Mesenaatti.me - Tuusula
Tämä sivu tuo yhteen kaikki tuusulalaiset joukkorahoituskampanjat

Onko sinulla idea, mutta et tiedä miten sen voisi toteuttaa?

Uuden osallistuvan rahoitusmallin kokeilu käynnistyy huhtikuussa 2020. Kokeilu on yksi Sitran demokratiakokeilut 2020 –projekteista ja tavoitteena on luoda uusi osallistuvan rahoituksen malli, jossa kunta ja yhteisö yhteistyössä rahoittavat, mahdollistavat ja toteuttavat asukkaille tärkeitä kohteita. Hybridirahoitus on osallistuva rahoitusmalli jossa asukas tai yhteisö ideoi, laatii joukkorahoituskampanjan ja toteuttaa hankkeen. Kunta ja Mesenaatti.me auttavat asukkaita kampanjan luomisessa ja toteutuksessa.

Lue lisää

Funded

Ended

{{ campaign.title | truncate(65, '...') }}

{{ campaign.short_description | truncate(150, '...') }}

HYBRID FUNDING

 • Minimum {{ campaign.min_goal }} €
 • Pledged {{ campaign.funding_reached }} €
 • End date {{ formatDate(campaign.last_day_of_funding, 'D.M.YYYY') }}

Funded

Ended

{{ campaign.title | truncate(65, '...') }}

{{ campaign.short_description | truncate(150, '...') }}

HYBRID FUNDING

 • Minimum {{ campaign.min_goal }} €
 • Pledged {{ campaign.funding_reached }} €
 • End date {{ formatDate(campaign.last_day_of_funding, 'D.M.YYYY') }}

Funded

Ended

{{ campaign.title | truncate(65, '...') }}

{{ campaign.short_description | truncate(150, '...') }}

HYBRID FUNDING

 • Minimum {{ campaign.min_goal }} €
 • Pledged {{ campaign.funding_reached }} €
 • End date {{ formatDate(campaign.last_day_of_funding, 'D.M.YYYY') }}

Funded

Ended

{{ campaign.title | truncate(65, '...') }}

{{ campaign.short_description | truncate(150, '...') }}

HYBRID FUNDING

 • Minimum {{ campaign.min_goal }} €
 • Pledged {{ campaign.funding_reached }} €
 • End date {{ formatDate(campaign.last_day_of_funding, 'D.M.YYYY') }}

Mikä on hybridirahoitus?

 • Osallistuva rahoitusmalli -kokeilu asukkaiden ja yhteisöjen ideoille
 • Asukas tai yhteisö on aktiivinen toimija: Ideoija, joukkorahoituskampanjan laatija, hankkeen toteuttaja. Tuusulan kunta ja Mesenaatti.me avustavat joukkorahoituskampanjan luomisessa ja toteutuksessa
 • Kunta tukee mukaan hyväksyttyä hanketta 30 prosentin osuudella, tai enintään 4000 eurolla, jos joukkorahoituskampanja on saanut taakseen 70 prosenttia minimitavoitteestaan syyskuun 2020 loppuun mennessä
 • Kuntnan rahoitusosuuteen on käytettävissä 20 000 euron määräraha. Mukaan kokeiluun voi hakea toukokuun 2020 loppuun asti, minkä jälkeen toteutuu jatkuva haku määrärahan puitteissa.
 • Hankkeet syötetään Mesenaatti.me -alustalle ja kampanjaan voi osallistua rahan lisäksi myös muita resursseja esim. työvoimalla, tiloilla ja tarvikkeilla
 • Osallistujat voivat rahoittamisen ja yhteiskehittämisen lisäksi vaikuttaa ideoiden toteutumiseen tykkäämällä ideoista

Mitä ideoita rahoitetaan? 

 • Ideat voivat olla osallistuvan budjetoinnin prosessissa ehdotettuja tai ihan uusia. Erityisryhmien ja saavutettavuuden huomioiminen katsotaan eduksi 
 • Ideat voivat olla myös reaktioita koronaepidemiaan ja esimerkiksi tuottaa toimeentuloa koronan vuoksi tuloja menettäneille projektintekijöille niin kauan kun kunnan asettamat kriteerit täyttyvät
 • Ideat voivat luoda uusia osallistumisen ja kohtaamisen tapoja koronaepidemian ajaksi (livekohtaamisia vältellen) tai kohdentua epidemian jälkeisen yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden rakentamiseen
 • Rahoitettavan hankkeen tulee lisätä yhteisöllisyyttä ja alueen asukkaiden osallisuutta. Saavutettavuuden ja erityisryhmien huomioiminen katsotaan eduksi. 
 • Kunnan myöntämä rahoitusosuus on harkinnanvaraista ja siinä painotetaan peukutusten ja osallisuuden lisäksi myös erityisryhmien, syrjäytymisvaarassa olevien ja aliedustettujen ryhmien huomioimista 

Ketkä voivat osallistua?

 • Tuusulan täysi-ikäinen asukas. Mikäli rahoituksenhakija on tätä nuorempi, tulee hänen pyytää oikeuskelpoinen yli 18-vuotias edustamaan häntä ja vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja kampanjan sisällöstä
 • Tuusulassa toimiva rekisteröity/rekisteröimätön yhdistys tai muu yhteisö 

Mitä muuta pitää huomioida?

 • Hankeella tulee olla riittävät resurssit ja budjetti toteutuakseen
 • Hankkeen tulee toteutua vuoden 2020 aikana. Toteutuksesta vastaa hakija.
 • Mukaan hyväksyttävistä hankeista päätetään 31.5.2020. Tämän jälkeen toteutetaan jatkuva haku mikäli määrärahaa on vielä tämän jälkeen jäljellä. 
 • Hanketta ei rahoiteta muilla kunnan avustuksilla tai rahoituksella
 • Hankkeella ei voi olla käyttötalousvaikutuksia kunnalle
 • Projektin kuntaosuus enintään 4000 euroa, prosenttiosuus 30% (+10% peukutuksista)

Lisätiedot: Kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. 040 314 3052, heidi.hagman@tuusula.fi ja yhteisömanageri Katja Repo, p. 040 314 3048, katja.repo@tuusula.fi     

Tutustu joukkorahoitukseen, lue ohjeet ja tee oma kampanja täällä.

Email or password incorrect, please try again Login successful Logout successful