoituspalvelu. Kauttamme on saatu noin 600 000 euroa rahoitusta erilaisille hankkeille, joista iso osa on tähän asti edustanut kulttuuria.

Palvelumme liiketoimintamalli perustuu (7% sis. ALV 24%) provisioon ja kohtuullisen isoon volyymiin projekteja. Liiketoimintamalli ei mahdollista kovin syvää paneutumista yksittäisiin kampanjoihin ja niiden sisältöihin. Viime vuonna pystyimme keskittymään Koneen Säätiön tuella taidekentän perehdyttämiseen yhteisörahoituksen saloihin ja taidehankkeiden opastamiseen rahoituskampanjoiden tekemisessä.

Tänä vuonna Koneen Säätiö tukee Mesenaatti.me -palvelua mahdollistaen samanlaisen, mutta tiedealaan kohdistuvan syventävän ohjelman toteutuksen. Tavoitteena on löytää toimiva malli siihen miten myös tiedehankkeet voisivat saada yhteisörahoitusta.

Ohjelman sisältö

1. Koulutukset

Kevään 2015 aikana järjestimme 6 kpl kaikille avoimia ja ilmaisia yhteisörahoituskoulutuksia eri puolilla Suomea.

HELSINKI pe 6.3. klo 11-15 Think Company, Vuorikatu 5

TURKU 20.3. klo 10-15, Luonnontieteiden talo 1 Luentosali XI.

OULU 23.3. klo 9-14, Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, Ympäristötietotalo, luentosali IT113, Paavo Havaksen tie 3

JOENSUU ma 30.3. klo 11-15 Aurora -rakennus tila AU102 (josta videoyhteys Savonlinnan kampukselle)

KUOPIO ti 31.3. klo 10-14 Kuopion kampus Tietoteknia -rakennus tila 1039

Luentomateriaaleja voit katsella täällä

2.Tiedehankkeiden haku ja valinta "mentorointiohjelmaan" sekä joukkorahoituskampanjat

Ohjelmaan valittavat hankkeet voivat edustaa tutkimusta, mutta ne voivat liittyä myös johonkin muuhun tiedealan toimintaan tai edistää tutkimustulosten kansantajuistamista. Ne voivat olla kaiken kokoisia ja kaikilta akateemisilta aloilta. Valinnan suorittaa työryhmä, jossa on mukana ainakin Koneen Säätiön ja Mesenaatin edustajia.  Tarvittaessa työryhmä konsultoi myös eri tieteenalojen edustajia.

Mukaan valitut noin 6-10 keskenään erityyppistä hanketta saavat ohjelman puitteissa lisäkoulutusta, tukea ja ohjausta yhteisörahoituskampanjoiden suunnittelussa, toteuttamisessa sekä markkinoinnissa Mesenaatti.me -palvelussa.

3.Opas tieteen joukkorahoituksesta

Ohjelman päätyttyä valmistetaan siinä opitun perustella opas tiedehankkeiden yhteisörahoituksesta.

Kaikki tiedehankkeet ovat aina tervetulleita

Tämä ohjelma on erityinen panostus tiedealan perehdyttämiseen ja muutamien tiedekampanjoiden tuottamiseen Mesenaatti.me -palvelussa. Kaikki tiedehankkeet ovat aina erittäin tervetulleita Mesenaattiin - kampanjan teko ei edellytä ohjelmaan pääsyä. Kaikki kampanjantekijöitä myös neuvotaan.

TERVETULOA!

Keskusteluryhmä Facebookissa
Koulutustapahtuma Facebookissa

Facebook-sivu
Mesenaatin kampanjantekijöiden keskusteluryhmä Facebookissa

Twitter-tili

LinkedIn-sivu
LinkedIn-keskusteluryhmä

Yhteystiedot

Mesenaatti.me
Pauliina Seppälä, 050 572 7910
[email protected]
[email protected]

Sähköpostiosoitteesi ta tai salasanasi oli väärä, kokeilepa uudelleen Kirjautuminen onnistui Uloskirjautuminen onnistui