Kirjaudu sisään

Tätä kautta pääset luomaan oman projektisi

Saat salasanan sähköpostissa

Uusia tuulia Tuiskulle Skotlannista

Alkoi 10.5.2016

Päättyi 30.10.2016

Lähetä Tuisku hakemaan uusia tuulia Skotlannista! Tanssitaiteilija ja kulttuurialanyrittäjä, hakee nyt teidän kaikkien apua taiteilijavuoteensa! Tavoitteena on luoda kansainvälistä yhteistyötä eri maiden taiteilijoiden välille ja työskennellä kokopäiväisesti tanssitaiteilijana.

Pirita on toiminut tanssinkentällä yksitoista vuotta. Viimeiset viisi vuotta hän on painottanut työtään yhä enemmän tanssitaiteen tekemiseen ja tanssin opettamiseen. Pirita on tehnyt tanssiproduktiota ammattilaisryhmien ja Oulun alueella toimivien tanssinharrastajien kanssa, sekä kasvattanut omaa tanssikouluaan Cross Move Companyä.

Hän on opiskellut tanssinopettajaksi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa sekä täydentänyt opintojaan vaihdossa Hollannissa Fontys akatemiassa tanssijoiden linjalla tanssiteatterin ja modernin tanssitaiteen suuntaan.

Tällä mesenaattituella hän vie loppuun jo aloitetun työprosessin kansainvälisestä yhteistyöstä. Usein pohjoisen kasvattien tie vie työn perässä pääkaupunkiseudulle, koska pohjoisen mahdollisuudet koetaan kovin rajalliseksi. Vuonna 2015 tehdyn lyhyen Edinburghin residenssijakson ja Norjan tanssitaiteilijoiden seminaarissa Pirita oivalsi, että yksi mahdollisuus pitää tanssitaiteilijat kotikaupungeissaan on kansainväliset kontaktit ja yhteistyö. Nyt mesenoitavan työsuunnitelman ydiin onkin lisätä kansinvälisiä kontakteja ja sitä kautta kehittää omaa osaamista ja työmahdollisuuksia.

Pirita tulee asumaan Edinburghissa työskentelyjaksollaan sekä vierailee saatujen kontaktien maissa. Tavoiteena on luoda kansainvälistä tanssitaiteilijaverkostoa ja samalla saattaa loppuun uusi tanssiteos Drow. Matkan jälkeen Pirita pitää avoimen tilaisuuden Cross Move Companylla jakaen oppimaansa kotikaupunkinsa tanssinystäville, mikäli toivotaan Pirta tulee myös sinun kotikaupunkiisi.

Drown- teos

Kolme-viisi tanssijaa tuo lavalle ihmisten omakohtaisia kokemuksia menetyksestä: ystävän menettämisestä sairaudelle, ystäväpiirin muuttumisesta sekä esimerkiksi liikuntakyvyn tai jonkin opitun asian menettämisestä. Kuinka ihminen hukkuu kaiken muutoksen keskellä vahvoihin tunteisiin ja ikäänkuin hukkaa itsensä. Miten tämä kaikki vaikuttaa meihin ja liikkeeseemme?

Teoksen esiintyjät ovat ammattilaisia sekä katutanssin että nykytanssin saralta. Markkinoimme teosta aktiivisesti tanssifestivaleille. Tähtäämme esityksiin työryhmän jokaisen taiteilijan kotimaassa.

Koreografi Pirita Tuisku aloitti teoksen työstämisen Edinburghissa kesäkuussa 2015 residenssijaksollaan. Kaksi ensimmäistä päivää hän kiersi kaupunkia ja teki haastatteluita, joita sai yhteensä 25 kpl ikäjakaumaltaan 18-60 v., joukossa sekä miehiä että naisia. Haastatteluiden kautta kerättiin aineistoa ihmisten kokemuksista elämästä ja tunteista muutoksen ja menetysten keskellä tilanteessa kun lähipiiristä joku sairastuu, nukkuu pois tai muuttaa toiselle puolelle maailmaa. Tämä haastattelumateriaali käytetään myös sellaisenaan teoksessa.

Drown –teos saa aikaan ja yhdistää

* Kansainvälistä yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Iso-Britannian tanssitaiteilijoita sekä valo-ja äänisuunnittelijoiden välille.
* Teoksen liikekielessä yhdistyy katutanssi ja nykytanssi.
* Teos käsittelee menetystä, surua, uudelleen oppimista useista eri näkökulmista.
* Teos yhdistää haastatteluiden kautta kerättyjä kokemuksia elämästä ja tunteista ja tulkitsee niitä sekä nykytanssin että katutanssin keinoin.

Opintomatka Skotlantiin aiheuttaa kustannuksia mm. matkoista ja asumisesta Edinburghissa. Osan kuluista Pirita voi kattaa opetustyöllään, mutta kaikkia kuluja opettaminenkaan ei kata. Ja eikä opettaminen koko päiväisesti ole järkevää siksikään, että teoksen valmistelu, kontaktien luominen ja oma oppiminen vie runsaasti aikaa. Tavoitteena on kerätä vähintään 2 000 euroa ja kokonaistavoite koko vuodeksi on 10 000.

Opintomatkansa jälkeen Pirita järjestää seuraavia asioita mesenaattirahoitukseen osallistuneille:

Kultatason mesenaateilleen järjestetään yksityistunti! Pirita antaa ryhmälle tai yhdelle henkilölle aihe listan asioistaan mitä on käsitellyt ja oppinut niin tanssin kuin ilmajoogan kentällä. Ryhmä/yksi henkilö voi listalta valita haluamiaansa asioita tunnille. HUOMAA ETTÄ PIRITA VOI TULLA MYÖS MUUALLE KUIN OULUN ALUEELLE!

Hopeatason mesenaateilleeen hän järjestää OULUSSA Skotlanti-aiheisen tapahtuman, jossa luvassa ylämaan herkkuja, musiikkia, tanssia, kuvamatka Skotlantiin sekä ihanaa yhdessäoloa. Impro muotoiset tanssijamit, osallistua saaa tanssimaankin jos haluaa, mutta saa olla myös katseluoppilaana.

Pronssitason mesenaateilleen hän lähettää mesenaattivastikkeena t-paita missä on opintomatkaan viittaava kuva ja teksti. Ihana kuva ja elämän aforismi.


Anna kiitosta, vinkkejä, kysy ja keskustele muiden kanssa.


20 Mesenaattia

950 € Tavoite 12000 €
Minimitavoite 3000 €

 Rahoitus on päättynyt 30.10.2016

Kiitos

Uusia tuulia Tuiskulle Skotlannista

Lähetä Tuisku hakemaan uusia tuulia Skotlannista!
Tanssitaiteilija ja kulttuurialanyrittäjä, hakee nyt teidän kaikkien apua taiteilijavuoteensa!

Fb

www

Vastikkeet

Pronssi mesenaatti /Bronze level founder
30.00 €

Pronssitason mesenaatti saa kotii lähetettynä paidan aiheeseen liittyvällä kuvalla ja tekstillä.

Bronze level funder get's a t-shirt posted on a relevant image and text from the Skotland period. The t-shirt will be sended to your home.

83 kpl Jäljellä

Rahoita

Hopetason mesenaatti /Silver level founder
80.00 €

Hopeatason mesenaatti pääsee mukaan yhteiseen Skotlanti iltaan, missä Pirita jakaa vuoden kokemuksiaan. Luvassa musiikkia, Skotlanti herkkuja, yhdessä oloa ja haluatessaan saa osallistua tanssimaan.

Silver -level founder Have the possibilty to join a evening in Oulu that if full of Scottish culture and also where Pirita share's her experience from the year . Music , Scottish delicacies, being together and if you want to participate in the dance that is possible.

99 kpl Jäljellä

Rahoita

Kultatason mesenaatti / Gold level founder
180.00 €

Kultatason mesenaatti / mesenaatit, tämä koostua yhdestä henkilöstä tai ryhmästä. Kultatason meseneetiille/mesenaateille järjestetään oma yksityistunti aiheena Skotlannin opit. Pirita on yhteydessä ryhmään, kun tunti toteutetaan ja antaa ehdotuksia tunnin aiheita. Ryhmä voi valita aiheista itselleen sopivan kokonaisuuden 60 min yksityistuntiin.

Gold -level founder or founders , this can be one person or a group . Gold -level will get their own private lesson. Pirita in touch with the group , when she could Have the class and give the group a lost of thing she has learned and from that lost the group can select 1-3 what they want. The lesson is 60 minutes.

8 kpl Jäljellä

Rahoita